คลิป"นายกฯยิ่งลักษณ์" โต้ฝ่ายค้าน "ขาดสติปัญญา ไร้ภาวะผู้นำ" บอกขรก. - รัฐมนตรีรู้ดี (ชมคลิป)

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 19:45:11 น.

 
คลิปโดย thinkbox007
Published on Nov 26, 2013

วันนี้ (26 พ.ย.56) เวลา 16.38 น. ณ อาคารรัฐสภา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
 
 
ดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขออนุญาตใช้เวลากับท่านสมาชิกฯ สักเล็กน้อยหลังจากที่ได้รับฟังข้ออภิปรายของท่านสมาชิกฯ ไปหลายท่านแล้ว ก็ขออนุญาตใช้เวลาบางช่วงในการอภิปรายในหัวข้อดังนี้นะคะ จะมาในหัวข้อที่กำลังถกเถียงกันในเรื่องของคณะรัฐมนตรีค่ะ เรียนยืนยันค่ะว่าคณะรัฐมนตรี การคัดเลือกคณะรัฐมนตรีดิฉันเป็นผู้ที่คัดเลือกคณะรัฐมนตรี เรียนเชิญเข้ามาร่วมงาน พิจารณาจากคุณสมบัติและความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาบริหารประเทศค่ะ และที่สำคัญการทำงานของรัฐบาลนั้นเราก็ต้องกำกับนโยบาย และทำให้ผลงานนั้นเป็นไปตามที่เราได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และยืนยันค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีคณะเดียวค่ะ โดยดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรี และยังมีหลายข้อกล่าวหาที่บอกว่าดิฉันเองขาดความเป็นตัวของตัวเองบ้าง ขาดสติปัญญา ให้ใครมาสั่งการ กดปุ่ม ก็ต้องเรียนว่าถ้าดิฉันไม่เป็นตัวของตัวเอง วันนี้ 2 ปีกว่าแล้วค่ะที่ดิฉันได้บริหารประเทศในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ซึ่งท่านคงทราบว่าได้เจอปัญหาวิกฤตต่าง ๆ มากมายแค่ไหน ตั้งแต่ในช่วงของวิกฤตเรื่องของอุทกภัย แล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้มาได้ และก็ทำให้เศรษฐกิจต่าง ๆ กลับพลิกฟื้นขึ้นมา ในฐานะนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือผู้ที่รับผิดชอบโดยกฎหมาย ผู้ที่รับผิดชอบผลงานของรัฐบาล รัฐมนตรีหรือข้าราชการทุกคนก็มีกฎหมาย มีกฎระเบียบของตนเองที่ยึด ดิฉันก็เชื่อว่าไม่มีใครจะยอมให้กดปุ่มได้อยู่แล้วนะคะ และการที่นายกรัฐมนตรีมีที่ปรึกษาก็เป็นเรื่องไม่แปลก นายกรัฐมนตรีทุกนายกรัฐมนตรีก็มีที่ปรึกษาทั้งนั้นค่ะ แต่ที่สำคัญการตัดสินใจอยู่ที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ดิฉันรับผิดชอบในฐานะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญและคณะรัฐมนตรีก็ได้ใช้คณะรัฐมนตรีนั้นในการตัดสินปัญหาและแก้ปัญหาต่าง ๆ จนผ่านมา 2 ปีแล้วนะคะ

มีการบอกว่า ดิฉันเองขาดความรู้ สติปัญญา ต้องขออนุญาตว่าท่านสมาชิกได้กล่าวแม้กระทั่งว่าดิฉัน โง่ ดิฉันเองคงไม่ไปตอบในประเด็นนั้นเพราะว่าคงยากที่จะอธิบายถ้าไม่มีใครเชื่อ เพราะว่าเราไม่เคยได้ร่วมงานกันอย่างจริงจัง แต่ดิฉันเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีและข้าราชการที่ทำงานกับดิฉันรู้ดีค่ะ ดิฉันเน้นในการทำงานและเน้นผลงานในการทำงานที่จะตอบทางด้านของปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะ

ขออนุญาตไปอีกเรื่องหนึ่ง ที่ขอเรียนท่านประธานฯ ผ่านทางท่านผู้นำฝ่ายค้าน เพราะว่ามีข้อที่ท่านได้กล่าวในเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีการแก้ไขคุณสมบัติของผู้บริหารและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นไปในลักษณะของข้อต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษจำคุกของผู้บริหารและรัฐวิสาหกิจนั้น ก็เรียนว่า ถ้าท่านจำได้เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 หลักการนี้ในการเห็นชอบให้มีการแก้ไข ก็เป็นการแก้ไขหลักการเห็นชอบตามคณะรัฐมนตรีสมัยท่านอดีตนายกฯ ค่ะ ท่านคงจำได้นะคะ และการแก้ไขนั้นก็ได้ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างแล้ว ที่จะรอร่างนั้นไปเป็นพระราชบัญญัติ ไปที่สภาฯ แต่ร่างนั้นได้ตกไปเพราะเนื่องจากมีการเลือกตั้งใหม่ แล้วหลังจากนั้นรัฐบาลนี้ค่ะ ได้มาดำเนินการต่อ และเนื่องจากที่เราดึงเรื่องนี้กลับมาเพราะว่าเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่ร้องเรียนว่า พ.ร.บ. ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่ต้องโทษจำคุกของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกำหนดไว้เข้มงวด แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน จึงก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ร้องขอให้รัฐบาลทบทวนในการกำหนดลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการต้องโทษของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐประเภทต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกได้กลับมาเป็นคนดีและสามารถเข้ามาทำงานในหน่วยงานของภาครัฐได้ค่ะ จึงเป็นที่มาของรัฐบาลนี้ ได้นำเรื่องที่เห็นชอบจากรัฐบาลที่แล้วมาดำเนินการพิจารณาต่อ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของทางกฤษฎีกาอยู่ค่ะ ก็ขออนุญาตชี้แจงให้ทราบเรื่องนี้นะคะ

เรื่องต่อไป ในเรื่องของประเด็นที่ดิฉันเองได้ถูกกล่าวหาว่าดิฉันไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ทำตามคำแนะนำของ ป.ป.ช. เพื่อที่จะจงใจให้เกิดการทุจริตทั้งระบบ ก็ยืนยันในที่นี้ค่ะว่าดิฉันยืนยันว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริงค่ะ นโยบายในเรื่องของการที่จะเอื้อให้เกิดทุจริตก็ไม่ใช่ค่ะ เพราะรัฐบาลนี้ได้มีการแก้ไขและติดตามมาตลอด เราก็ได้ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกภาคส่วนอย่างที่ได้เรียนมาแล้ว จริง ๆ ต้องเรียนว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านยังเคยยอมรับเลยว่าทุกยุคสมัยมีการทุจริตคอร์รัปชั่น รัฐบาลนี้ก็ได้มีการตรวจสอบโครงการทุจริตคอร์รัปชั่นหลาย ๆ โครงการค่ะ อย่างเช่น โครงการเรื่องของการก่อสร้างโรงพักตำรวจ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาชีวะ หรือแม้กระทั่งที่ดินเขาแพง จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ

กราบเรียนท่านสมาชิกฯ ที่เคารพค่ะว่า รัฐบาลนี้ได้ยืนยันว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้นทำไปตามกฎหมายและข้อแนะนำของ ป.ป.ช. ค่ะ กล่าวคือ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานในการดำเนินตามข้อเสนอของ ป.ป.ช. โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้เราได้มอบหมายให้กับทางกระทรวงการคลังที่เป็นหน่วยงานหลักที่จะร่วมกันกับทางสำนักงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปหารือกับทาง ป.ป.ช. ซึ่งในที่นี้ก็มีท่านรองนายกฯ นิวัฒน์ธำรงฯ และรองนายกฯ กิตติรัตน์ฯ ได้ร่วมหารือกับ ป.ป.ช. ด้วย ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหารือต่าง ๆ และเราได้นำเอารายละเอียดต่าง ๆ เข้ามาประกอบ ซึ่งในส่วนของการหารือนั้นเราก็ได้ให้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานนั้นเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางเพิ่มเติมไว้ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้ามาตรวจดู ซึ่งในส่วนนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเช่นกันค่ะ สั่งการให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถือปฏิบัติตามแนวทางที่จะเปิดเผยราคากลางของงานก่อสร้างราชการต่าง ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการเปิดเผยนี้ก็ได้มีการเปิดเผยงานจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นด้วยที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง และยังได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นรีบเปิดเผยราคากลางในทันทีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น ก็คือภายใน 180 วัน แต่ถ้าหน่วยงานไหนทำเสร็จก่อนก็ขอให้เร่งประกาศก่อน ซึ่งการประกาศนี้อย่างเช่น ราคากลางของงานก่อสร้าง ราคากลางของยา เวชภัณฑ์ หรือการจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษา และกำหนดราคากลางของงานพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้ขออนุญาตใช้เวลาชี้แจงที่ประชุมแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
 
 
 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กกับมติชนออนไลน์
www.facebook.com/MatichonOnline

ฟังชัดๆ บิ๊กตู่ ใช้อำนาจ มาตรา 44 อย่างไร ? กลัวอะไรนักหนา (คลิป)
นิวส์รูม : ใครจะกล้าปฎิเสธ นักท่องเที่ยวจีน ? (ชมคลิป)
ฟัง"มินต์ ชาลิดา"เปิดใจ!ไปทะเลชื่นมื่นกับหนุ่มที่ยังไม่เรียกแฟน แต่..!(คลิป)
คลิปน้ำตาร่วง! "โกลเด้น รีทรีฟเวอร์" ช่วยเพื่อนสุนัข ถูกรถชนกลางถนน
เผยวินาทีสยอง! รถนักเเข่งชื่อดังเสียหลัก ก่อนพุ่งชนคนดูจนเสียชีวิต (ชมคลิป)
คอหนังเฮ! "ฟาสต์ 7"ฉายตามกำหนดเดิม 1เม.ย.นี้
ฮือฮา!ขรก.ระดับสูงฝาแฝด โดนทักผิดประจำ แนะสังเกตใครหล่อกว่า (คลิป)
ระทึก!นาทีพายุฤดูร้อนถล่ม"สกลนคร"ไฟดับ ต้นไม้โค่นทับเก๋งชาวบ้าน สังกะสีปลิวว่อน(คลิป)
เห็นยัง? ลุงเก็บขยะพูดอังกฤษกับชาวต่างชาติคล่องปรื๋อ!! (ชมคลิป)
ผู้ต้องหามือโปรยใบปลิวต่อต้านเผด็จการ ไม่ยอมให้ตำรวจคุมตัวไปชี้จุดก่อเหตุ (คลิป)
เอาฮาไปไหน? เมื่อ "ชาวเน็ต" เปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ให้ท่านผู้นำ
เบื้องหลัง เด้ง ปลัดณรงค์ สงครามระหว่าง คนดี VS คนดี ???
กำลังใจสู่"ฐปณีย์" เพื่อนร่วมวิชาชีพ-ปชช.โพสต์ให้กำลังใจล้นหลาม
สนช.ทยอยให้ลูกลาออก บอกเสียดายลูกเก่ง จบต่างประเทศ
ผิดหวังหนักมาก!"ดร.เสรี"เลคเชอร์"หม่อมหมู" แถลงข่าวต้องสุภาพ ไม่ใช่มา"สำราก"ใส่ปชช.