วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:00:58 น.
เปิดรายชื่อผู้สมัครส.ส.ระบบเขต

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้เปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขตเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 24 -28 พ.ค. โดยการรับผู้สมัครส.ส.เขตทั่วประเทศวันแรกเมื่อ 24 พ.ค. บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองล้วนถือฤกษ์มาสมัครเพื่อชิงชัยเก้าอี้ส.ส.ในศึกเลือกตั้ง มีรายชื่อในจังหวัดที่น่าสนใจทั่วทุกภาคดังต่อไปนี้


  กรุงเทพมหานคร  

เขต 1 พระนคร ป้อมปราบฯ สัมพันธวงศ์

1.นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ปชป. 2.นายศิริ หวังบุญเกิด รส. 3.นายบุญล้อม อิงคเวทย์ กส. 4.นายประวิทย์ ติยะบัญจนิตย์ ชพน. 5.พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันท์ พท. 6.นางจุลดา รุ่งจิรโรจน์ ปส.

เขต 2 เขตปทุมวัน เขตบางรัก และเขตสาทร

1.น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ ปชป. 2.นายวุฒิไชย พฤกธารา กส. 3.นางอมริสา ตัณสถิต รส. 4.นายมนตรี ฐิรโฆไท ชพน. 5.ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล พท. 6.นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ ปส.

เขต 3 เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา

1.ม.ล.อภิมงคล โสณกุล ปชป. 2.นายจรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน รส. 3.นายอรัญ พันธุมจินดา ชพน. 4.นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ พท.

เขต 4 เขตคลองเตย และเขตวัฒนา

1.นายอนุชา บูรพชัยศรี ปชป. 2.พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงวิทย์ รส. 3.นายสมพิศ ผอบเพ็ชร กส. 4.นายวรพงษ์ ตันติเวชยานนท์ พท. 5.นายเฟิม หงสนันทน์ ชพน.

เขต 5 เขตดุสิต และเขตราชเทวี

1.น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี ปชป. 2.นายประจวบ อึ๊งภากรณ์ รส. 3.นายชาต ศรีสุดดี กส. 4.น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล พท. 5.นายโสภณ ดำนุ้ย ชพน.

เขต 6 เขตดินแดง และเขตพญาไท

1.นายธนา ชีระวินิจ ปชป. 2.น.ส.มลฤดี สร้อยธรรมา กส. 3.นายกริชชัย อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ชพน. 4.นายกวี ณ ลำปาง พท.

เขต 7 เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา)

1.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ปชป. 2.นางวัจนา สุทัศน์ ณ อยุธยา รส. 3.นายไพฑูรย์ เครือนาค กส. 4.นายธเนศวร มหาธนินวงศ์ ชพน. 5.น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ พท. 6.นายกฤษฎา พรหมพิพัฒน์พร ปส.

เขต 8 เขตลาดพร้าว และเขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงวังทองหลาง และแขวงพลับพลา)

1.นายสรรเสริญ สมะลาภา ปชป. 2.นายบุญอนันต์ เปี่ยมพงศ์สานต์ รส. 3.นายสุภาพ ศรีชัย กส. 4.นายวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ชพน. 5.นายสิงห์ทอง บัวชุม พท.

เขต 9 เขตจตุจักร

1.นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ปชป. 2.ร.อ.ม.ล.เกียรติเกษม เกษมสันต์ รส. 3.นายอภิชาติ รัตรสาร กส. 4.น.ส.วิลาวัลย์ ธรรมชาติ พท. 5.พ.ต.อภิรักษ์ อารีย์มิตร ชพน. 6.นายจรัส สุพร ปส.

เขต 10 เขตบางซื่อ

1.นายชื่นชอบ คงอุดม ปชป. 2.นายสมบัติ เปี่ยมบริบูรณ์ รส. 3.น.ส.อุมาพร อ่อนสุภาพ กิจสังคม 4.นายอรรถพล วงษ์รัตน์ ชพน.

เขต 11 เขตหลักสี่ และเขตดอนเมือง (เฉพาะแขวงสนามบิน)

1.นายสกลธี ภัททิยกุล ปชป. 2.น.ส.ศุภมาศ อิศรภักดี ภท. 3.นายศักดินนท์ พุ่มคชา กส. 4.นายสุรชาติ เทียนทอง พท. 5.น.ส.เยาวภา บุรพลชัย ชพน. 6.นายสิระ เจนจาคะ รส.

เขต 12 เขตดอนเมือง (ยกเว้นแขวงสนามบิน)

1.นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ปชป. 2.น.อ.ประจักษ์ วังกานนท์ กส. 3.ร.อ.ชมพล ยูสานนท์ รส. 4.นายการุณ โหสกุล พท. 5.นายนิรุต์ จิตชัย ชพน.

เขต 13 เขตสายไหม

1.นายก้องศักดิ์ ยอดมณี ปชป. 2.น.ท.รวยลาภ เอี่ยมทอง รส. 3.น.ส.บงกฎ เจริญเธียร ทปส. 4.พล.ท.ดนัย เงินโสภา กส. 5.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ พท.

เขต 14 เขตบางเขน

1.นายวิทเยนทร์ มุตตามระ ปชป. 2.นายพจน์ อู่ธนา รส. 3.นายคม ปภัต สันทัด กส. 4.นางกรพินธุ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ชพน. 5.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง พท.

เขต 15 เขตบางกะปิ

1.นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน ปชป. 2.นายธีระชัย พันธุมาศ รส. 3.นาย ชิษณุพงศ์ รัตนพันธ์ กส. 4.นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พท. 5.นายศิโรตม์ มโนพัฒนะ ชพน. 6.นางคนึงนิจ คคนัมพรคงคา ทพ. 7.นายณรงค์ ชื่นพิทักษ์ ควม.

เขต 16 เขตบึงกุ่ม และเขตคันนายาว (เฉพาะแขวงรามอินทรา)

1.นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ ปชป. 2.นายอัคคชา พรหมสูตร รส. 3.นายสันติ วิชัยพล กส. 4.นายไมตรี คำพันธุ์ ชพน. 5.เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์ พฟด.

เขต 17 เขตมีนบุรี และเขตคันนายาว (ยกเว้นแขวงรามอินทรา)

1.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ ปชป. 2.นายวิโรจะโน ชูชาติประเสริฐยล รส. 3.นายยุทธนา ช่วงมณี กส. 4.นายวิชาญ มีนชัยนันท์ พท. 5.นายสุรชัย นิวาสพันธุ์ ชทพ. 6.นายยศพงศ์ นาทันรีบ ชพน.

เขต 18 เขตคลองสามวา

1.นายสมัย เจริญช่าง ปชป. 2.นายสุภิญโญ กลิ่นสังข์ กส. 3.นายธิบดี เยาวมาลี ชพน. 4.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ พท. 5.นายธนัช กรองกันภัย รส.

เขต 19 เขตหนองจอก

1.นายดิเรก สุมาลยศักดิ์ รส. 2.นายวสันต์ มีวงษ์ ปชป. 3.นางกวิตา สุขโข กส. 4.นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พท. 5.นายสุรยุทธ ศิริขันธ์ ชพน. 6.นายเกษม ทรัพย์เจริญ ปส.

เขต 20 เขตลาดกระบัง

1.น.ส.เปรมฤดี พิชพรชัยกุล กส. 2.นายสง่า ยงเกียรติพานิช รส. 3.นายประสาน ผาแดงจงเจริญ มภ. 4.นางกฤษณา ธารีฉัตร ชพน. 5.น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พท. 6.นายสลวยเลิศ กิมสูนจันทร์ ปชป.

เขต 21 เขตสะพานสูง และเขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้)

1.นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ ปชป. 2.นายสุภาพ ทองรัตน์ รส. 3.นายอนุสรณ์ สถาพร กส. 4.นายเอกพจน์ วงศ์อารยะ พท. 5.นายศักดิ์ สุวรรณกุฏ ปส.

เขต 22 เขตสวนหลวง และเขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้)

1.นายสามารถ มะลูลีม ปชป. 2.นายธันวา ไกรฤกษ์ รส. 3.นายบุญรอด แก่นจันทร์ กส. 4.นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ พท. 5.นายธานี สาครสินธุ์ ชพน.

เขต 23 เขตพระโขนง และเขตบางนา

1.นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ปชป. 2.นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล รส. 3.นายสุพล ค้าพลอยดี กส. 4.นายเอก กฤชวงศ์สนิท ชพน. 5.นายวัฒนา เซ่งไพเราะ พท. 6.นายภูวเดช ไวทยกุล ชทพ. 7.น.ส.จิรัชฌา สุวรรณกูฎ ปส.

เขต 24 เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงดาวคะนอง) และเขตคลองสาน

1.นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ ปชป. 2.นายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม รส. 3.นายจิรชาญ ศรีตะปัญญะ กส. 4.นางศิริลักษณ์ จัตตารีส์ ชพน. 5.นายอเนก หุตังคบดี พท.

เขต 25 เขตจอมทอง และเขตธนบุรี (เฉพาะแขวงดาวคะนอง)

1.นางนันทพร วีรกุลสุนทร ปชป. 2.นายพิสุทธิ์ อังจันทร์เพ็ญ รส. 3.น.ส.ชลธิชา สนองณรงค์ กส. 4.นายสุวัฒน์ บวรศิริ พท. 5.นายชัชพรรษ อภิเอกปฐม ชพน.

เขต 26 เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ

1.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ปชป. 2.นายณรงศักดิ์ วงศ์สังวาล รส. 3.นายเชาวรัตน์ สุขขจร กส. 4.น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล พท. 5.นายชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ ชพน.

เขต 27 เขตบางขุนเทียน

1.นายณัฐวัฒน์ พัชรพรนุกูล รส. 2.นายประพันธ์ หารไชย กส. 3.นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ พท.

เขต 28 เขตบางบอน และเขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

1.นายสมบูรณ์ บุญญาภิรมย์ รส. 2.น.ส.ดวงพร ภัทรเปรมเจริญ กส. 3.นายวัน อยู่บำรุง พท. 4.นายยุทธนา โตอาจ ชพน.

เขต 29 เขตทวีวัฒนา และเขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

1.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ปชป. 2.นายแสวง ฤกษ์จรัล พท. 3.น.ส. บุณณดา สิปิยะพันธุ์ ชพน. 4.นายอนิรุทธ คัมภ์ทวี รส.

เขต 30 เขตบางแค

1.นางอรอนงค์ คล้ายนก ปชป. 2.นายพรเทพ จันทรนิก รส. 3.นายพรเทพ สุรเลิศกุล กส. 4.นายวรชาย สูตรสุคนธ์ ชพน. 5.ร.ท.หญิงสุนิสา เลิศภควัต พท. 6.พล.ต.เจริญ สุดโสภา ปส.

เขต 31 เขตภาษีเจริญ และเขตบางกอกใหญ่

1.นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ ปชป. 2.นายสุรพล เมฆะอำนวยชัย รส. 3.นายรุจ แสนโกศิก ชพน. 4.นายมานะ คงวุฒิปัญญา พท.

เขต 32 เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงบ้านช่างหล่อ และแขวงบางขุนศรี)

1.นายชนินทร์ รุ่งแสง ปชป. 2.นายกฤษณ์ สุริยผล รส. 3.นายอารักษ์ อ่อนสุภาพ กส. 4.น.ส.สมนา ติยะปัญจนิตย์ ชพน. 5.นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ พท.

เขต 33 เขตบางพลัด และเขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงบ้านช่างหล่อ และแขวงบางขุนศรี)

1.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ปชป. 2.น.ส.พรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร รส. 3.นายธนกร ผาสุก กส. 4.นายพงศ์พันธุ์ ยอดเมืองเจริญ พท. 5.นายวิศรุต สุวรรณปรีชา ชพน.

คลิกดูรายชื่อ >>> ภาคกลาง-ภาคตะวันออก  

 

คลิกดูรายชื่อ >>>ภาคเหนือ 

 

คลิกดูรายชื่อ >>>ภาคอีสาน  

 

 คลิกดูรายชื่อ >>>ภาคใต้    

 

.................................................................................

 

ชื่อพรรคที่ส่งผู้สมัครส.ส.

หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย (พท.)

หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)

หมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.)

หมายเลข 4 พรรคประชากรไทย (ปชท.)

หมายเลข 5 พรรครักประเทศไทย (ร.ป.ท.)

หมายเลข 6 พรรคพลังชล (พช.)

หมายเลข 7 พรรคประชาธรรม (พปธ.)

หมายเลข 8 พรรคดำรงไทย (ดท.)

หมายเลข 9 พรรคพลังมวลชน (พลช.)

หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

หมายเลข 11 พรรคไทยพอเพียง (ทพ.)

หมายเลข 12 พรรครักษ์สันติ (รส.)

หมายเลข 13 พรรคไทยเป็นสุข (ทปส.)

หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม (กส.)

หมายเลข 15 พรรคไทยเป็นไท (ทปท.)

หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย (ภท.)

หมายเลข 17 พรรคแทนคุณแผ่นดิน (ทคผ.)

หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน (พฟด.)

หมายเลข 19 พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.)

หมายเลข 20 พรรคการเมืองใหม่ (ก.ม.ม.)

หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.)

หมายเลข 22 พรรคเสรีนิยม (ส.ร.น.)

หมายเลข 23 พรรคชาติสามัคคี (ช.ส.ม.)

หมายเลข 24 พรรคบำรุงเมือง (บม.)

หมายเลข 25 พรรคพรรคกสิกรไทย (กท.)

หมายเลข 26 พรรคมาตุภูมิ (มภ.)

หมายเลข 27 พรรคชีวิตที่ดีกว่า (พชก.)

หมายเลข 28 พรรคพลังสังคมไทย (พสท.)

หมายเลข 29 พรรคเพื่อประชาชนไทย (พ.ป.ท.)

หมายเลข 30 พรรคมหาชน (พมช.)

หมายเลข 31 พรรคประชาชนชาวไทย (ปชชท.)

หมายเลข 32 พรรครักแผ่นดิน (รผด.)

หมายเลฃ 33 พรรคประชาสันติ (ปส.)

หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่ (ควม.)

หมายเลข 35 พรรคอาสามาตุภูมิ (อ.ส.ม.)

หมายเลข 36 พรรคพลังคนกีฬา (พ.ก.)

หมายเลข 37 พรรคพลังชาวนาไทย (พ.ชนท.)

หมายเลข 38 พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.)

หมายเลข 39 พรรคเพื่อนเกษตรไทย (พ.ก.ท.)

หมายเลข 40 พรรคมหารัฐพัฒนา (ม.ร.พ.)
 

www.matichon.co.th