WHO ยืนยัน ทานเนื้อแปรรูปเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 05:43:00 น.


AFP Photo/Remy Gabaldahttp://www.matichon.co.th/online/2015/10/14459264041445926429l.jpg

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่า การรับประทานเนื้อที่ผ่านการแปรรูปนั้นก่อให้เกิดมะเร็ง ขณะที่เนื้อแดงที่ไม่ผ่านการแปรรูปเองอาจก่อให้เกิดมะเร็งด้วยเช่นกัน

แผนกวิจัยมะเร็งขององค์การอนามัยโลกจัดประเภทเนื้อแปรรูปให้เป็น“สารก่อมะเร็งแก่มนุษย์”โดยอ้างอิงจากงานศึกษาหลายร้อยชิ้นที่ชี้ว่าเนื้อแปรรูปเชื่อมโยงกับมะเร็งลำใส้ใหญ่พร้อมรายงานอีกว่าการรับประทานเนื้อแปรรูปประมาณ 50 กรัมต่อวัน เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งลำใส้ใหญ่ 18 เปอร์เซนต์ แต่ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงที่น้อยมาก

องค์การอนามัยโลกระบุถึงเนื้อแปรรูปคือประเภทของเนื้อที่ถูกทำให้เค็มถูกหมักหรือถูกรมควันเพื่อเพิ่มรสชาติหรือรักษาเนื้อไว้โดยทั่วไปแล้วเนื้อแปรรูปมักเป็นเนื้อหมู เนื้อวัว แต่ยังรวมถึงเนื้อสัตว์ปีกด้วย

การจัดระดับนี้ทำให้เนื้อแปรรูปอยู่ในจำพวกเดียวกับการสูบบุหรี่และแร่ใยหินที่เชื่อมโยงต่อการก่อเกิดมะเร็งแต่ชี้ว่าเนื้อแปรรูปไม่ได้มีความรุนแรงเท่ากับสิ่งอื่นๆ

ขณะที่เนื้อไม่แปรรูปอย่างเนื้อสดเช่นเนื้อที่ใช้ทำเสต็กหรือขาแกะนั้นยังถือเป็น “สารที่น่าจะก่อเกิดมะเร็งแก่มนุษย์” ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้องค์การอนามัยโลกจะชี้ว่าการค้นพบนี้สำคัญต่อสาธารณสุขเพราะมีการรับประทานเนื้อแปรรูปอย่างแพร่หลาย แต่เนื้อสดนั้นยังคงมีคุณค่าทางสารอาหาร

ทั้งนี้ ค่าประมาณการณ์ขององค์การอนามัยโลก มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง ประมาณ 34,000 คนต่อปีทั่วโลก
test