สธ. ตั้งเป้าผลิตนศ.สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรให้มีคุณภาพ "เก่งอาชีพ-เก่งอาเซียน"

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:11:12 น.

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรว่า การเปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาเกษตรในระดับปริญญาตรีนั้น เราต้องกำหนดแผนและความต้องการในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร โดยทบทวนศักยภาพของสถานศึกษาว่ามีศักยภาพในการผลิตมากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ สาขาใดยังขาดแคลน โดยดูจากสภาพภูมิศาสตร์หรือเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับภูมิภาค ให้นำความต้องการของภูมิภาคเป็นตัวตั้งเปรียบเทียบกับศักยภาพในการผลิตของสถานศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น แล้วนำมากำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการจัดการอาชีวศึกษาเกษตร ภายใต้แนวคิดที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นไปได้

 

นอกจากนี้ สถาบันฯ ต้องทำการวิเคราะห์ตัวเองว่าขณะนี้อยู่ตรงไหน และจะเดินหน้าอย่างไร มีขอบเขตอย่างไร ซึ่งสามารถวิเคราะห์จากหลายตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรทางสังคม ประชากรส่วนใหญ่ 41% อยู่ภาคบริการ รองลงมาเป็นภาคเกษตร 38% คิดเป็น 14.7 ล้านคน ซึ่งสังคมได้คาดหวังว่าภาคการเกษตรจะเป็นตัวขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

ตัวแปรด้านเทคโนโลยี ในสถานศึกษายังมีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สถาบันฯ จะต้องหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง

 

ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ มีความเหลือมล้ำทางรายได้ระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลาง ดังนั้นหลักสูตรเกษตรจะเน้นสมรรถนะด้านการเกษตรอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลอย่างแรงต่อการเลือกเรียนอาชีวศึกษาเกษตร

 

ตัวแปรการเมือง มองว่าทุกรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนด้านเกษตรกรรมมากกว่าอาชีวศึกษาเกษตร และตัวแปรสถานศึกษา ซึ่งมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่อุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่ทันสมัย สถาบันฯ จะต้องบริหารจัดการด้านทรัพยากรให้เกิดศักยภาพสูงสุด ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งส่งผลต่ออาชีวศึกษาเกษตร คือ มีนักเรียนเข้ามาศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรน้อยกว่าศักยภาพที่มีอยู่มาก จากนี้ไปเราจะต้องใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า จากการวิเคราะห์ดังกล่าวสรุปได้ว่า สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรจะต้องกล้าคิดและทำสิ่งแปลกใหม่ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละสถาบันฯ ต้องกำหนดเป้าหมายที่จะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นชัดเจน ทำเพียงอย่างเดียวแต่ยอดเยี่ยม โดยบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งนี้การเปิดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตร ระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการหรือสายเทคโนโลยี ต้องเน้นความร่วมมือระบบทวิภาคีกับสถานประกอบการอย่างน้อย 50% เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาจำนวนน้อยแต่มีคุณภาพสูง สามารถรับประกันได้ว่า เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรแล้วมีคุณภาพ หลักสูตรมีมาตรฐาน มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นจุดเด่นของสถาบันฯ นักศึกษาต้องเป็นคนเก่งอาชีพ เก่งอาเซียน เก่งคิด เก่งวิเคราะห์ และรู้จักบูรณาการ โดยนักศึกษารุ่นแรกของสถาบันฯ ต้องเป็นที่สุดในหลายๆ ด้าน ต้องมีการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ เก่งภาษาอังกฤษ และดึงนักศึกษาที่จบปวส. ที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ดังนั้น สถาบันอาชีวศึกษาเกษตร จึงมีหน้าที่ทำให้ภาคการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้น มีความเก่งเฉพาะทาง โดยมีภารกิจจัดการเรียนการสอน การวิจัย และเน้นการบริการสังคม 


 
เรื่องเล่าจาก"บิ๊กแป๊ะ" เกิดอะไรขึ้นเมื่อ ผบ.ตร. ขับรถไปเจอด่านจราจร
ตำรวจทำดี! ร.ต.ท.ทางหลวง สละเครื่องแบบกอดเด็กชาย เบนซ์ชนจยย.พ่อเจ็บ แม่เสียชีวิต
ต้นสังกัดไล่ออกแล้ว "ดีเจฉาว" อธิการฯ มทร.ธัญบุรี เสียใจ พฤติกรรมไม่เหมาะสม
สมัยก่อน"หญิงไทย"จะ"ขายบริการ"ได้ ต้องผ่านอะไรบ้าง
ตร.เปิดคลิปแฉ นาทีซัดกันนัวกลางถนน ′ดีเจเก่งปะทะเก๋งแดง′ ภาพระบุชัดใครชนก่อน
test