มองข้อกฎหมาย ยื่นอุทธรณ์ปม"ถวิล เปลี่ยนศรี"

วันที่ 07 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 19:29:17 น.
รายงานพิเศษ/ข่าวสดรายวัน 7 มิ.ย.2556 

 
 

 

กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไม่ด่วนยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองที่ให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แก่ นายถวิล เปลี่ยนศรี ที่ปรึกษานายกฯ

นอกจากกฎหมายจะให้เวลาไว้ถึง 30 วัน การศึกษาอย่าง รอบด้าน ย่อมนำมาสู่การดำเนินการอย่างรอบคอบ

เพื่อให้ได้ข้อยุติว่าเมื่อเดินหน้าต่อแล้ว จะไม่สะดุดหรือติดขัดในขั้นตอนใดอีก

ในมุมของนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ มองอย่างไรนันทวัฒน์ บรมานันท์
นิติศาสตร์ จุฬาฯ


ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาการปกครอง 2542 บัญญัติไว้ว่า หลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดี ใดคดีหนึ่ง หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับ คำพิพากษานั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ ได้ ซึ่งเป็นช่องทางในการชี้แจงแก้ข้อ กล่าวหา

ตามกฎหมายแล้วนายกฯ และรัฐบาลสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อกรณีนายถวิล ได้ ภายใน 30 วัน แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตัวนายกฯ เอง ว่ากรณีดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะยื่นอุทธรณ์

แม้ทางด้านนายถวิล ที่ออกมาระบุหากมีการอุทธรณ์จะต่อสู้ด้วยการไปยื่นร้องต่อองค์กรตรวจสอบต่างๆ ก็เป็นสิทธิ์ของนายถวิลเอง แต่เชื่อว่าการไปยื่นร้องต่อองค์กรตรวจสอบ ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของนายกฯ และรัฐบาลได้

เนื่องจากแต่ละองค์กรตรวจสอบมีฐานอำนาจที่แตกต่างจากองค์กรศาล เช่น หาก คดีนี้ศาลปกครองรับพิจารณา ศาลยุติธรรมก็จะรับพิจารณาไม่ได้ เพราะจะทำให้เรื่อง ซ้ำซ้อนกันและขัดกันเอง แต่องค์กรตรวจสอบจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป

อีกทั้งขั้นตอนของการพิจารณาคำร้องที่ต่างกัน ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ หากพิจารณาแล้วว่ามีมูล ฝ่ายผู้ถูกร้องก็หาหลักฐานมาชี้แจงตามลำดับ ว่ากันตามกฎหมายก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ

การเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกฯ และการเป็นรัฐบาล ต้องเจอกับการถูกฟ้องจำนวนมาก เป็นเรื่องปกติ และที่ผ่านมาก็ไม่เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานแต่อย่างใด

สิ่งสำคัญในประเด็นนี้ คือ คำพิพากษาของศาลปกครอง นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และทีมศึกษากฎหมายในคดีนี้ ต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าใน คำพิพากษาที่ชี้มูลว่าเหตุใดต้องคืนตำแหน่งให้นายถวิล

การโยกย้ายตำแหน่งขัดต่อระเบียบที่ศาลระบุหรือไม่ หากศึกษาดูแล้วพบว่าผิดจริง ลัดขั้นตอนการย้ายตำแหน่งจริง ก็ไม่ควรยื่นอุทธรณ์ ต้องยอมรับคำพิพากษา ที่เหลือก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ลงตัว

อย่างไรก็ตาม หากนายกฯ และรัฐบาลไม่ยื่นอุทธรณ์ และให้นายถวิลกลับมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ดังเดิม คงไม่ส่งผลกระทบกับการทำงานด้านความมั่นคงในการเจรจาดับไฟใต้ เพราะทีมงานซึ่งเป็นข้าราชการประจำก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ ดังเดิม

แต่อาจจะมีผลในเรื่องของภาพลักษณ์บ้าง เพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญระดับชาติในด้านความมั่นคง อีกทั้งนายถวิลเองจะเกษียณอายุราชการในเร็วๆ นี้ อีกไม่นานตำแหน่งเลขาธิการ สมช. ก็ต้องมีการหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกันต่อ

ส่วนตัวจึงมองว่าการเปลี่ยนม้ากลางศึก คงไม่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ยังไม่สงบนี้ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
นักวิชาการอิสระ ด้านรัฐศาสตร์


รัฐบาลสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ แต่รัฐบาลเองก็จะได้รับความเสี่ยงทางการเมือง จากสื่อมวลชน หรือประชาชนฝั่งตรงข้าม ที่จะโจมตีว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ กลั่นแกล้งข้าราชการด้วยการโยกย้าย ไม่ยอมรับอำนาจศาลปกครองอย่างแน่นอน

รัฐบาลเองก็ต้องเตรียมการรับมือด้วยการชี้แจงให้สังคมส่วนรวมได้ทราบว่า การกระทำดังกล่าวนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่แล้วในการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ต้องทำให้เห็นว่าวาทกรรมที่นายถวิล พยายามสร้างภาพว่าข้าราชการถูกอำนาจ รัฐกลั่นแกล้งนั้นไม่จริง

ต้องชี้แจงให้สังคมเห็นว่า นายถวิลเป็นข้าราชการที่มีลักษณะเฉพาะ สร้างความชอบธรรมทั้งที่เคยอยู่ในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)

คล้ายกับกรณี นายกล้านรงค์ จันทิก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกมาชี้ช่องให้นายถวิล ร้องป.ป.ช. ตามมาตรา 157 เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ที่จะมาชี้ช่องให้มีการฟ้องกัน

ถึงแม้นายถวิลจะออกมาระบุหากนายกฯ สั่งให้มีการอุทธรณ์ก็จะดำเนินการฟ้องร้องต่อ ป.ป.ช. ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือฟ้องคดีทางแพ่งก็ดี รัฐบาลก็ควรจะเสี่ยง เนื่องจากเป็นเรื่องที่คุ้มค่า

รัฐบาลสามารถจะสานต่อการเดินหน้าเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผลักดันนโยบายเรื่องการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบีอาร์เอ็น ผ่าน สมช.ได้หน่วยงานเดียวเท่านั้น

เพราะไม่สามารถส่งต่อนโยบายดังกล่าวนี้ไปยังแม่ทัพภาคที่ 4 หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ ดังนั้น รัฐบาลต้องไม่มองแค่ว่าเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงทางการเมือง

นอกจากนี้ ควรตั้งคำถามกลับไปยังนายถวิลบ้างว่าหากได้รับตำแหน่ง เลขาฯ สมช.คืนแล้ว จะดำเนินนโยบายการเจรจาสันติภาพ ต่อจากที่ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาฯ สมช. คนปัจจุบัน วางแนวทางไว้หรือไม่

ประเด็นดังกล่าวอาจนำไปสู่การฟ้องร้องถอดถอนนายกฯ ได้เช่นกัน แต่มองว่าเรื่องจะจบได้ด้วยการเจรจากันเองภายใน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน

เช่น รัฐบาลอาจเสนอตำแหน่งที่เหมาะสมให้นายถวิล เพื่อรักษาตำแหน่งเลขาฯ สมช. ที่จะใช้แก้ไขปัญหาเชิงนโยบายที่ได้วางไว้ต่อไป

นายถวิลก็จะเกษียณอยู่แล้ว ไม่ควรมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของภาพพจน์ ชื่อเสียง เพราะจากคำตัดสินของศาลปกครองที่ผ่านมาก็นับว่า นายถวิลได้ประโยชน์จากตรงนี้อยู่แล้วสมชาย ปรีชาศิลปกุล
นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่


กรณีคำสั่งศาลปกครองกลางให้นายถวิล กลับไปเป็นเลขาฯ สมช. ในทางกฎหมาย นายกฯ สามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ตามหลักการปกติอยู่เเล้ว

อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกตในคำสั่งศาลปกครองดังกล่าว เนื่องจากเป็นเพราะระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ทำให้อำนาจนักการเมืองในการโยกย้ายข้าราชการประจำเปลี่ยนไป

เมื่อมองในเชิงโครงสร้างจะเห็นว่าโครง สร้างของรัฐธรรมนูญ 2550 ให้อำนาจข้าราช การประจำค่อนข้างมาก ทำให้ข้าราชการประจำมีความเข้มแข็ง กลับกันอำนาจของนักการเมืองกลับน้อยลง ทำให้การโยกย้ายข้าราชการประจำโดยเฉพาะข้าราชการประจำระดับสูง ตั้งแต่บังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหามาโดยตลอด

ทั้งที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยการโยกย้ายข้าราชการประจำนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นสิทธิและอำนาจของรัฐมนตรีในกระทรวงนั้นๆ สามารถจะทำได้ตามความเหมาะสม

เพราะต้องเลือกบุคคลที่จะสามารถทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีได้ โดยที่ไม่เป็นการโยกย้ายที่ลดตำแหน่งของบุคคลนั้นๆ และการแต่งตั้งนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมาย

นอกจากนี้ องค์กรอิสระอย่างเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ออกมาให้ความเห็นในกรณีนี้แนะนำให้นายถวิลฟ้องนายกฯ ก็เป็นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจขอบเขตของป.ป.ช.

กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจตรงส่วนนี้ไว้ วัตถุ ประสงค์ของการตั้งองค์กรอิสระก็ไม่ได้ระบุว่าต้องให้ความเห็นในลักษณะนี้

ส่วนการแก้ไขปัญหาในเรื่องเชิงโครง สร้างทั้งกับข้าราชการประจำและองค์กรอิสระนั้น ต้องแก้ที่ตัวรัฐธรรมนูญ และกำหนดความชัดเจนของอำนาจหน้าที่ไม่ให้เป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอย่างไร น.ส.ยิ่งลักษณ์สามารถใช้สิทธิทางกฎหมายทำการอุทธรณ์ในเรื่องนี้ได้โดยไม่มีความผิด และไม่เข้าข่ายความผิดตาม ม.157 แน่นอน

ผลการแบ่งโถ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก โซนเอเชีย หลังสิ้นสุดช่วงฟีฟ่า เดย์
ปชป.โอดคะแนนนิยมคนกรุงวูบ! หลัง "ชายหมู"ไล่คนไม่พอใจน้ำท่วมไปอยู่ดอย
กมธ.ยกร่างฯ ปรับแก้ ที่มา ส.ว.ใหม่ ชูโมเดลใหม่ "ลากตั้งก่อนเลือก"
ฮิวแมน ไรท์ส วอทช์ วิจารณ์การใช้มาตรา 44 ชี้เป็นอุปสรรคฟื้นฟูปชต.ไทย
ครหาหนัก! "มิเชล โอบามา-คณะ"ใช้เงิน7.8ล้าน เยือนเสียมเรียบ2วัน แต่ปาฐกถาไม่ถึงชม.
คาดแฟนมวยแห่ชมนัดประวัติศาสตร์ ′สมรักษ์′ ดวล ′ผู้พันวิทย์′ สนามแตกวันนี้
หญิงญี่ปุ่นที่เป็นบุคคลอายุยืนที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้ว
"สมหมาย" เผย จากนี้ นายกฯ สั่งห้ามก.คลังพูดเรื่องภาษี จนกว่าจะผ่านครม.
ไทย-ญี่ปุ่น เซ็นเอ็มโอยู2เดือน ให้ไทยบินไปญี่ปุ่นได้ แต่จะตรวจสายการบินไทยถี่มากขึ้น
′ซิโก้′ ยันใช้ ′ชนาธิป-ชนานันท์-โด′ ลุยศึกซีเกมส์ลอดช่อง
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ : เมืองไทยในสายตาของผู้ใหญ่ลี ...
วีรพงษ์ รามางกูร เตือน "อันตรายตัวจริง" ของรัฐบาลอยู่ที่เศรษฐกิจไม่ใช่การชุมนุม
ปฏิรูปการศึกษาไทย เป็นเรื่องที่เหลวไหลและเลื่อนลอย โดย สุกรี เจริญสุข
จดหมายรักจากนิธิ เอียวศรีวงศ์ ถึงบรรยง พงษ์พานิช : "ปฏิรูปใต้ระบอบเผด็จการ"
ยิ่งลักษณ์จะสู้หรือหนี? โดย วสิษฐ เดชกุญชร
กรมการปกครองรับสมัครสอบแข่งขันปลัดอำเภอ ๒๕๕๘
การขอใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
กรมการปกครองกับภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โปรโมชั่น เบอร์สวย ออนไลน์ ฟรีดี X4
“ร่วมสืบสานประเพณี สืบชะตาผู้อาวุโสหมื่นปี ไหว้พระเจดีย์มิ่งเมือง รอยพระพุทธบาทจำลอง จังหวัดแพร่”