ศัพท์ใหม่เพื่อความเข้าใจตรงกัน : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

 

ความจำเป็นที่จะต้องมี “มาตรฐานกลาง” (จากองค์กรกลาง) เพื่อให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ได้เข้าใจตรงกัน ทั้งในความหมาย เนื้อหา และวิธีปฏิบัติ จะมีความสำคัญยิ่งต่อ “คุณภาพของงาน” ที่เกิดขึ้น และที่สำคัญก็คือ เพื่อไม่ให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ตีความไปคนละอย่างตามแต่ที่เข้าใจ และนำไปปฏิบัติแตกต่างกันจนทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องตรงกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน (และเสียหาย) ทั้งต่อผู้ร่วมวงการนั้นๆ ผู้ได้รับผลกระทบและมีโทษ

เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมได้นำเสนอ “คำศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” ฉบับราชบัณฑิตยสภา จำนวน 7 คำศัพท์ แล้ว (จากทั้งหมด 12 คำศัพท์ที่ประกาศใช้เมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562) คือ (1.) cyber bully การระรานทางไซเบอร์ (2.) cybersecurity ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (3.) cybercrime; cyber crime; cyber-crime; computer crime อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (4.) artificial intelligence (AI) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) (5.) augmented reality (AR) ความเป็นจริงเสริม (เออาร์) (6.) avatar อวทาร์ และ
(7.) big data ข้อมูลขนาดใหญ่
วันนี้ ผมขอนำเสนออีก 5 คำศัพท์ที่เหลือ ดังนี้

8.bitcoin บิทคอยน์ หมายถึง ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

9.blockchain บล็อกเชน หมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา

10.cryptocurrency เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี หมายถึง สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน

11. data analytics วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก

12.data science วิทยาการข้อมูล หมายถึง สหวิทยาการ ซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ความเข้าใจที่ตรงกัน จะทำให้เกิดความร่วมมือกันง่ายขึ้น และนำไปสู่ “การบูรณาการเพื่อเป้าหมายเดียวกัน” โดยเฉพาะการมุ่งสู่ “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งอาศัย “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม” เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ก็คงต้องจบลงที่การพัฒนา “คนไทย 4.0” ได้อย่างแม่นยำและยั่งยืน ครับผม!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘คอมมิวเตอร์’ ปรับใหม่ ได้ใหญ่-ปลอดภัยกว่าเดิม : โดย นายพล
บทความถัดไปไทกรโพสต์ ยิ่งปิดกั้น ประชาชนยิ่งอยากรู้