น.3คอลัมน์ : ทิศทาง แนวร่วม ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี พันธะ การเมือง

หากเห็นว่าการเชิญ นายกษิต ภิรมย์ และ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เข้าร่วมเสวนา “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่” ของพรรคอนาคตใหม่

เป็นเรื่องเลวร้าย รับไม่ได้

ท่านที่รับไม่ได้จะมีท่าทีอย่างไรต่อการรับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรคของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล โดย นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

เพราะนี่คือเทียบจากพรรคภูมิใจไทย มิใช่หรือ

และนักการเมืองอันก่อรูปขึ้นเป็นพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบันก็มีรากฐานความเป็นมาจากกลุ่มของ นายเนวิน ชิดชอบ อย่างเด่นชัด

นี่ย่อมเป็น “โจทย์” ทางการเมืองอันแหลมคมยิ่ง

ในเมื่อกรณีจินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ สัมพันธ์กับ “รัฐธรรมนูญ” ในเมื่อกรณีของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี สัมพันธ์กับ 30 บาท รักษาทุกโรค

นี่ย่อมเป็น “ครูด้านกลับ” ในทางการเมือง

การเมืองภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มากด้วยความสลับซับซ้อน เป็นความสลับซับซ้อนอันเนื่องจากการสืบทอดอำนาจ

โดยมี “รัฐธรรมนูญ” เป็น “เครื่องมือ”

มีความรู้สึกร่วมตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่า “รัฐธรรมนูญ” คืออุปสรรค คือปัญหาที่มีความจำเป็นต้องปรับแก้ เปลี่ยนใหม่

หรือกระทั่ง “ฉีก” ทิ้งแล้วร่างใหม่ขึ้นมาแบบเมื่อปี 2540

การจะทำให้สำเร็จได้เป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง ลำพัง 244 ส.ส.ในมือ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอน

เพราะ “คสช.” ได้วางทุ่น วางระเบิดตลอด 2 รายทาง

อุปสรรคที่ใหญ่หลวงเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่จะต้องดึงกำลัง ส.ส.เท่านั้น หากแต่ยังต้องได้เสียงจาก 250 ส.ว.เข้ามาเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย

จึงต้องทำ “แนวร่วม” จึงต้องเปิดแนว “เคลื่อนไหว” อย่างกว้างขวาง

หากมองอย่างเปรียบเทียบ กรณีของ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ที่กระทำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป้าหมายก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับ 30 บาท รักษาทุกโรค

รู้ว่า นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี คือ ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้

รู้ว่า นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อุทิศชีวิตและจิตใจเพื่อ 30 บาท รักษาทุกโรค โดยจิตหนึ่งใจเดียวเพื่อคนที่ด้อยโอกาส

นายอนุทิน ชาญวีรกูล จึงใช้จุดตรงนี้ให้เกิดประโยชน์

1 อันเป็นด้านหลักคือเป็นประโยชน์กับชาวบ้านที่ด้อยโอกาส ยากจน ขณะเดียวกัน 1 อนิสงส์นี้จะตกมายัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล และพรรคภูมิใจไทย

นี่คือวิถีแห่งการทำ “แนวร่วม”

การทำแนวร่วมในเรื่อง 30 บาท รักษาทุกโรค โดยหลักการจึงแทบไม่แตกต่างไปจากการทำแนวร่วมในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

สามัคคีทั้งต่อพรรคการเมือง ต่อประชาชน

การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างแน่นอน แต่ผลประโยชน์นั้นดำรงอยู่และมีวิถีดำเนินไปเช่นใด อะไรเป็นหลัก อะไรเป็นรอง

กระบวนการในการสามัคคีในแต่ละเงื่อนไขจึงแตกต่างไป

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ยินยอมเพราะคำนึงถึง 30 บาท จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ สามัคคีเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่รัฐธรรมนูญใหม่

ยุทธวิธีจึงยืดหยุ่น เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ที่แน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon