ผลสอบทุจริตภาษี เครือข่ายตบตารัฐ4พันล.

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 20:01:12 น.(ที่มา:มติชนรายวัน 10 ก.ค.2556)

 

 

 


ก่อนหน้านี้ รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เข้าร้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ให้สืบสวนสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เป็นกลุ่มนิติบุคคล มีพฤติการณ์ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จระหว่าง 2555-2556

เรื่องนี้ต่อมา ดีเอสไอรับไว้เป็นคดีพิเศษ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และมีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามลำดับขั้นตอน

ตามข้อมูลร้องทุกข์นั้น คลังระบุผู้กระทำผิดซึ่งมีพฤติการณ์ขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ พาดพิงผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากรว่า มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็นการทำลายระบบภาษีอากร

เมื่อรับไว้เป็นคดีพิเศษแล้ว มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ คือ สอบสวนพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 17 ปาก

- สำรวจสถานประกอบการนิติบุคคลผู้ขอคืนภาษี 49 แห่ง ส่วนใหญ่ไม่ประกอบกิจการจริง แต่แค่เช่าสถานที่ตั้งบริษัทไว้ และปัจจุบันปิดกิจการแล้ว และได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายที่ตั้งของนิติบุคคลผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3 ราย

- คัดทะเบียนนิติบุคคลผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 49 ราย

- ขอคัดหลักฐานจากธนาคารเกี่ยวกับการโอนเงินคืนภาษีไปแล้ว 119 ราย

- ออกหนังสือเรียกบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีให้มาพบ 50 ราย

- ออกหนังสือเรียกเอกสารสำนวนการคืนภาษีจากกรมสรรพากร

- สอบพยานเจ้าหน้าที่สรรพากรทีมกำกับดูแลผู้เสียภาษี 5 ราย และฝ่ายคืนภาษีอีก 5 ราย

- วิเคราะห์สำนวนการตรวจสภาพกิจการและตรวจคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในพื้นที่สมุทรปราการ 7 ราย

- ส่งข้อมูลให้ส่วนสืบสวนสะกดรอย สืบสวนติดตามตัวบุคคลที่ต้องสงสัย 3 ราย

- ส่งข้อมูลให้สำนักเทคโน สืบสวนติดตามข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของบุคคลที่ต้องสงสัย 3 ราย

- ออกหนังสือขอตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการตามสัญญาให้เช่าอาคารสถานที่ 9 แห่ง 26 ราย

- สอบสวนพยานผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนเลิกบริษัท 1 ปาก จดเลิกให้ 14 บริษัท

- มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากรขอเอกสารหลักฐานการพิจารณาคดีจากกรมสรรพากร

- ขอหลักฐานการคืนเงินภาษีอากรจากสรรพากรเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุ 5 เขต

- ออกหนังสือเรียกเอกสารสำนวนตรวจปฏิบัติ สำนวนการตรวจคืนจากกรมสรรพากร 26 ราย

- ออกหนังสือเรียกพยานเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร เจ้าของสำนวนตรวจสอบ

- สอบสวนพยานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออกเศษโลหะออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการต่างๆ แล้ว

มีการสรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นแยกได้

@การฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 (สท.22) และสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ จากข้อมูลพบมีการฉ้อโกงการขอคืนเงินภาษี รอบปี 2555-2556 กว่า 4,000 ล้านบาท

@มีการแก้ไขระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในปี 2555 มีนัยสำคัญจากเดิมใช้ถ้อยคำ ?กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้? มาเป็น ?กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกให้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทันที? และกรณีการตรวจสภาพกิจการตามระเบียบเดิม จะต้องมีการตรวจสภาพสถานประกอบการทุกครั้งที่มีการแจ้งย้ายสถานประกอบการ แต่ตามระเบียบใหม่แก้ไขเป็นหากเป็นรายที่เคยถูกตรวจสภาพกิจการแล้วก็ให้วินิจฉัยการขอคืนได้

@พบมีการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างผิดปกติ แม้ระดับรอง หรือ ผอ. และ สภ.3 ลงพื้นที่เยี่ยม สท. 22 ต่อมา สภ.3 มีหนังสือสั่งการ กำชับให้ทุกหน่วย ใน สท.22 ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการชะลอการคืนในช่วง 6 เดือนภาษีแรกไว้ แม้ผลการตรวจจะออกมาก่อน 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หลังจากนั้น บิ๊กข้าราชการระดับสูงได้ไป สท.22 อีกครั้ง อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อมอบนโยบายการคืนภาษีโดยให้คืนภาษีอย่างรวดเร็ว และให้คืนได้ทันที เมื่อผลการตรวจไม่พบประเด็นความผิด โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 6 เดือน ซึ่งเป็นการขัดกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในเรื่องนี้ สท.22 ได้อ้างถึง และสั่งการในท้ายหนังสือ สภ.3 โดยอ้างถึงนโยบายการตรวจเยี่ยม และให้นโยบายให้คืนเงิน ไม่ต้องรอให้ครบ 6 เดือนอีก

@มีการสั่งเร่งคืนเงินให้พวกทำผิดเร็วกว่าปกติ และมีการสั่งการจาก สท.22 ให้มีการแก้ไขรหัสกำหนดประเภทกิจการ ผ่านเจ้าหน้าที่ใกล้ชิด โดยระบุให้กลุ่มผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งสิ้นลงไปในชุดเดียวกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมีการขอคืนภาษีแต่ละรายในกลุ่มนี้มีการขอคืนเกินกว่า 10 ล้านบาท ใน 1 เดือน โดยกลุ่มผู้กระทำความผิด มีการมอบอำนาจให้คนเพียงคนเดียวเป็นผู้มารับเช็ค

@มีการย้ายบุคลากรมาอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ที่สำคัญ และเป็นพื้นที่เกิดเหตุ เมื่อย้ายคนสนิทลงพื้นที่ใดแล้วพบว่ามีการขอคืนภาษีจำนวนมาก เช่นกรณี สท.22 เคยอยู่ขอนแก่น และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิ๊กข้าราชการระดับสูง โดยสมัยอยู่ขอนแก่น เมื่อเข้ากรุงเทพฯ ได้อาศัยพักบ้านบิ๊กข้าราชการระดับสูง ต่อมาได้ย้ายมาลงพื้นที่ สท.22 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญมียอดการจัดเก็บภาษีเป็นลำดับ 1 ของกรุงเทพฯ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการลัดขั้นตอนประเพณีปฏิบัติในการเลื่อนลำดับพื้นที่การบริหาร

@เจ้าหน้าที่ของ สท.22 เคยทำหนังสือหารือเรื่องการคืนเงินภาษีว่า จำเป็นต้องชะลอคืนเงินในช่วง 6 เดือนแรกไว้ แม้ว่าผลการตรวจจะกลับมาก่อนครบ 6 เดือน แต่ สท.22 ได้ระงับเรื่องไว้และไม่ส่งประเด็นดังกล่าวไปหารือ และกรณีเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยของ สท.22 ตรวจพบความผิดปกติ เช่นการขอคืนภาษีในเดือนถัดไปสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และติดเกณฑ์การส่งตรวจซ้ำ ต่อมา สท.22 ได้สั่งการให้ดำเนินการเสนอเรื่อง โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ช่วย สท.22

@สำนักตรวจสอบภาษีกลาง (ตส.) มีหนังสือถึงบิ๊กข้าราชการระดับสูง ได้มีการเสนอขอให้มีการตรวจสอบรายที่มีความผิดปกติในการขอคืนภาษีของพื้นที่สมุทรปราการ ต่อมามีการสั่งการว่า ?เป็นเรื่องที่ภาคได้ติดตามข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามนโยบายแล้ว เพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อนจึงยุติการดำเนินการในส่วนของ ตส.นี้ไว้? ซึ่งโดยปกติแล้ว เมื่อกรมพบความผิดปกติจึงเป็นหน้าที่ของ ตส.เป็นผู้ดำเนินการ

@กลุ่มผู้ประกอบการที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายใหม่ทั้งหมด มีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในเดือนแรก ไม่มีการประกอบกิจการจริง ไม่มีโกดังเก็บสินค้า บางกลุ่มมีที่ตั้งสถานประกอบการเดียวกัน มีผู้รับมอบอำนาจเป็นคนเดียวกัน จดทะเบียนนิติบุคคล และขอคืนภาษีบุคคลเพิ่มในวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ผู้ประกอบการบางกลุ่มแสดงหลักฐานเป็นผู้ประกอบการส่งออกประเภทเศษโลหะ โดยแสดงต้นทุน 630 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปถึง 50 เท่า และผู้ประกอบการบางกลุ่มไม่พบข้อมูลการส่งออกตามสำเนาใบขนสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาแสดง ในขณะที่เจ้าหน้าที่พิจารณาการคืนภาษี แต่ผู้ประกอบการขอรับเงินคืนภาษีไปก่อน โดยยินยอมจะชำระภาษีเพิ่มเติมหากผลตรวจสอบยันใบขนสินค้าไม่ถูกต้อง และรายชื่อลูกค้าตามใบกำกับภาษีขายไม่ตรงกับชื่อลูกค้าที่โอนเงินค่าสินค้าตามเอกสารรับการชำระเงินจากธนาคาร ผู้ประกอบการทั้งหมดไม่เคยถูกเสนอชื่อเข้าคณะกรรมการคัดเลือกรายที่ต้องออกตรวจสภาพกิจการตาม แนวทางปฏิบัติของ สท.22 ที่กำหนดไว้เหมือนรายอื่นๆ

@จากการสอบพยานหัวหน้าฝ่ายคืนภาษีของ สท.22 ได้พบความผิดปกติโดยพบว่า กรรมการบริษัทมีชื่อซ้ำกันไม่พบว่ามีการยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่มีการยื่นแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย และเสนอให้มีการตรวจซ้ำในเดือนถัดไป แต่ทีมกำกับได้ส่งเรื่องกลับ และสั่งให้ชะลอการตรวจคืนอีก ทั้งพบว่าใน สท.22 ไม่มีการส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีของผู้ประกอบการบางรายทางไปรษณีย์

@การตรวจสำนวนตรวจสภาพกิจการและการตรวจคืนภาษีของ สท.สมุทรปราการ 1 ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(1) สถานประกอบการของกลุ่มผู้ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนใหญ่เป็นห้องเช่าในอาคารสำนักงานรวมกัน 3-4 ราย ซึ่งปัจจุบันปิดกิจการหมดแล้ว สินค้าที่ส่งออกเป็นเศษโลหะ มีอุปกรณ์สำนักงานเล็กน้อย ไม่มีสถานที่เก็บสินค้า เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจะติดต่อ

ผู้ขายให้รวบรวมสินค้าแล้วส่งให้ผู้ซื้อ กรรมการบริษัทเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน มีผู้รับมอบอำนาจเดียวกัน ผู้รับของและผู้จ่ายเงินไม่ใช่นิติบุคคลเดียวกัน มีความไม่น่าเชื่อถือ และไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็น

ผู้ประกอบกิจการส่งออก ที่มียอดขายเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการโดยปกติ

(2) ใบขนสินค้าบางฉบับ เจ้าหน้าที่ศุลกากรเปิดตรวจสินค้าพบว่า เป็นเศษหินมีเศษเหล็กคลุมปิดไว้ พบความผิดปกติแต่ยังคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ส่งสอบยันใบกำกับภาษีซื้อ แต่ไม่ได้รอผลการสอบยัน และเสนอให้คืนภาษี ผู้ขายสินค้าบางรายได้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก่อนที่จะตรวจสอบยัน บางรายประกอบกิจการอื่น การยื่นแบบ ภพ.30 แสดงยอดขายและยอดซื้อใกล้เคียงกัน ภาษีซื้อที่ขอคืนเกือบทั้งหมดเป็นภาษีซื้อจากการซื้อสินค้าเพื่อส่งออก

จากการดำเนินการดังกล่าว ผลสรุปการคืนเงินภาษีมูลค่าในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่ามีการวางแผนตระเตรียมการและกระทำเป็นขบวนการ โดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ ได้มีการเตรียมการนับแต่การแก้ไขระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การปรับย้ายข้าราชการเพื่อวางตัวบุคลากรให้อยู่ในพื้นที่ที่จะมีการยื่นเรื่องพิจารณาขอคืนภาษี การกำชับมอบนโยบายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเร่งรัดการคืนภาษี ตลอดจนการสั่งการทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา เพื่อกดดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามหรือเพื่อให้มีการมอบหมายไปยังเจ้าหน้าที่ที่ตนได้กำหนดตัวไว้แล้ว อีกทั้งไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการตรวจคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่ร่วมกันขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ นับแต่การจดทะเบียนนิติบุคคล โดยมีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นกลุ่มเดียวกัน การเช่าสถานที่ไว้เป็นที่ทำการแห่งเดียวกัน โดยนิติบุคคลส่วนหนึ่งเป็นผู้รับซื้อและจัดหาสินค้าเหล็ก แล้วขายให้แก่นิติบุคคลในกลุ่มเพื่อส่งออก โดยรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตลาดกว่า 50 เท่า ตบตาอำพรางว่าได้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามราคาที่ซื้อ แล้วจึงขอคืนภาษี หลังจากที่ส่งออกสินค้า เนื่องจากภาษีส่งออกเป็นศูนย์

จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะปิดกิจการและชำระบัญชี และมีการจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกัน โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเดียวกันนี้เวียนเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่จดทะเบียนขึ้นใหม่

ทั้งนี้ มีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วกว่า 4,000 ล้านบาท

โซเชียลฉะกระจุย "ซี-เอมี่-เอมมี่" เคสบัตรMaroon5 เตี๊ยมให้ดีก่อนไหม? ค่อยออกมาเเถ!!
แพล่องเขื่อนศรีนครินทร์ล่ม!! นอภ.ศรีสวัสดิ์เผยเจอลมกรรโชกแรง เตือนนักท่องเที่ยวระมัดระวัง
เซ็กซี่ขยี้ใจ "ปอย ตรีชฎา" ลงอ่างถ่ายแฟชั่นเตรียมขึ้นปกนิตยสาร Lips
ทีมทนาย14 นศ. เตรียมประชุมหารือแนวทางคัดค้านฝากขังผัด 2 ต่อศาลทหาร วันพรุ่งนี้
รถพ่วงนำเที่ยวชมสวนสัตว์ขอนแก่นชนท้ายกัน พลิกคว่ำ เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บกว่า30คน
"เบลล่า ราณี" ถือฤกษ์ดี ควงคุณพ่อคุณเเม่ย้ายเข้าบ้านใหม่ราคา 10 ล้านบาท!!
ทำไม′มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับนี้จึงพาดปก "You"ve Got a Friend"
"คริส หอวัง" น้ำตาเเตก เเก๊งนางฟ้ารวมตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดสุดอบอุ่น!!
ลือสนั่น!! "เเมท ภีรนีย์" ถอนตัวจากเดือนประดับดาว "โดนัท" วอนสื่อยังไม่พร้อมตอบ!!
กสิกรฯคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ 33.70-33.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ หุ้นไทยแนวรับ 1,480 และ 1,465 จุด
เมื่อศาสตราจารย์จากจุฬาฯ โพสต์ "ผมควรไปเป็นอ.ราชภัฏ"
มติ ปอมท.เรื่องการเปิด ปิดเทอมมหาวิทยาลัยไทยตามอาเซียน โดย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
เจรจาลับ ปรองดอง ฉบับประชาธิปัตย์ กับ "ทักษิณ"
นิธิ เอียวศรีวงศ์ ถกแถลง′ระบบเกียรติยศ′ ถอด′พ.ต.ท.′แม้ว
ขุดมาเล่า....พระยอดเมืองขวาง(4) ฝรั่งเศสจองเวรไม่เลิก โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
ภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่ความสำเร็จ - วิกรม กรมดิษฐ์
เพิ่มองศาความร้อนแรงด้วยแฟชั่นกางเกงยีนส์สีขาว
นักธุรกิจจากทุกภูมิภาคจับมือวิชัย ทองแตง เชื่อมเครือข่ายธุรกิจทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว
คุณแม่เฮ! เทสโก้ โลตัส คืนความสุขด้วยการลดราคาสินค้าสำหรับเด็กลงมากถึง 50%
นักธุรกิจจากทุกภูมิภาคจับมือวิชัย ทองแตง เชื่อมเครือข่ายธุรกิจทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว