กัมมันตะ แห่งพลัง พลานุภาพ ทรัคส์ เพาเวอร์ บนฐาน การจัดตั้ง

คอลัมน์หน้า 3 : กัมมันตะ แห่งพลัง พลานุภาพ ทรัคส์ เพาเวอร์ บนฐาน การจัดตั้ง

การปรากฏขึ้นของ “ทรัคส์ เพาเวอร์” อันตีวงแล่นรถตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของวันอังคารที่ 19 ตุลาคม ใน 7 เส้นทางโดยรอบกรุงเทพมหานคร

ก่อ “พลานุภาพ” อย่างสูงทาง “การเมือง”

รูปธรรมไม่เพียงแต่ “สื่อ” ทุกสำนัก ไม่ว่าสื่อ “เก่า” ไม่ว่าสื่อ “ใหม่” ต่างให้ความสนใจในการนำเสนอข่าวและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

หากแม้กระทั่ง “รัฐบาล” ก็ต้องเงี่ยหู สดับตรับฟัง

ท่าทีเบื้องต้นของรัฐบาลผ่านกระบวนการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คือ การลดราคาน้ำมันเพื่อปรับอารมณ์และสร้างกระแสในทางสังคม

เท่ากับยอมรับว่า “สนใจ” แม้จะยังไม่เป็นไปตาม “เป้าหมาย”

คำถามก็คือ องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวแบบไหนและอย่างไร จึงทำให้ “ทรัคส์ เพาเวอร์” ก่อพลานุภาพในทางการเมืองขึ้นได้

แม้จะเป็นการเคลื่อนไหวในพื้นที่ “เศรษฐกิจ”ก็ตาม

ต้องยอมรับว่าปัญหาในทาง “เศรษฐกิจ” เป็นปัญหาซึ่งมากด้วยความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด

ผลสะเทือนในทาง “เศรษฐกิจ” มีความลึกซึ้ง

การดำเนินนโยบายที่ “เอียงกระเท่เร่” ไปในด้านใดด้านหนึ่งตามแรงเหวี่ยงของสถานการณ์ยิ่งเป็นการซ้ำเติมทางด้าน “เศรษฐกิจ” กว้างขวาง ใหญ่โต

ไม่ว่าในการ “ปิดประเทศ” ไม่ว่าในการ “เปิดประเทศ”

ความจริง ปัญหาเรื่องราคาน้ำมันไม่เพียงแต่เป็นผลสะเทือนจากน้ำมันโลก หากแต่ยังเนื่องจากความผันผวนของราคาเงิน

เมื่อประสบกับนโยบาย “น้ำมัน”ที่ขาดความยืดหยุ่น ตามสภาพ

ผลกระทบในด้านราคาจึงส่งแรงสะเทือนโดยตรงไปยัง “รถบรรทุก” อันเป็นองคาพยพในกระบวนการ
“โลจิสติกส์”ของประเทศ

ทั้งหมดนี้สร้าง “ความชอบธรรม” ให้กับ “การเคลื่อนไหว”

ขณะเดียวกัน ภายในกระบวนการเคลื่อนไหวของ “รถบรรทุก” ก็มิได้เป็นการเคลื่อนไหวอย่างไร้รูปไร้ระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผน

หากแต่มาจากการตระเตรียมอย่างรอบคอบและรัดกุม

ที่สำคัญก็คือ มิได้เป็นการเคลื่อนไหวอย่าง “ปัจเจก” ตรงกันข้าม ดำเนินไปอย่างมีลักษณะการจัดตั้งผ่าน “รูปการ” ที่แน่นอน เด่นชัด

เริ่มจาก “สมาคม” ประสานกับ“สมาพันธ์”

เมื่อทุกอย่างดำเนินไปภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดขั้นตอนอย่างมีจังหวะก้าวจึงบังเกิด

ที่เห็นเมื่อวันที่ 19 เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่ง

หากข้อเสนอให้ปรับราคาน้ำมันดีเซลมาอยู่ที่ 25 บาท ไม่ได้รับการขานรับ “ทรัคส์ เพาเวอร์” ก็พร้อมยกระดับไปอีกขั้นตอนหนึ่ง

เวลา 7 วันที่ให้กับ “รัฐบาล” จึงทรงความหมาย

แท้จริงแล้ว การปรากฏขึ้นของ “ทรัคส์ เพาเวอร์” มิได้เป็นพลานุภาพอย่างธรรมดา หากแต่ประสานทั้งจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน

มีศูนย์การนำ มีการแสดงอย่างมีกัมมันตะ

พื้นฐานอย่างสำคัญสะท้อนให้เป็นความเข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีลักษณะจัดตั้ง สะท้อนออกอย่างมีพลังและแน่วแน่

พลังจึงมิได้อยู่ที่ “แถลงการณ์”หากอยู่ที่ “การปฏิบัติ” อย่างเป็นจริง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon