โปรดเกล้าฯตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า ทางคณะกรรมการได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีทอง นางพัชราภรณ์กล่าวอีกว่า ขณะที่ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐาน พระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวงศ์จักรี พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ 7 ดวงว่า ทรงเจริญพระชนมายุได้ 7 รอบ มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) เป็นสี วันพระราชสมภพนอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้าย – ขวา ว่าทรงงามสง่า […]