ก้างตำคอ : นายเสียม

บทความก่อนหน้านี้การเมืองไทยหลังสงกรานต์
บทความถัดไปบทนำ : รับพรสงกรานต์