มติคกก.แพทยสภาชี้ใครโกงข้อสอบ สร้างความเสื่อมเสีย หมดสิทธิขึ้นทะเบียน “แพทย์” ตลอดชีพ

เมื่อเวลา 13.00 น.  วันที่ 12 พฤษภาคม มีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา พิจารณาวาระเร่งด่วน กรณีนักศึกษาทุจริตสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดย นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวภายหลังการประชุมว่า    นักเรียนหรือนักศึกษาที่สอบเข้ามาเพื่อเรียนแพทย์นั้น หากเริ่มต้นด้วยการทุจริตและไม่ซื่อสัตย์แล้ว ถือว่าเป็นปัญหาต่อวิชาชีพทางการแพทย์อย่างมาก ที่ประชุมจึงสรุปว่าเป็นความผิดทั้งทางจริยธรรมและคุณธรรมอย่างร้ายแรง และจะนำพาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพ จึงมีมติว่า ผู้ใดที่พิสูจน์แล้วว่าทุจริตในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จริง ไม่สามารถเป็นสมาชิกของแพทยสภาได้ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ นั่นคือหมดสิทธิที่จะเป็นแพทย์ แม้จะไปเรียนจบจากต่างประเทศมาก็ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ในประเทศไทยไม่ได้ สำหรับกรณีดังกล่าวถือว่ามีหลักฐานกระทำความผิดชัดเจน ทั้งแว่นตา และนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ “ในที่ประชุมได้มีการนำเสนออีกว่า ยังมีการทุจริตรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น การโกงคะแนนข้อสอบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการโกงในรูปแบบใดก็หมดสิทธิในการเป็นสมาชิกแพทยสภา เพราะแพทยสภาไม่ยินดีที่จะได้คนที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ซื่อสัตย์เข้ามาเป็นสมาชิก ถือว่าเป็นหมอไม่ได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นว่าควรขยายไปในกลุ่มที่เป็นแพทย์แล้วด้วย หากกระทำการผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเหตุสุดวิสัยก็ไม่เท่าไร แต่หากมีเจตนาทุจริตก็จะลงโทษจริยธรรมด้วยเช่นกัน” เลขาธิการแพทยสภา กล่าว