ก้าวย่าง ก้าวหน้า เดินหน้า ปลดล็อก ท้องถิ่น รื้อ ระบบราชการ

คอลัมน์หน้า 3 : ก้าวย่าง ก้าวหน้า เดินหน้า ปลดล็อก ท้องถิ่น รื้อ ระบบราชการ

คอลัมน์หน้า 3 : ก้าวย่าง ก้าวหน้า เดินหน้า ปลดล็อก ท้องถิ่น รื้อ ระบบราชการ

เหตุปัจจัยอะไรทำให้แคมเปญว่าด้วย “ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น” ซึ่งคณะก้าวหน้าเป็นหัวรถจักรจึงเลือกวันที่ 1 เมษายน

เพราะเป็น “วันข้าราชการ”

เพราะมีสายสัมพันธ์ลากยาวไปยัง “การปฏิรูประบบราชการ” ที่เริ่มในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ในวันที่ 1 เมษายน 2434

เรื่องนี้คณะกรรมการริเริ่มอย่าง ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คงสามารถอธิบายได้

ไม่จำเป็นต้อง ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ก็ได้

ฤกษ์แห่งการขับเคลื่อนเพื่อ “ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น” จึงสัมพันธ์กับการปฏิรูปราชการ จึงสัมพันธ์กับจังหวะก้าวเมื่อ 100 ปีก่อน

จุดเริ่มแห่ง “รัฐราชการรวมศูนย์”

หากถามว่าทำไม “คณะก้าวหน้า” จึงถือเอาแคมเปญ “ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น” เป็นเรื่องจริงจังอย่างเป็นพิเศษ

คำตอบ 1 เพราะนี่คือ DNA แห่ง “อนาคตใหม่”

คำตอบ 1 เพราะคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ทำให้เกิด “คณะก้าวหน้า” ทำให้เกิด “พรรคก้าวไกล”

ในเมื่องานด้านหลักของคณะก้าวหน้า คือ การเข้าสู่พื้นที่การเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งแต่ อบจ. เทศบาล กระทั่ง อบต.

นั่นแหละจึงได้ค้นพบ “ความจริง” อันจริงแท้ยิ่งขึ้น

จากความสงสัยในทาง “ทฤษฎี” ในทางความคิด ก็สัมผัส ปัญหาและอุปสรรคในทาง “รูปธรรม” ความเป็นจริงในทางการเมือง

จำเป็นต้อง “ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น”

ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การทำงานที่เป็นจริงของ “คณะก้าวหน้า” ทำให้ได้ลงมือทำงานบริหารสร้างผลงานเป็นที่กล่าวขวัญจนถึงนานาชาติ

นั่นก็คือ น้ำประปากินได้ที่ “อาจสามารถ”

ขณะเดียวกัน เมื่อลงมือขับเคลื่อนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจในหลักสูตร “โค้ดดิ้ง” ที่โรงเรียนอนุบาลด่านสำโรง สมุทรปราการ

ก็ประสบ “ปฏิกิริยา” จาก “หนังสือด่วนมาก”

จึงยิ่งทำให้คณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลมากด้วยความมั่นใจในความจำเป็นที่จะขับเคลื่อน “ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น”

ยิ่งฟัง “เจ๊ไหม” พูดในงาน “เนชั่น” ยิ่งกระจ่าง

ยิ่งฟังคำอธิบาย “ปลดล็อกรวมศูนย์ การระเบิดพลังทางเศรษฐกิจ” จาก ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ยิ่งไปโลด

“ขอคนละชื่อ ปลดล็อกท้องถิ่น”

วิถีการเมืองในแบบของ อนาคตใหม่ ก้าวหน้า ก้าวไกล มีความเด่นชัดว่า มิได้เป็นวิถีในแบบ “ปะผุ” ตรงกันข้ามพุ่งตรงไปยัง “โครงสร้าง”

ยึดกุมหนทาง “ปฏิรูป” แน่วแน่

มีแต่การปฏิรูปรื้อโครงสร้างเดิมของ “รัฐราชการรวมศูนย์” เพื่อนำไปสู่ “การปฏิรูป” ระบบราชการครั้งใหญ่เท่านั้น

“มิติ” แห่งประเทศไทย “ใหม่” จึงจะได้รับการสถาปนา

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon