ลึกแต่ไม่ลับ: การเมืองร้อน รับบ้านเลขที่ "111-109" ครม."ตู่2" หรือ "สามัคคีธรรม2"?

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 07:20:00 น.
จรัญ พงษ์จีน

มติชนสุดสัปดาห์ 24-30 กรกฎาคม 2558อันเนื่องมาจาก "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และมีผลบังคับใช้ หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา 8 (4) จากของเดิม "เคยถูกตัดสิทธิทางการเมือง" เป็น "ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง"

และถูกยกยอด ถอดความมาตรงกับมาตรา 111 แห่ง "ร่างแรก" ใน "รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (ฉบับถาวร) ซึ่งกรรมาธิการยกร่างกำลังขะมักเขม้น ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำ เนื้อหา เพื่อสรุปส่งให้ "สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ" หรือ "สปช." ลงมติ รับไม่รับในลำดับต่อไป

"มาตรา 111" ว่าด้วย หมวด "บุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร" ตาม (8) ที่ระบุว่า เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือกระทำการอันทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม กับ (14) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง"

ซึ่งกรรมาธิการยกร่างฯ ระดับ "ไพบูลย์ นิติตะวัน" หรือ รองประธาน "สปช." คนที่ 2 "ทัศนา บุญทอง" ยืนยันให้หายข้องใจแล้วว่า บุคคลที่อยู่ในข่าย "ต้องห้าม" ต้องเป็นกรณีที่บุคคลผู้นั้นถูกคำพิพากษาถึงที่สุด ว่ามีความผิดฐานทุจริตเท่านั้น ที่จะไม่มีสิทธิลงสมัคร ส.ส.

"ฉะนั้น บ้านเลขที่ 111 และบ้านเลขที่ 109 ที่ไม่ได้กระทำผิดติดร่างแห ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะโดนเฉพาะตัวบุคคล"

ทุกประการชัดเจนแล้ว "นักเลือกตั้ง" ที่เคยถูกลงโทษแบนทางการเมืองคนละ 5 ปี จากบ้านเลขที่ 111 และ 109 และพ้นโทษมาแล้ว ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปคดีแห่งการกระทำผิด จะถูกปลดปล่อยกันแบบ "ล้างท่อ"ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว ตั้งแต่ "ครม.-คสช." ชงลูก แก้ไขปรับปรุง ร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 9 มาตรา ส่อเค้าเล่าอาการว่า จะปล่อยผีประชากรบ้านเลขที่ 111 และ 109 ด้วยการ เปิดช่องด้วยถ้อยคำ จาก "บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง" เป็น "ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ" ทำให้บรรยากาศทางการเมืองเริ่มคึกคักและมีสีสันขึ้นมาโดยพลัน

เพราะ "คนบ้านเลขที่" ทั้ง 2 หลัง ล้วนแล้วแต่เป็น "บิ๊กเนม" และส่วนหนึ่งได้แหกด่านมะขามเตี้ยไหลมาหล่อรวมอยู่ใต้ร่มเงาของ "คสช." หรือ "ศูนย์อำนาจใหม่" บางคนช่วยพาย "เรือแป๊ะ" ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต แต่ต้องบริโภคแห้ว เนื่องจากไม่สามารถรับตำแหน่งแห่งหนได้ ไม่ว่าจะเป็น "สปช.-สนช." หรือ "คณะรัฐมนตรี" เพราะติดขัด "รัฐธรรมนูญชั่วคราว" มาตรา 8 (4) เลยเลี่ยงบาลีไปเล่นเก้าอี้ดนตรีในฐานะที่ปรึกษา สต๊าฟร่วมงาน หลบอยู่หลังเสากันด้วยความเสมอภาค

การแก้ไขรัฐธรรมฉบับชั่วคราว และลากเลื้อยมาลดหย่อนต่อ ในฉบับถาวร มาตรา 111 ไม่เพียงแต่จะเป็นอนิสงส์ให้ประชากรบ้านเลขที่ 111 และ 109 ลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าได้เท่านั้น

คำจำกัดความของถ้อยคำ "ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ" เท่ากับปลดล็อกให้เป็น "ผู้บริสุทธิ์" และมีมรรคผลสำเร็จรูป "โดยทันที" สามารถผงาดเข้าดำรงตำแหน่งได้ทุกภาคส่วน ไม่ว่า จะเป็น "สปช.-สนช." หรือ "คณะรัฐมนตรี"

ข่าว "คนบ้านเลขที่" ที่คอนเน็กชั่นทางการเมืองสุดล้ำเลิศ เลยโจนทะยานปรากฏชื่อตามสื่อกันด้วยความพรึ่บพรั่บ โดยโทนข่าวเทน้ำหนักไปพื้นที่เป้าหมายคือ การเข้าร่วมรัฐบาลกับ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ในนาม "ครม.ตู่ 2"

ซึ่งดันไปประจวบเหมาะกับบ้านเมืองกำลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบครบวงโคจรทรุดเป็นลูกระนาดทั้ง "ส่งออก-พืชผลเกษตร-แผนกระตุ้นเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว" ดิ่งทุกมิติ

"นายกฯ บิ๊กตู่" น่าจะทู้ชี้ทนกอดคอกันจมไม่ไหว จึงเตรียมจะยกเครื่องใหม่ มุ่งกระแทกกลางที่ "ทีมเศรษฐกิจ" เน้นไป "สายคุณชายอุ๋ย" ยกดุ้น

ตามข่าวได้แก่ "ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล" รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าทีม "สมหมาย ภาษี" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง "ณรงค์ชัย อัครเศรณี" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน "จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม "ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และเพื่อมิให้ "ทีมหม่อมอุ๋ย" เสียความรู้สึกมาก "บิ๊กตู่" อาจจะปรับหมากในส่วนที่เป็น "สายตรง" อันได้แก่เครือข่ายทหารบ้างในบางตำแหน่ง

"บิ๊กเนม" แห่งบ้านเลขที่ ที่มีชื่อติดโผ "ครม.ประยุทธ์ 2" โผล่มาหลายคน

อาทิ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" รองนายกฯ กำกับดูแลภาพรวมเศรษฐกิจทั้งหมด "ประสาร ไตรรัตน์วรกุล" เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง "พินิจ จารุสมบัติ-สรอรรถ กลิ่นประทุม" เป็นรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับอุตสาหกรรม "สุรเกียรติ์ เสถียรไทย" เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโมเมนตั้มประชากรบ้านเลขที่111และ 109 ยังโกบิ๊ก ไม่เพียงแต่จะมีชื่อติดกลุ่มร่วม ครม."ตู่ 2" เท่านั้น ยังปรากฏข่าวลือว่า ถูก "ศูนย์อำนาจใหม่" ใช้พลังไฮเพาเวอร์ "ดูด" มาเป็น "นอมินี" เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวนหลายคนเช่นเดียวกัน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันพายเรือโมเดลข้ามฟากไปสู่ "สามัคคีธรรม 2"

นำร่องด้วยความอภิรมย์ โดย "ก๊วน 5 ส." เป็นแก่นกระพี้ใหญ่

บ้างก็ว่า มีการรับปากกันด้วยวาจา ของ 2 ผู้ยิ่งใหญ่ ให้ "คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์" นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปก่อนสักระยะ

ชื่อ ประชากรบ้านเลขที่ 111 และ 109 ที่ปรากฏอยู่ใน "สนามข่าว" มีชื่ออีกมากมาย นอกจาก "บุคคลข้างต้น"

อาทิ "สุวัจน์ ลิปตพัลลภ" จากชาติไทยพัฒนา "สมศักดิ์ เทพสุทิน" มัชฌิมา "เสี่ยหนู-อนุทิน ชาญวีรกูล" แห่งภูมิใจไทย "ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ" จากเพื่อแผ่นดิน "สนธยา คุณปลื้ม" ค่ายพลังชล

แค่ยกต้นๆ ที่ประชากรบ้านเลขที่ หลุดกรงเล็บ การเมืองเริ่มคึกคักขนาดนี้ ใกล้เลือกตั้งจะขนาดไหนSELECT Error : Got error 'repetition-operator operand invalid' from regexp