จิตวิวัฒน์

จิตวิวัฒน์ : เพราะ‘ว่าง’ จึง‘วาง’ : โดย พระไพศาล วิสาโล

จิตวิวัฒน์ : เพราะ‘ว่าง’ จึง‘วาง’ : โดย พระไพศาล วิสาโล

จิตวิวัฒน์ : เพราะ‘ว่าง’ จึง‘วาง’ : โดย พระไพศาล วิสาโล ปล่อยวางเป็นธรรมสำคัญประการหนึ่งของพุทธศาสนา ถามว่าทำไมถึงต้องปล่อยวาง ก็เพราะว่า ไม่มีอะไร...
จิตวิวัฒน์ : ฤดูกาลชีวิต : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

จิตวิวัฒน์ : ฤดูกาลชีวิต : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

จิตวิวัฒน์ : ฤดูกาลชีวิต : โดย ณัฐฬส วังวิญญู มุมมองทางจิตวิญญาณของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่อาศัยบนพื้นราบในทวีปอเมริกาเหนือ โดยมากมองชีวิตของมนุษ...

กิจกรรมเป็นกิจวัตร : กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในมหาวิทยาลัยที่โยงใยกับชุมชนและสังคม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

การส่งเสริมให้คนในสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมเป็นภารกิจที่ท้าทาย ตั้งแต่นิยามความหมายของคุณธรรม กิจกรรมหรือการกระทำอะไรที่เรียกว่ามีคุณธรรม ...

อดีต ปัจจุบัน อนาคต : ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของความจริง ความดี และความงาม : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

หากเราแบ่งมิติเวลาออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ เวลาในอดีต เวลาในปัจจุบัน และเวลาในอนาคต เราจะพบว่า ณ ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่จะดำเนินชีวิตไปภายใต้อิทธิพลของอดีตแล...

จิตวิวัฒน์ : ความเจ็บปวด vs. ความทุกข์ : โดย ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย

ลองจินตนาการว่าคุณจองตั๋วเครื่องบินเพื่อที่จะไปเที่ยวบาหลีหรือมัลดีฟส์ แต่พอเครื่องบินลงจอด กัปตันประกาศว่าขอต้อนรับสู่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเงื่อนไขค...

จิตวิวัฒน์ : ความพร่องที่เติมเต็มได้ยาก : โดย พระไพศาล วิสาโล

ผู้คนทุกวันนี้แม้มีเงินทองมากมาย พรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งเสพ แต่สิ่งหนึ่งที่คอยรบกวนจิตใจอยู่เนืองๆ คือ ความรู้สึกพร่อง ดูเผินๆ เหมือนความรู้สึกว่ายังม...

จิตวิวัฒน์ : เมื่อกรุณา เราจะไม่ทำร้ายชีวิตอื่น : โดย จารุปภา วะสี

ยุคนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เราคุยกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รู้เรื่องมากขึ้น หลายคนคุยกับต้นไม้ และเข้าใจได้ว่าต้นไม้รู้สึกหรือต้องการอะไร อีกหลายคนเลี้ยงหมา...

งานกระบวนการกับการสร้างความรู้ : มองผ่านเส้นทางการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรม : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า

การพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเป็นประเด็นงานที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากงานส่งเสริมคุณธรรมเป็นงานที...

จิตวิวัฒน์ : อยู่ ไม่ เป็น : โดย จุมพล พูลภัทรชีวิน

คําที่พูดถึงกันค่อนข้างมากในปัจจุบันคือคำว่า “อยู่ไม่เป็น” เป็นคำที่นำเสนอโดยคนของพรรคการเมืองใหม่พรรคหนึ่ง ตอนแรกที่ได้ยิน ก็ยอมรับว่างงๆ กับความห...

จิตวิวัฒน์ : ป่าคือพื้นที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ (2) : โดย ณัฐฬส วังวิญญู

ในบทความตอนแรกที่ตีพิมพ์ไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ผู้เขียนกล่าวถึงการค้นหาพื้นที่สำหรับนิเวศภาวนา (Vision Quest) แห่งใหม่ที่เชียงราย รวมถึงความส...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน