ก้าวใหม่ การเมือง บทบาท นปช. ‘คนเสื้อแดง’ ฐานะ สะพานเชื่อม

คอลัมน์หน้า 3 : ก้าวใหม่ การเมือง บทบาท นปช. ‘คนเสื้อแดง’ ฐานะ สะพานเชื่อม

คอลัมน์หน้า 3 : ก้าวใหม่ การเมือง บทบาท นปช. ‘คนเสื้อแดง’ ฐานะ สะพานเชื่อม

สถานะ และการดำรงอยู่ของ นางธิดา ถาวรเศรษฐ และ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กำลังถูกแสงแห่งสปอตไลต์ฉายจับ

เนื่องจาก 12 ปี 10 เมษายน

เพราะว่า นางธิดา ถาวรเศรษฐ เคยดำรงอยู่ในตำแหน่ง “ประธาน นปช.” ขณะที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ยังเป็น “เลขาธิการ”

เป็นแม่งานสำคัญ “12 ปี 10 เมษายน”

บทบาทสำคัญของ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ คือ สามารถประสาน “คนเสื้อแดง” กับคนรุ่นใหม่ให้ดำรงอยู่อย่างแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน

โดยมี นางธิดา ถาวรเศรษฐ เป็นคน “ไขรหัส”

ไขรหัสให้เห็นความจำเป็นในทางการเมืองที่ “คนเสื้อแดง” ยืนอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล

นี่ย่อมเป็น “โซ่ข้อกลาง” อันทรง “ความหมาย”

ไม่ว่า นปช.ในยุคของ นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ ไม่ว่า นปช.ในยุคของ นางธิดา ถาวรเศรษฐ ล้วนยอมรับต่อการดำรงอยู่ขององค์กร

นั่นคือ ความสัมพันธ์กับ “พรรคเพื่อไทย”

เป็นการดำรงอยู่ในจุดอันเป็นองค์กร “แนวร่วม” ที่แนบแน่นอย่างเป็นพิเศษและต่อสู้ร่วมกันกับพรรคเพื่อไทย

หลังรัฐประหาร 2549 ก่อนรัฐประหาร 2557

แต่พลันที่มีพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นและเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปในเดือนมีนาคม 2562

การแปรเปลี่ยนก็ปรากฏขึ้น

เนื่องจาก “คนเสื้อแดง” จำนวนไม่น้อยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างพรรคอนาคตใหม่ กระทั่งลงสมัครและได้รับเลือกในนามพรรคอนาคตใหม่

ต่อเนื่องมากระทั่งพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบกลายเป็นพรรคก้าวไกล

สภาพการณ์ทางการเมืองในเดือนเมษายน 2565 การดำรงอยู่ของ “คนเสื้อแดง” จึงเป็นการดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นเหมือน “โซ่” ข้อกลาง

1 สัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทย 1 สัมพันธ์กับพรรคก้าวไกล

ขณะเดียวกัน ลักษณะพิเศษอย่างยิ่งยวดของ “คนเสื้อแดง” ก็คือ สามารถเชื่อมความคิดกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีกัมมันตะ

ไม่ว่า “คณะราษฎร” ไม่ว่า “ทะลุฟ้า”

พลันที่มีการจัดงาน 12 ปี 10 เมษายน โดยมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นสะพานเชื่อม จึงก่อให้เกิดสภาพการณ์อันสดใสในทางการเมือง

ทั้งจากพรรคเพื่อไทย ทั้งจากพรรคก้าวไกล

กลายเป็นสายสัมพันธ์และองค์ประกอบทางการเมืองทั้งระหว่างพรรคเพื่อไทย คนเสื้อแดง พรรคก้าวไกล คณะราษฎร

ดำรงอยู่อย่างเป็น “มิตร” แต่มีความเป็น “อิสระ”

ไม่ว่าในความสัมพันธ์พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ไม่ว่าในความสัมพันธ์พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล กับคณะราษฎร

“คนเสื้อแดง” จึงเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่ด้วย

กลางความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนและเป็นตัวของตัวเองนี้ คนอย่าง นางธิดา ถาวรเศรษฐ คนอย่าง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ จึงทรงความหมาย

เป็นความหมายในลักษณะ “สะพานเชื่อม”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon