วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 22:30:00 น.
ยิ่งลักษณ์ สนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง 5 นายตำรวจราชสำนักประจำ

 

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ได้มีการเผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักประจำ


ประกาศระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ จำนวน ๕ ราย ดังนี้


๑. พันตำรวจตรี พงษ์ศักดิ์ จิตชาญวิชัย สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ ๒)

๒. ร้อยตำรวจเอก กวิน ปราสาทหินพิมาย รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ ๒)

๓. ร้อยตำรวจเอก สุรนาท นะวากาศ รองสารวัตร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ ๒)

 

๔. ร้อยตำรวจเอก สมโภชน์ ทรงเจริญ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาล บางเขน ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ ๒)

 

๕. ร้อยตำรวจเอก บำรุง ศรีช่วย ผู้บังคับหมวด (สบ ๑) กองกำกับการ ๑ กองบังคับการ สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำรงตำแหน่ง นายตำรวจราชสำนัก ประจำ (สบ ๒)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

www.matichon.co.th