คนตามข่าว : ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกฯคนใหม่

ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุค พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คัมแบ๊กกลับมาดำรงตำแหน่งหลักอีกครั้ง

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง เป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทดแทนพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562 นี้

เกิด 29 กันยายน 2505 ชื่อเล่นฝน หรือ ดร.ฝน วัวแดง

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาเอก Doctor of Philosophy, Conservation Biology University of Minnesota สหรัฐอเมริกา

ทำวิทยานิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับกระทิงในระดับปริญญาโท และ “วัวแดง” ในระดับปริญญาเอก

ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัวแดง หมายเลข 1 ของประเทศไทย

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก่อน

ผ่านการเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้

1 กันยายน 2558 ครม.มีมติแต่งตั้ง ข้ามห้วย ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นั่งปลัดกระทรวงเกษตรฯปีเศษ 25 กรกฎาคม 2560 ถูกโยกเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด คัมแบ๊กกลับมาในตำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้ง

นั่งเก้าอี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมติ ครม.17 กันยายน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon