Mini World เกมนำกระแสการเรียนรู้ เพื่อเป็นสื่อการสอนในโรงเรียน

อาจารย์ใช้ เกม Mini World เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน

Mini World เป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ ที่มีเอกลักษณ์พิเศษในด้านความอิสระค่อนข้างสูง เป็นเกมที่ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นกว่า 4ร้อยล้านคนทั่วโลก พวกเขาสมารถสร้างสรรตามจินตนาการ บนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ที่สำคัญ Mini World ทำลายระยะห่างของกำแพง ให้ทุกๆ สถานที่ของผู้เล่นสามารถอยู่บนแพลตฟอร์มนี้สร้างจินตนาการได้อย่างอิสระ ตึกระฟ้า ฐานอวกาศ จักรกลขนาดมหึมา ม้าเพกาซัส มิติใหม่ที่เกิดขึ้นจริงได้ภายในเกม นอกจากนี้ กระบวนการต่างๆภายในเกมยังทำให้ผู้เล่นได้รับการฝึกฝนสร้างความคิดการประดิษฐ์มากมาย ทำให้ผู้ที่เล่นเกมสามารถเล่นไปด้วย เรียนไปด้วยอย่างแท้จริง ตามแพลตฟอร์มที่ผ่านการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยและเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ Mini World ไม่ใช่เพียงแค่เกมแซนด์บ็อกซ์เกมหนึ่งเท่านั้น แต่กลายมาเป็นเกมที่เป็นสื่อการเรียนโดยผ่านกิจกรรมแบบสนุกสนาน โดยนักพัฒนาคุณภาพระดับโลกบนแพลตฟอร์มที่เน้นการบ่มเพาะและฝึกฝน

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนดรุณสิกขาลัยในประเทศไทย จึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์เพื่อช่วยดำเนินการสอนให้กับทางนักเรียนได้เรียนรู้ ในช่วงวันที่ 18-29 พ.ค.2020 DMU และKOSEN KMUTT ได้จัดโครงการ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน เข้าร่วมค่ายเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการทางความคิดและมุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ พัฒนาการทางความคิดความสามารถความคิดทางด้านอื่นๆ และในเวลาเดียวกันพร้อมปลูกฝังให้นักเรียนมีความสามารถในการตัดสินใจเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถร่วมมือกันเป็นทีม ฝึกฝนทักษะชีวิต Mini World และโปรแกรมสื่อ Google , Zoom, Facebook และโปรแกรมอื่นๆ ล้วนแต่เป็นสื่อการเรียนที่มีความสำคัญต่อการสอนทั้งสิ้น โดยเกม Mini World ยังทำการเปิด 10 แผนที่ห้องออนไลน์พิเศษเพื่อสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ โดยเน้นนักเรียนตั้งทีมเพื่อสำเร็จภารกิจ แต่ละทีมจะมีนักเรียน 5-6 คน โดยพวกเขาจะอยูในเกม Mini World ช่วยกันสร้างสิ่งก่อสร้างอียิปต์โบราณ สถาปัตยกรรมโรมันโบราณ มหาสฟิงซ์ พีระมิด ซึ่งการปรากฏสิ่งประติมากรรมเหล่านี้จะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติการ นำสิ่งก่อสร้างสร้างให้เสมือนจริงออกมา การดึงจุดสนใจคือครูที่ดีที่สุด การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเกมประยุกต์ให้บรรลุภารกิจเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างมากดี นักเรียนจะต้องใจจดจ่อ กระตือรือร้นเป็นอย่างดี ในขณะที่เล่นเกมนั้นและเวลากันสามารถฝึกฝนความสามารถในด้านความคิด จินตนาการและการทำงานเป็นทีมของพวกเขาเป็นอย่างดีอีกด้วย

ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน

ในพื้นฐานของความเป็นจริง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเกม Mini World ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี 2018 มีอาจารย์คนไทยท่านหนึ่งนำเกม Mini World มาเป็นสื่อการเรียนการสอนมาก่อนแล้วพร้อมให้นักเรียนได้รับการฝึกฝนทักษะจากเกม ได้รับความรู้ผ่านสื่อการสอน และท่านได้กล่าวว่า “พวกเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา แต่พวกเราสามารถเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของพวกเรา” เขาอนุญาตให้นักเรียนของตนเองเรียนรู้ผ่านเกมจากมือถือ ในเกม Mini World สร้างแผนที่ของระบบการย่อย ให้นักเรียนความคุมตัวละครผ่านระบบย่อย ยึดตามโภชนาการ 6 ประเภท แบ่งเป็นอาหารที่แตกต่างกัน ไปถึงแต่ละสถานที่ย่อย และยังให้นักเรียนได้ท้าทายภายในเกม Mini World โดยเรียนรู้การออกแบบ แบบจำลองของอุทยานแห่งชาติที่มีขนาด 36*36 ช่องสี่เหลี่ยมขึ้นมา แล้วทำการแบ่งแยกประเภทของสัตว์และพืชภายในนั้น ผ่านการเรียนแบบจำลองระบบของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจำลองการทดสอบเป็นคน แล้วนำสัตว์จากต่างถิ่นมาลองใส่ไว้ที่นี่ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างไร เขาถึงขนาดช่วยให้กำลังใจโรงเรียนบ้านลาน ดาราศาตร์ประยุกต์ใช้การศึกษาและส่งเสริมความสนใจโดยสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ ผ่านเกม Mini World เขายังแสดงความคิดเห็นว่า “เป้าหมายของผมไม่ใช่อยากจะมีนักเรียนดี แต่ว่าต้องการนักเรียนที่มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์”

อาจารย์ใช้ เกม Mini World เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน
อาจารย์ใช้เกม Mini World เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน

การใช้เกม Mini World เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียน จากคำที่อาจารย์ได้เคยกล่าวไว้ ถึงแม้ว่านักเรียนจะเรียนไม่เก่ง แต่นักเรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียนก็เพียงพอแล้ว สำหรับรูปแบบการประยุกต์การเรียนรู้โดยใช้เกม Mini World เช่นนี้ ตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการแสวงหาความรู้ นอกเหนือจากด้านการศึกษาแล้ว เช่นเดียวกันก็หวังว่าจะสามารถใช้แพลตฟอร์มของเกม Mini World ให้เผยแพร่เพื่อเพิ่มคุณค่าได้กว้างกว่าเดิม สร้างจินตนาการของผู้เล่นและผลงานให้ดียิ่งขึ้น ถูกยอมรับและมีคุณประโยชน์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เกม Mini World จึงพลักดันแผนการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง นำเสนอผ่านอุปกรณ์ที่สร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์ ให้บริการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือ เผยแพร่อย่างแม่นยำ กว้างขวางและมีการใช้ทุนทรัพย์สร้างกำลังใจดึงดูดผู้พัฒนาให้ทำการสร้างเกม Mini World ในอยู่ในสถานะที่สมบูรณ์และมีคุณค่าในปัจจุบันนี้ ผ่านช่วงระยะเวลาปฏิบัติมาแล้วช่วงเวลาหนึ่ง ทีมงานผู้พัฒนาและออกแบบเกม Mini World ยิ่งมีความเชี่ยวชาญ ทั้งยังดึงดูดเหล่าผู้สร้างในหลายสายงานเข้ามา อาทิเช่น มีนักเรียนที่มีปณิธานเส้นทางฝันที่จะเป็นผู้สร้างเกม พ่อแม่ที่มีใจรักในเการเล่นเกมก็อยากจะสร้างสวนสนุกที่สวยงามให้กับลูก พนักงานองค์กรธรรมดา พลิกชีวิตใหม่ในอีกด้านที่ต่างจากเดิม “ชีวิตในด้านที่2” ผู้พิการที่มีจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัดได้รับถังทองก้อนแรก (รายได้)…… มาจากเกมแซนด์บ็อกซ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ผลงานสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม เกมมินิเวิลด์คาดหวังว่าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆและพัฒนาปรับปรุงทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง เพื่อผู้เล่นที่ลงทะเบียนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก โดยให้พื้นที่แพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้พวกเขาได้เข้าใจโลก แสดงความมั่นใจ ทั้งยังต่อยอดสร้างคุณค่าให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เหยี่ยวถลาลม 25ก.ค.2563 : ที่หนาไม่ผิด-ที่นิดไม่ได้
บทความถัดไปสถานีนี่นี้…ปัจจุบัน สถานีหน้านั้น…มรณะ : โดย ขรัวตาขำ