กรณี ‘ลุงศักดิ์’ อ่านความคิด การเมือง กับ พัฒนาการ

คอลัมน์หน้า 3 : กรณี ‘ลุงศักดิ์’ อ่านความคิด การเมือง กับ พัฒนาการ

ปฏิบัติการของ “ลุงศักดิ์” ที่โผเข้าชก “พี่ศรี” อย่างอุกอาจระหว่างแถลงข่าวหน้ากองปราบปรามกำลังเป็น “ปม” อันแหลมคม

ทาง “ความคิด” ทาง “การเมือง”

Advertisment

ไม่เพียงแต่ทำให้ชื่อของ “ลุงศักดิ์” ซึ่งดำรงอยู่อย่าง “โนเนม” ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจนกลายเป็นทอล์ก ออฟ เดอะทาวน์

หากแต่ยังนำไปสู่ปรากฏการณ์ “เงินบริจาค”

Advertisement

เป็นการบริจาคเงินให้จำนวนมากมายภายในพริบตาพลัน ทั้งๆ ที่มีความเด่นชัดว่าการกระทำของ “ลุงศักดิ์” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ภาพของ “ลุงศักดิ์” ดำรงอยู่อย่างโดดเด่น ได้รับความสนใจ

กลายเป็น “ประเด็น” นำไปสู่การถกแถลง สร้าง “วิวาทะ” ทางความคิด ทางการเมืองด้วยความแหลมคม

Advertisement

เน้นหนักแน่นไปยัง “ความรุนแรง”

ต้องยอมรับว่า ปฏิบัติการของ “ลุงศักดิ์” ผิดต่อกฎหมายอย่างแน่นอน เมื่อกลายเป็นคดีความนำไปสู่การจับกุม

โดยพื้นฐานแล้วทุกฝ่ายเห็นตรงกัน

ไม่ว่าจะมองจากด้านที่ชมชอบต่อ “ลุงศักดิ์” ไม่ว่าจะมองจากด้านของ “พี่ศรี” หรือฝ่ายที่ไม่ชมชอบ

แต่ผลสะเทือน และสภาพที่ตามมาต่างหาก น่าสนใจ

น่าสนใจเพราะทำให้การแสดงความรู้สึกและความเห็นในเชิงปฏิเสธ “ความรุนแรง” เพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

จำเป็นต้องให้ “เหตุผล” จำเป็นต้อง “อธิบาย”

ทำให้ความขัดแย้งจนกลายเป็นการปะทะระหว่าง “ลุงศักดิ์” กับ “พี่ศรี” มิได้เป็นเรื่องในทาง “ส่วนตัว”

ตรงกันข้าม กลายเป็นปมในทาง “สังคม”

ผลเฉพาะหน้าก็คือ การโพสต์ข้อความแสดงความเห็นคัดค้านต่อต้าน “ความรุนแรง” อาจเป็นการแสดงความรู้สึกหล่อๆ สวยๆ ได้

แต่ก็มี “คำถาม” ตามมาโดยอัตโนมัติ

สังคมต้องสนใจต่อ “เหตุผล” อันเป็นรากฐานในทางความคิดซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติของ “ลุงศักดิ์” มากยิ่งขึ้นว่าเป็นอย่างไร

การค้นหา “ฐาน” ที่มาแห่ง “ปฏิบัติการ” นี่แหละสำคัญ

น่าดีใจที่สื่อคุณภาพหลายสำนักได้นำเอาบทบาทและพฤติการณ์การเป็น “นักร้อง” ของ “พี่ศรี” มารายงานอย่างครบถ้วน

กลายเป็น “อุปกรณ์” ในการ “ถกแถลง”

สายตาที่มอง “ลุงศักดิ์” จึงมิได้เป็นการสวมหมวกว่าเป็นคนชอบความรุนแรงในแบบเดิม หากแต่ตระหนักถึงเหตุผลประกอบด้วย

หยั่งลึกถึง “ความคิด” อันเป็นฐาน “การปฏิบัติ”

ยอมรับเถิดว่าสังคมได้พัฒนา ก้าวหน้าและเติบใหญ่มาเป็นอย่างมากเมื่อผ่านกระบวนการรัฐประหาร 2 ครั้ง

กันยายน 2549 กับ พฤษภาคม 2557

การเคลื่อนไหวต่อสู้ในทางความคิดและในทางการเมืองทำให้สังคมได้ก้าวไปสู่อีกมิติในทางความคิด ในทางการเมืองอย่างแหลมคม

อ่านได้จากกรณีของ “ลุงศักดิ์”

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image