บทนำ : วาระ 5 ธันวาคม ประจำวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561

วันที่ 5 ธันวาคม เวียนมาถึงอีกครั้ง ปวงชนชาวไทยจดจำได้ดีว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เทิดทูนและทรงผูกพันกับพสกนิกรด้วยพระราชกรณียกิจที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทย ทรงครองราชย์ยาวนาน และอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของคนไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนทุกแห่ง ทำให้ประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล หนทางทุรกันดารแค่ไหน ล้วนมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ สัมผัสองค์พระประมุข ที่เสด็จฯไปทรงรับรู้ทุกข์สุขของประชาชน พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 แต่พระมหากรุณาธิคุณ ยังสถิตผนึกแน่นในใจพสกนิกรทั้งแผ่นดิน

ในวาระวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ซึ่งบัดนี้ถือเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติด้วย ในปี 2561 นี้ รัฐบาลได้จัดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกัน 3 วาระ ได้แก่ 1.การจัดบำเพ็ญกุศลหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล 2.กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ และ 3.กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสักการะกตัญญุตาบูชา ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวันชาติ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ช่วงเช้าจัดพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 500 รูป รับบิณฑบาต ที่ท้องสนามหลวง ในช่วงค่ำจัดการแสดงดนตรี และการแสดงประกอบ ส่วนภูมิภาคจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม

พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงได้รับเฉลิมพระเกียรติจากคณะรัฐมนตรีให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่างๆ 9 แขนง และจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธงชาติไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพในศาสตร์แขนงต่างๆ ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ที่ท้องสนามหลวง โดยทางรัฐบาลเชิญชวนประดับตกแต่งไฟ ดอกไม้สีเหลือง และธงชาติไทย ตามอาคารสถานที่ทำการของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสมโดยสวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองขณะทำกิจกรรม ถือเป็นห้วงเวลาสำคัญอีกครั้งที่คนไทยทุกหนแห่งจะร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระองค์และพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ประกอบคุณงามความดีและทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของสังคมตลอดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทลายแหล่งขายยาโด๊ปไม่ได้รับอนุญาต สารภาพ ‘ยาเสียสาว’ ที่แท้คลอรีนล้างตู้ปลา
บทความถัดไปBrain Talk : Gerrymandering