อำนาจ พิเศษ กอ.รมน.มาตรา 116 เล่นบท ‘คสช.’

เหมือนกับการร้องทุกข์ แจ้งความ กล่าวโทษของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านที่นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ จะมีเป้าหลักอยู่ที่

1 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4

1 พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ผู้ชำนาญการ กองทัพบก

แต่เนื่องจาก พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ คือ ผอ.รมน.ภาคที่ 4 และเนื่องจาก พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ได้รับมอบอำนาจจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

เรื่องนี้จึงถึง “กอ.รมน.”

ถามว่า กอ.รมน. หรือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด

คำตอบก็คือ ผอ.รมน.

ความน่าสนใจอย่างเป็นพิเศษก็คือ ผอ.รมน.มิได้เป็นของ ผบ.ทบ. ตรงกันข้ามเป็นของนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่ง

ในที่สุด เรื่องก็ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

บางท่านที่มองจากปรัชญาหรือหลักคิดในการกระจายอำนาจย่อมถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ กอ.รมน.ภาค 4 จะตัดสินใจสั่งการโดยอิสระ

ตอบได้เลยว่า “เป็นไปไม่ได้”

ไม่ว่าใครก็ตามที่เคยอ่านหนังสือว่าด้วย “ระบบการบังคับบัญชา” ซึ่งเขียนโดย พล.อ.สายหยุด เกิดผล ย่อมรู้อยู่เป็นอย่างดี

ท่านผู้นี้ไม่เพียงแต่เคยมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง “กอ.ปค.”

กอ.ปค.ซึ่งมีชื่อเต็มว่ากองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ อันพัฒนามาเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือ กอ.รมน.ในปี 2518

หากแต่ยังเคยเป็น ผบ.ทหารสูงสุด

ยิ่งเมื่อเห็นนามของ พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ปฏิบัติหน้าที่เป็น “กองหน้า” ในการรับมอบอำนาจให้ไปแจ้งความ ร้องทุกข์และกล่าวโทษ ยิ่งเป็นไปไม่ได้

เพราะนายทหารผู้นี้มาพร้อมกับ “มาตรา 116”

มีความจำเป็นต้องเริ่มต้นจากสำนวนกำลังภายในของจีนที่ว่า “นามของคน เงาแห่งไม้” จึงจะเข้าใจว่าเหตุใด นามของ พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ จึงทรงความหมาย

นามนี้โดดเด่นขึ้นมาหลัง “รัฐประหาร”

ทุกครั้งที่มีการแจ้งความ ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ท่านผู้นี้จะมีบทบาทนำ

ทำการแทน 1 คสช. 1 ทำการแทนหัวหน้า คสช.

ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม ภายหลังการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนภายหลังการแถลงนโยบายรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม

พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ มิอาจเล่นบท “คสช.”

จึงจำเป็นต้องเล่นบทรับมอบอำนาจจาก “กอ.รมน.” ซึ่งเมื่อสอบสวนทวนความไปแล้วก็เท่ากับรับมอบอำนาจจาก ผอ.รมน.

นั่นก็คือ พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ คนเดิม

เคยมีคำถามในลักษณะลอยลมว่าประชาชนต้องการอย่างไร ต้องการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเดิม หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนใหม่

กรณี กอ.รมน. กรณีมาตรา 116 เท่ากับเป็นคำตอบ

เป็นคำตอบว่าแม้ไม่สามารถใช้อำนาจพิเศษของมาตรา 44 เหมือน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา คนเดิม แต่ก็สามารถใช้อำนาจมาตรา 116 ได้

โดย “ลูกแหล่งตีนมือ” ยังเป็นเหมือนเดิม

บทความก่อนหน้านี้กกต.จัดสรรเวลาให้ 25 พรรค เตรียมแถลงผลงานออกทีวี 16 – 20 ธ.ค.นี้
บทความถัดไปรายงานหน้า 2 : ผ่างบประมาณปี’63 เช็กรายจ่าย3.2ล้านล้าน