วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 23:06:30 น.
กทม.เผยไข้เลือดพุ่งตั้งแต่ต้นปี ระดม 50 เขต ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ ปีนี้ มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่าเป็นห่วง และคาดว่าฤดูฝนจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งตั้งแต่ต้นปีนี้จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น เมื่อเห็นตัวเลขแล้วไม่สบายใจ ดังนั้นสำนักอนามัยจึงได้หารืออย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด ถึงแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงหน้าแล้ง แต่ไข่ยุงก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้  จึงขอความร่วมมือกับประชาชนให้ช่วยกันกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยการกำจัดลูกน้ำ ที่อยู่ในแจกันดอกไม้ ตุ่ม อ่างน้ำ หากเปลี่ยนน้ำได้ ควรเปลี่ยนไม่เกิน 7 วัน รวมทั้งควรปิดฝาโอ่งให้มิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ นอกจากนี้ในบ่อน้ำ ควรจะเลี้ยงปลา เพื่อกินลูกน้ำ ตลอดจนยางรถยนต์ ควรจะตรวจดูความเรียบร้อยว่ายุงได้วางไข่หรือไม่ เพราะหากยุงวางไข่ไปแล้ว เมื่อมีน้ำขังเล็กน้อยๆ ก็อาจจะเกิดการเพาะพันธุ์ได้  ซึ่งร้อยละ 60-70  ของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจะอยู่ในบ้าน ขณะเดียวกันสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ศูนย์บริการสาธารณสุขและอาสาสมัคร จะเข้าทำการเก็บขยะที่ตกค้างภายนอกบ้านเรือนประชาชน รวมทั้งพ่นยากำจัดยุงอย่างต่อเนื่องด้วย

นางวันทนีย์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามโรคไข้เลือดออกมีตลอดทั้งปี ดังนั้นประชาชนควรป้องกันและควรตระหนักว่าเป็นโรคไข้เลือดออกได้  หากสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออก หรือมีไข้ขึ้นสูง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องขวา ถ่ายเป็นสีดำ รวมทั้งมีจุดแดงขึ้นตามตัว ขอให้พบแพทย์ทันที หากปล่อยไว้อาจจะเกิดภาวะช็อค เกร็ดเลือดต่ำ และอาจะเสียชีวิตได้  

ทั้งนี้ กลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรค สำนักอนามัย รายงานสถิติโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพฯ โดยในเดือนมกราคม -- วันที่ 16 มีนาคม พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จำนวน 2,464 ราย เสียชีวิต 1 ราย แบ่งเป็น เดือนมกราคม จำนวน 1,632 ราย เดือนกุุมภาพันธ์ จำนวน 707 ราย และล่าสุดเดือนมีนาคม พบแล้ว 125 ราย

ขณะที่ปี 2555 มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา จำนวนทั้งสิ้น 10,081 ราย เสียชีวิต 6 ราย แบ่งเป็นเดือน มกราคม จำนวน 310 ราย กุมภาพันธ์ จำนวน  275 ราย มีนาคม จำนวน  276 ราย เมษายน จำนวน  256 ราย พฤษภาคม จำนวน  211 ราย มิถุนายน จำนวน 340 ราย กรกฎาคม จำนวน  704 ราย สิงหาคม จำนวน  1,031 ราย กันยายนจำนวน 1,063 ราย ตุลาคม จำนวน 1,666 ราย พฤศจิกายน จำนวน 2,260 ราย และธันวาคม จำนวน 1,689 ราย  อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบแล้วในช่วงเดือนมกราคม -มีนาคม ของปี 2555และ 2556 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีผู้เข้ารับการรักษาโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น
www.matichon.co.th