รวมดาว พปชร. เกรดเอยันปลาร้า ชี้ขาดวันเลือกตั้ง

สิ้นเสียงระฆังยกแรกของการเลือกตั้ง

พรรคพลังประชารัฐที่ถูกคาดการณ์อยู่แล้วว่าจะ “มาแรง”

ยิ่งเพิ่มความแรงขึ้นอีกหลายเท่า

มิใช่แต่ด้วย “มือที่มองไม่เห็น” จากรัฐบาล และ คสช. คอยค้ำยันอยู่

หรือด้วยเหตุผลที่ว่า “รัฐธรรมนูญร่างมาเข้าข้างเรา”

เท่านั้น

แต่ยังเพราะการแปรเอาความได้เปรียบจากอำนาจ เงินทุน และกติกาจากข้างต้นให้เป็นรูปธรรมผ่าน “พลังดูด”

ที่รุนแรงกว่าครั้งไหนๆ ในประวัติศาสตร์การเมือง

ลองพิจารณา

รายชื่ออดีต ส.ส. หรืออดีตรัฐมนตรีที่ย้ายฝั่งมาซบพลังประชารัฐประกอบด้วย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ สังกัดเดิมคือไทยรักไทย (ทรท.)

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ทรท.-ภูมิใจไทย (ภท.) ยกสุโขทัยมา นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ นายจักรวาล ชัยวิรัตน์กูล

นายวราเทพ รัตนากร เพื่อไทย (พท.) ยกจังหวัดกำแพงเพชร นายไผ่ ลิกค์ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย นายอนันต์ ผลอำนวย

นายสันติ พร้อมพัฒน์ พท. ยกจังหวัดเพชรบูรณ์ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ นายเอี่ยม ทองใจสด นายจักรัตน์ พั้วช่วย นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พท. ยกจังหวัดเลย ได้แก่ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข นายวันชัย บุษบา

นายสุพล ฟองงาม อุบลราชธานี พท. พ่วง นายสุทธิชัย จรูญเนตร และ นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์

พท.-นายเวียง วรเชษฐ์ ร้อยเอ็ด นายชูกัน กุลวงษา นครพนม นางปาริชาติ ชาลีเครือ ชัยภูมิ

นายฐานิสร์ เทียนทอง และ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง สระแก้ว

นายวิรัช รัตนเศรษฐ นางทัศนียา รัตนเศรษฐ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ สามชีวิตจากนครราชสีมา นายอำนวย คลังผา ลพบุรี นายฉลอง เรี่ยวแรง นนทบุรี พล.อ.สมชาย วิษณุวงษ์ กาญจนบุรี

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นครราชสีมา นายวีระกร คำประกอบ นครสวรรค์

ภูมิใจไทย-นายสุชาติ ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นครราชสีมา นายอนุชา นาคาศัย ชัยนาท

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก สมุทรปราการ นายรณฤทธิชัย คานเขต ยโสธร นายพิกิฏ ศรีชนะ ว่าที่ พ.ต.สรชาติ สุวรรณพรหม หนองบัวลำภู

ราชบุรียกจังหวัด นายมานิต นพอมรบดี นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา น.ส.กุลวดี นพอมรบดี น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร

พลังชล-นายอิทธิพล คุณปลื้ม ชลบุรี นายสันต์ศักย์ จรูญงามพิเชษฐ์ ชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ชลบุรี

ไทยรักไทย(ทรท.)-นายจำลอง ครุฑขุนทด นครราชสีมา นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ร้อยเอ็ด นพ.วิชัย ชัยจิตวณิชกุล อุดรธานี

ชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นางปารีณา ไกรคุปต์ ราชบุรี นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ชัยนาท นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ ฉะเชิงเทรา

นพ.อลงกต มณีกาศ นครพนม นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา สุรินทร์ นางกรรณิการ์ เจริญพันธ์ สุรินทร์ นายวัชระ ยาวอหะซัน นราธิวาส

ชาติพัฒนา (ชพน.)-นายภิญโญ นิโรจน์ นครสวรรค์ นพ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ศรีสะเกษ

ปชป.-นางกัลยา รุ่งวิจิตรชัย สระบุรี นายทศพล เพ็งส้ม นนทบุรี พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ ฉะเชิงเทรา นายบุญเลิศ ไพรินทร์ ฉะเชิงเทรา นายทวี ไกรคุปต์ ราชบุรี

กาญจนบุรี นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ-นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

นายวิชัย ล้ำสุทธิ ระยอง นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ชลบุรี นายธวัชชัย อนามพงษ์ จันทบุรี นายแสนคม อนามพงษ์ จันทบุรี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กทม. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กทม. นายสกลธี ภัททิยกุล กทม.

ทรท.-นายกล่ำคาน ปาทาน นครพนม นายทวี สุระบาล ตรัง

นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ คุณเงิน ขอนแก่น พลังประชาชน (พปช.) นายดนัยฤทธิ์ วัชราภรณ์ ศรีสะเกษ พปช.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี ชท. นายมงคล จงสุทธานามณี เชียงราย พพพ.

นายศุภสิธ เตชะตานนท์ ขอนแก่น นายสุชน อินทเสม ประจวบคีรีขันธ์ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ กำแพงเพชร

ในจำนวนนี้มีทั้งเกรดเอ ทั้งดาวรุ่ง และปลาร้า

โดยมีเสียงของประชาชนผู้ลงคะแนนจะเป็นเครื่องชี้ขาดว่า

พลังดูดคือปัจจัยนำชัยทางการเมืองจริงหรือไม่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เอดส์ไทย…
บทความถัดไปอย่างนี้ต้องแชร์