ท่าที สร้างสรรค์ ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล เชื่อม ‘ชัชชาติ’

ท่าที สร้างสรรค์ ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล เชื่อม ‘ชัชชาติ’

คอลัมน์หน้า 3 : ท่าที สร้างสรรค์ ของ ปิยบุตร แสงกนกกุล เชื่อม ‘ชัชชาติ’

การคอมเมนต์ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ต่อการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

“สร้างสรรค์” และเป็น “คุณ”

เป็นคุณต่อตัวของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นคุณต่อการแสดงความเห็นในทางการเมืองประสานกับวิชาการ

สร้างสรรค์ต่อ “ทิศทาง” ของการวิพากษ์วิจารณ์

แม้ว่าจะก่อให้เกิดความหงุดหงิด ไม่สบอารมณ์จาก “แฟนานุแฟน” ของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อยู่บ้าง

กระทั่ง เกิดสถานการณ์ “ทัวร์ลง”

กระนั้น ท่าทีของ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ยังเป็น “มวยหลัก” ยึดกุมหลักการตอบแต่ละความเห็นอย่างรัดกุม

สะท้อน “ความเฉลียว” อันมากับ “ความฉลาด”

ต้องยอมรับว่า สภาพการณ์ของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีรากฐานที่มาแตกต่างกัน

คนหนึ่งเป็น “วิศวกร” คนหนึ่งเป็น “นักกฎหมาย”

คนหนึ่งเติบใหญ่อยู่ในครอบครัวซึ่งมีบิดาเป็น “ตำรวจ” ประสานเข้ากับมารดาซึ่งมาจาก ครอบครัวตำรวจที่แนบชิดทางการเมือง

จึงเป็นฐานอันอยู่ใน “ตระกูลใหญ่” ของสังคม

ไม่ว่าจะมองจาก “ตา” ซึ่งเคยมีบทบาททั้งในพรรคเสรีมนังคศิลา และพรรคสหประชาไทยในกาลอดีต

ไม่ว่าจะมองจาก “บิดา” ซึ่งเคยเป็น “รองอธิบดี” กรมตำรวจ

เส้นทางจึงราบรื่นทั้งในฐานะนักวิชาการ ทั้งในฐานะที่ปรึกษาทางการเมือง ทั้งในฐานะรัฐมนตรีกุมโครงการใหญ่ระดับ 2.2 ล้านล้านบาท

เพียงแต่มาสะดุดเพราะ “รัฐประหาร” เท่านั้น

ขณะที่กล่าวสำหรับ นายปิยบุตร แสงกนกกุล แม้จะเติบใหญ่ในครอบครัวชาวจีนซึ่งเป็นชนชั้นกลาง

แต่ก็เป็นครอบครัวที่ตระหนักใน “การศึกษา”

ผ่านการศึกษาระดับพื้นฐานที่ดีจาก “อัสสัมชัญ” เข้าสู่ “ธรรมศาสตร์” และได้รับทุนไปศึกษา “ฝรั่งเศส”

มีภูมิความรู้หนักแน่นทั้ง “กฎหมาย” และ “การเมือง”

แสดงความสามารถทั้งในทาง “วิชาการ” และขับเคลื่อน “ความคิด” อันอยู่แถวหน้าในทางการเมืองและสังคม

ร่วมกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ตั้ง “พรรค”

เป็นการขับเคลื่อนที่ก้าวหน้าไม่ว่าเมื่ออยู่ “อนาคตใหม่” หรือเป็นเลขาธิการ “คณะก้าวหน้า” ก็ตาม

โดดเด่นทั้ง “ความคิด” ทั้ง “การเมือง”

ท่าทีการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ในแบบของ นายปิยบุตร แสงกนกกุล ควรเดินหน้าต่อไปและส่งเสริมให้ขยายกว้างขวางขึ้น

การตอบรับในแบบ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ก็ถูกต้อง

จากท่าทีการวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ในแบบ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และการตอบรับอย่างเปิดกว้างในแบบ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

จึงเป็น “คุณูปการ” ต่อกันและกันอย่างยอดเยี่ยม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon