ด่วน! สหรัฐเปิดรายงานค้ามนุษย์ จัดอันดับไทย เทียร์ 3 เท่าเดิม มาเลเซีย ขยับ เทียร์ 2

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 20:16:56 น.

 
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค.  กระทรวงการต่างประเทศ  สหรัฐอเมริกา   เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์   (Traffickingin Persons (TIP) Report) ประจำปี 2015โดยยังคงอันดับประเทศไทยไว้ที่  กลุ่ม 3 หรือ เทียร์3 (Tier3)   หมายถึงประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี 2015 ซึ่งรวบรวมสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่วโลก โดยปีนี้รายงานระบุว่า ประเทศไทย ยังคงอยู่ในกลุ่ม Tier-3 เหมือนปีที่ผ่านมา โดยอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ อาทิ อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดานใต้ ซิมบับเวย์

รายงานระบุในส่วนของประเทศไทยว่า ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทางและทางผ่านของชาย หญิงและเด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณี คาดว่ามีแรงงานอพยพในประเทศไทยจำนวน 3-4 ล้านคน รวมถึงคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้วย กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง โรงงาน หรืองานภายในประเทศ

ผู้ตกเป็นเหยื่อบางรายถูกบังคับเป็นขอทานข้างถนน และการค้าประเวณียังคงเป็นปัญหาสำคัญของการค้าประเวณีที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางในไทย

นอกจากนี้ รายงานระบุเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามมาตรฐานขั้นต่ำในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และไม่ได้ให้ความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแต่อย่างใด ประเทศไทยได้สอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แต่การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการต่อสู้การค้ามนุษย์

ทั้งนี้ ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Tier-3 มาต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งความหมายของกลุ่มนี้คือ ไม่ดำเนินการแก้ไขตามมาตรฐานขั้นต่ำและพยายามอย่างสำคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลต่อการห้ามให้ความช่วยเหลือเงินทุนกับประเทศที่ถูกจัดในกลุ่มดังกล่าว

สำหรับรายงานดังกล่าวที่เกี่ยวกับประเทศไทย ยังระบุถึงเหตุการณ์ที่กองทัพเรือไทยฟ้องหมิ่นประมาทกับ 2 ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภูเก็ตหวาน หลังเผยแพร่รายงานข่าวว่ามีทหารเรือไทยเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญารวมถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ยังไม่ครอบคลุมไปถึงประชากรผู้อพยพซึ่งตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

ขณะที่  มาเลเซีย  คิวบา   อุซเบกิสถานได้ถูกปรับอันดับขึ้นเป็น กลุ่มเทียร์ 2 หมายถึงประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐ ไม่ครบถ้วนแต่มีความพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ  อย่างมีนัยสำคัญเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  อ่าน รายงานฉบับสมบูรณ์ ได้ที่นี่ http://www.state.gov/documents/organization/245365.pdf