วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13:01:55 น.
ออร์แกไนเซอร์ งานศพ มาแรง แต่"พิธีกงเต็ก"กำลังจะตาย ?

 

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด  เคยประเมินว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 35,000 ล้านบาทต่อปี


จริงๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการจัดงานศพ  แตกต่างกัน  ตามรายละเอียดปลีกย่อยของความต้องการของเจ้าภาพงานศพ การจัดพิธีแตกต่างกันตามความเชื่อทางศาสนา   งานศพในกรุงเทพฯ เมืองธุรกิจใหญ่ๆ และต่างจังหวัด  ก็แตกต่างกัน อย่างกรุงเทพฯและเมืองธุรกิจใหญ่ๆโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าต่างจังหวัดประมาณ 3 เท่าตัว

 

ธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นและกำลังแพร่หลายคือ  อาชีพรับจัดงานหรือออร์แกไนเซอร์   ที่เข้ามาแบ่งเบาภาระของญาติผู้ตายได้อย่างเบ็ดเสร็จ  แต่ต้องจ่ายแพงกว่า

แต่พิธีกรรมและธุรกิจงานศพที่กำลังค่อยๆ หายไปก็คือ พิธีกงเต็กเพราะค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า พิธีงานศพแบบไทย หลายเท่า

ปัจจุบัน   พิธีกงเต็ก เจ้าภาพจัดงานศพจะมีค่าใช้จ่าย  2  ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายให้กับคณะที่จัดพิธีกงเต็ก และค่าใช้จ่ายเพิ่มให้กับทางวัด โดยค่าใช้จ่ายให้กับคณะที่จัดพิธีกงเต็กนั้นแตกต่างกันในกรณีที่เป็นกงเต็กใหญ่หรือเล็ก กล่าวคือกงเต็กใหญ่จะมีพระสวด 9 รูป สวดตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 ทุ่ม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 35,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมเครื่องกระดาษและของไหว้ในพิธีที่เจ้าภาพจะต้องจัดเตรียมเอง หากจะให้คณะจัดพิธีกงเต็ก บริษัทธุรกิจรับทำศพชื่อดังรายหนึ่งคิดราคา 8,000 บาท อย่างไรก็ตาม ราคารวม 43,000 บาทนี้ ยังไม่รวมเงินใส่ซองให้พระที่มาสวดอีก

  

เช่นเดียวกับพิธีกงเต็กเล็ก นิมนต์พระสวด 3-7 รูป สวดตั้งแต่ 3 โมงครึ่งถึง 4 ทุ่ม ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมเครื่องกระดาษและของไหว้ในพิธีอีก 8,000 บาท รวมราคา 33,000 บาท และยังไม่รวมเงินใส่ซองให้พระที่มาสวดเช่นเดียวกัน

   

นอกจากนี้เจ้าภาพยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มให้กับทางวัด โดยในวันทำพิธีกงเต็กนั้นทางวัดจะคิดค่าอนุญาตทำพิธีกงเต็ก ค่าบำรุงเตาเผาเครื่องกงเต็ก และค่าตำรวจรักษาการคืนทำกงเต็ก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในส่วนนี้จะแตกต่างกันในแต่ละวัดอยู่ที่ประมาณ 500-1,000 บาท

  

อัตรา ค่าใช้จ่าย พิธีกงเต็ก ใหญ่ ในต่างจังหวัดใกล้กรุงเทพ   ตกประมาณ 30,000 บาท  โดยมีซินแส จัดการให้เรียบร้อย

    

ค่าหลุมฝังศพ จะมีราคาตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 1,000,000 บาทขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นกับทำเล สำหรับทำเลปานกลางก็จะมีราคาประมาณ 1 แสนบาท แต่ถ้าทำเลดีก็จะมีราคา 2-3 แสนบาทขึ้นไป โดยในงานแบบจีนจะมีส่วนเพิ่มคือ เสื้อผ้าของญาติที่จะใช้ทำพิธีกงเต็ก ค่าจัดพิธีกงเต็ก ของไหว้ศพ เครื่องกระดาษ(ใช้เผา) ค่าดูฮวงจุ้ย และอื่นๆ

 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนบางส่วนไม่ได้เคร่งครัดที่จะต้องมีพิธีกงเต็ก หรือการฝังศพ โดยหันมาเผาศพผู้ที่เสียชีวิตเช่นเดียวกับพิธีของคนไทยมากขึ้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นความประสงค์ของผู้ที่เสียชีวิตที่ไม่ต้องการให้เป็นภาระกับลูกหลานมากเกินไป


  

จริงๆ แล้ว ธุรกิจจัดกงเต๊ก กงเต็กหมายถึงการที่ลูกหลานทำบุญกุศล ทั้งทำแทนผู้ตายและทำให้ผู้ตายเพื่อให้ผู้ตายได้กุศลผลบุญมากพอที่จะขึ้นไปสวรรค์ โดยพิธีกงเต็กมี 3 แบบคือ แบบพระจีนเป็นผู้ทำพิธี ซึ่งถ้าต่างนิกายกันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แบบคนธรรมดาเป็นผู้ประกอบพิธี โดยจะเป็นผู้ชายสวมชุดพระจีนสีขาว และแบบกงเต็กจีนแคะ การทำพิธีกงเต็กจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับจำนวนพระที่นิมนต์มาสวด 
  
 ถ้าเป็นกงเต็กใหญ่ก็จะต้องนิมนต์พระมาสวด 5 รูปขึ้นไป และถ้าเป็นกงเต็กเล็กก็จะมีการนิมนต์พระมาสวดรูปเดียวหรือ 3-5 รูป ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ดำเนินการธุรกิจจัดพิธีกงเต็กนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ดำเนินธุรกิจนี้มาเป็นเวลานาน และจะได้รับการติดต่อในลักษณะบอกต่อๆกัน หรือการให้เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้กับทางวัดที่อนุญาตให้มีการทำพิธีกงเต็กในวัดได้ ค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าภาพและผู้ดำเนินการธุรกิจจัดพิธีกงเต็ก 
   
นอกจากนี้ธุรกิจต่อเนื่องจากธุรกิจกงเต็กคือ ธุรกิจเครื่องกระดาษ ของไหว้ รวมทั้งชุดที่ใส่เฉพาะในพิธีกงเต็กที่ทำจากผ้ากระสอบและผ้าดิบ

   

จากการสัมภาษณ์ คนจีนรุ่นที่ 2-3 ต่างเชื่อว่า พิธีกงเต็ก จะค่อยๆ  หมดความนิยม เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่เห็นความสำคัญ และมักนิยมพิธีงานศพแบบไทย  มากกว่า เพราะสะดวกและประหยัดกว่ามาก   คนจีนรุ่นเก่าที่ไม่อยากให้ลูกหลานเดือดร้อนก็มักจะบอกไว้ล่วงหน้าว่า ไม่ต้องทำพิธีกงเต็ก ...(นะ)อาตี๋ อาหมวย

 

 

( ขอบคุณ เครือญาติและครอบครัวของ"คุณแม่ทับทิม จิตรเพียรค้า" หนองแค สระบุรี ที่อนุญาตให้ถ่ายรูปและให้ข้อมูล อย่างดี )

    

 

www.matichon.co.th