วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
หน้าแรก บทความ คุณภาพคือความอยู่รอด

คุณภาพคือความอยู่รอด

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ต่อยอดสู่ความยั่งยืน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ การยึดเอา “วิธีการที่ประสบความสำเร็จ” ขององค์กรชั้นแนวหน้าเป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการปฏิบัติและการบริหารจัดการ ก็จะทำให้องค์กรของเรามีโอกาสขยับฐานะขึ้นเป็น “องค์กรที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ”...

ศัพท์ใหม่เพื่อความเข้าใจตรงกัน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

  ความจำเป็นที่จะต้องมี “มาตรฐานกลาง” (จากองค์กรกลาง) เพื่อให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ได้เข้าใจตรงกัน ทั้งในความหมาย เนื้อหา และวิธีปฏิบัติ จะมีความสำคัญยิ่งต่อ “คุณภาพของงาน” ที่เกิดขึ้น แ...

คุณภาพคือความอยู่รอด : เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

หลายต่อหลายครั้ง ที่การแปลศัพท์ทางวิชาการและบริหารจัดการจากต้นฉบับ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย) มีความหมายไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ บ่อยครั...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน บูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกัน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ให้นโยบายที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โด...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน SMEs ไทยกับไต้หวัน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ไต้หวันวันนี้ การซื้อขายยังคงคึกคักที่ “ถนนคนเดินซีเหมินติ่ง” (Xi-Men Walkroad) ใจกลางกรุงไทเป เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ผมได้ร่วมเดินท...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน อาหารไทยกับปลายจวัก โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ ร้านอาหารกำลังยึด “พื้นที่” ในห้างสรรพสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ร้านค้าที่เป็นพื้นที่ขายของทั่วไปก็ลดน้อยลง เพราะผู้คนนิยมทานอาหารนอกบ้านมา...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน แล้วไงต่อ? : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เมื่อไม่กี่วันมานี้ World Economic Forum ได้เผยแพร่เอกสารเรื่อง “The Future of Jobs Report 2018” ซึ่งกล่าวถึงงานต่างๆ สำหรับอนาคตของโลกมนุษย์ โดยมีการ...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน อีกหนึ่งคนเก่งของไทย : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

“สตาร์ตอัพ” (Startup) ในสมัยแรกๆ นั้น หมายถึงบุคคลที่เริ่มต้นทำธุรกิจอุตสาหกรรมหรือสร้างกิจการ (บริษัท) ใหม่ และมักใช้เรียกบุคคลประเภทนี้ที่อยู่ในย่าน...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ผู้ตรวจสอบเอกชน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ผมได้พูดคุยกับ คุณสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถึงบทบาทหน้าที่ของ “วิศวกร” ในฐานะ “ผู้ตรวจสอบเอกชน...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน วิศวกรกับกฎหมายโรงงาน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือ “พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535” ฉบับใหม่ (จะมีผลบังคับใช้ วันที่ 27 ตุลาคม 2562) เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ “โร...

คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน การซื้อขายออนไลน์ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

ทุกวันนี้ เทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างมากในแทบทุกเรื่อง ดังนั้น เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ...

คุณภาพคือความอยู่รอด : จะต้องให้ตายกันอีกกี่มากน้อย : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เครนทำของหล่นใส่อาคารเรียน “โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์” ทำให้เด็กนักเรียนบาดเจ็บหลายราย ส่วนอาทิตย์นี้ สาวโชคร้ายจอดรถลงคุยกับเ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test