คลิป"นายกฯยิ่งลักษณ์" โต้ฝ่ายค้าน "ขาดสติปัญญา ไร้ภาวะผู้นำ" บอกขรก. - รัฐมนตรีรู้ดี (ชมคลิป)

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 19:45:11 น.

 
คลิปโดย thinkbox007
Published on Nov 26, 2013

วันนี้ (26 พ.ย.56) เวลา 16.38 น. ณ อาคารรัฐสภา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
 
 
ดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขออนุญาตใช้เวลากับท่านสมาชิกฯ สักเล็กน้อยหลังจากที่ได้รับฟังข้ออภิปรายของท่านสมาชิกฯ ไปหลายท่านแล้ว ก็ขออนุญาตใช้เวลาบางช่วงในการอภิปรายในหัวข้อดังนี้นะคะ จะมาในหัวข้อที่กำลังถกเถียงกันในเรื่องของคณะรัฐมนตรีค่ะ เรียนยืนยันค่ะว่าคณะรัฐมนตรี การคัดเลือกคณะรัฐมนตรีดิฉันเป็นผู้ที่คัดเลือกคณะรัฐมนตรี เรียนเชิญเข้ามาร่วมงาน พิจารณาจากคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาบริหารประเทศค่ะ และที่สำคัญการทำงานของรัฐบาลนั้นเราก็ต้องกำกับนโยบาย และทำให้ผลงานนั้นเป็นไปตามที่เราได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และยืนยันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีคณะเดียวค่ะ โดยดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรี และยังมีหลายข้อกล่าวหาที่บอกว่าดิฉันเองขาดความเป็นตัวของตัวเองบ้าง ขาดสติปัญญา ให้ใครมาสั่งการ กดปุ่ม ก็ต้องเรียนว่าถ้าดิฉันไม่เป็นตัวของตัวเอง วันนี้ 2 ปีกว่าแล้วค่ะที่ดิฉันได้บริหารประเทศในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งท่านคงทราบว่าได้เจอปัญหาวิกฤตต่าง ๆ มากมายแค่ไหน ตั้งแต่ในช่วงของวิกฤตเรื่องของอุทกภัย แล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้มาได้ และก็ทำให้เศรษฐกิจต่าง ๆ กลับพลิกฟื้นขึ้นมา ในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือผู้ที่รับผิดชอบโดยกฎหมาย ผู้ที่รับผิดชอบผลงานของรัฐบาล รัฐมนตรีหรือข้าราชการทุกคนก็มีกฎหมาย มีกฎระเบียบของตนเองที่ยึด ดิฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครจะยอมให้กดปุ่มได้อยู่แล้วนะคะ และการที่นายกรัฐมนตรีมีที่ปรึกษาก็เป็นเรื่องไม่แปลก นายกรัฐมนตรีทุกนายกรัฐมนตรีก็มีที่ปรึกษาทั้งนั้นค่ะ แต่ที่สำคัญการตัดสินใจอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ดิฉันรับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรีก็ได้ใช้คณะรัฐมนตรีนั้นในการตัดสินปัญหาและแก้ปัญหาต่าง ๆ จนผ่านมา 2 ปีแล้วนะคะ

มีการบอกว่า ดิฉันเองขาดความรู้ สติปัญญา ต้องขออนุญาตว่าท่านสมาชิกได้กล่าวแม้กระทั่งว่าดิฉัน โง่ ดิฉันเองคงไม่ไปตอบในประเด็นนั้นเพราะว่าคงยากที่จะอธิบายถ้าไม่มีใครเชื่อ เพราะว่าเราไม่เคยได้ร่วมงานกันอย่างจริงจัง แต่ดิฉันเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่ทำงานกับดิฉันรู้ดีค่ะ ดิฉันเน้นในการทำงานและเน้นผลงานในการทำงานที่จะตอบทางด้านของปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะ

ขออนุญาตไปอีกเรื่องหนึ่ง ที่ขอเรียนท่านประธานฯ ผ่านทางท่านผู้นำฝ่ายค้าน เพราะว่ามีข้อที่ท่านได้กล่าวในเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้บริหารและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะของข้อต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจำคุกของผู้บริหารและรัฐวิสาหกิจนั้น ก็เรียนว่า ถ้าท่านจำได้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 หลักการนี้ในการเห็นชอบให้มีการแก้ไข ก็เป็นการแก้ไขหลักการเห็นชอบตามคณะรัฐมนตรีสมัยท่านอดีตนายกฯ ค่ะ ท่านคงจำได้นะคะ และการแก้ไขนั้นก็ได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างแล้ว ที่จะรอร่างนั้นไปเป็นพระราชบัญญัติ ไปที่สภาฯ แต่ร่างนั้นได้ตกไปเพราะเนื่องจากมีการเลือกตั้งใหม่ แล้วหลังจากนั้นรัฐบาลนี้ค่ะ ได้มาดำเนินการต่อ และเนื่องจากที่เราดึงเรื่องนี้กลับมาเพราะว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ร้องเรียนว่า พ.ร.บ. ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่ต้องโทษจำคุกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดไว้เข้มงวด แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน จึงก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลทบทวนในการกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐประเภทต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกได้กลับมาเป็นคนดีและสามารถเข้ามาทำงานในหน่วยงานของภาครัฐได้ค่ะ จึงเป็นที่มาของรัฐบาลนี้ ได้นำเรื่องที่เห็นชอบจากรัฐบาลที่แล้วมาดำเนินการพิจารณาต่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของทางกฤษฎีกาอยู่ค่ะ ก็ขออนุญาตชี้แจงให้ทราบเรื่องนี้นะคะ

เรื่องต่อไป ในเรื่องของประเด็นที่ดิฉันเองได้ถูกกล่าวหาว่าดิฉันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ทำตามคำแนะนำของ ป.ป.ช. เพื่อที่จะจงใจให้เกิดการทุจริตทั้งระบบ ก็ยืนยันในที่นี้ค่ะว่าดิฉันยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงค่ะ นโยบายในเรื่องของการที่จะเอื้อให้เกิดทุจริตก็ไม่ใช่ค่ะ เพราะรัฐบาลนี้ได้มีการแก้ไขและติดตามมาตลอด เราก็ได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกภาคส่วนอย่างที่ได้เรียนมาแล้ว จริง ๆ ต้องเรียนว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านยังเคยยอมรับเลยว่าทุกยุคสมัยมีการทุจริตคอร์รัปชั่น รัฐบาลนี้ก็ได้มีการตรวจสอบโครงการทุจริตคอร์รัปชั่นหลาย ๆ โครงการค่ะ อย่างเช่น โครงการเรื่องของการก่อสร้างโรงพักตำรวจ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวะ หรือแม้กระทั่งที่ดินเขาแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

กราบเรียนท่านสมาชิกฯ ที่เคารพค่ะว่า รัฐบาลนี้ได้ยืนยันว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้นทำไปตามกฎหมายและข้อแนะนำของ ป.ป.ช. ค่ะ กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานในการดำเนินตามข้อเสนอของ ป.ป.ช. โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้เราได้มอบหมายให้กับทางกระทรวงการคลังที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะร่วมกันกับทางสำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปหารือกับทาง ป.ป.ช. ซึ่งในที่นี้ก็มีท่านรองนายกฯ นิวัฒน์ธำรงฯ และรองนายกฯ กิตติรัตน์ฯ ได้ร่วมหารือกับ ป.ป.ช. ด้วย ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหารือต่าง ๆ และเราได้นำเอารายละเอียดต่าง ๆ เข้ามาประกอบ ซึ่งในส่วนของการหารือนั้นเราก็ได้ให้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานนั้นเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางเพิ่มเติมไว้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู ซึ่งในส่วนนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเช่นกันค่ะ สั่งการให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติตามแนวทางที่จะเปิดเผยราคากลางของงานก่อสร้างราชการต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการเปิดเผยนี้ก็ได้มีการเปิดเผยงานจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นด้วยที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง และยังได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นรีบเปิดเผยราคากลางในทันทีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ก็คือภายใน 180 วัน แต่ถ้าหน่วยงานไหนทำเสร็จก่อนก็ขอให้เร่งประกาศก่อน ซึ่งการประกาศนี้อย่างเช่น ราคากลางของงานก่อสร้าง ราคากลางของยา เวชภัณฑ์ หรือการจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษา และกำหนดราคากลางของงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ขออนุญาตใช้เวลาชี้แจงที่ประชุมแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 
 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับมติชนออนไลน์
www.facebook.com/MatichonOnline
โฆษก ตร. แถลง จับผู้ต้องสงสัยชาย ร่วมทีมบึ้ม ไม่ชัดเป็นเสื้อเหลือง รอพยานชี้ตัว
ทำนาบัวตัดดอกขาย - เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตร รายได้วันละ 4,000-5,000 บาท(ชมคลิป)
"สุเทพ"แถลงเห็นด้วยร่างรธน.แต่บอกปัดไม่เอาด้วยรัฐบาลแห่งชาติ(คลิป)
แข้งสาวบราซิลเดือด! เล่นสู้ไม่ได้เลยเตะตัดขาก่อนหวดเบ้าหน้าคู่แข่ง (ชมคลิป)
"โจรเสื้อลายบ่าย3โมง"ลักทรัพย์กว่า100คดี ฝากถึงคนที่คิดจะเป็นโจร(คลิป)
เปิดใจที่แรก! "เสก โลโซ" แต่งเพลง "ใจสลายที่ราชประสงค์" ไม่ใช่แค่เหตุบึ้ม (ชมคลิป)
คลิป ข่าวดี"ผบ.ตร."คดีจับผู้ต้องหา โยงวางระเบิดแยกราชประสงค์ ฝีมือล้วนๆใครบ้าง!
ปูพรมลุยทั้งตึก! หาเบาะแสเพิ่ม"คดีบึ้มราชประสงค์" เผย อพาร์ตเมนต์ของชาวตุรกี
ชมคลิป! "ปลื้มจิตร์"นำทัพตบสาวไทยสลัดคราบนักกีฬา-สวมผ้าซิ่นโชว์แดนซ์กลางเวที
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ความเข้าใจผิดเรื่อง ประชาธิปไตย 4 นาที เหลียวดู"เกาหลีเหนือ-ใต้ "
นักวิทย์ชื่อดัง ตั้งข้อสังเกตเหตุ บึ้ม!"ราชประสงค์"กับปมก่อการร้ายข้ามชาติ
สุดเศร้า ญาติผู้เสียชีวิตบึ้มราชประสงค์ รับศพ เผย "จากนี้ไม่รู้จะใช้ชีวิตอย่างไร"
วิเคราะห์ระเบิด"ราชประสงค์"ด้วยหลักวิชา"การก่อการร้ายสมัยใหม่" ทำไม กทม.ตกเป็นเป้า?
เปิดรูปสวยหวานของ "ร้อยตรีจุฑาภัค" ลูกสาวสุดที่รักของผบ.ทบ.
"จักรภพ" โพสต์ไว้อาลัย-ตั้งข้อสังเกต 3 ประการ กรณีระเบิดราชประสงค์