คนตามข่าว : จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมก.-เสียงเกินครึ่ง

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ที่มีกฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นนายกสภา มีมติเลือก จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มก.คนใหม่

นายกสภาระบุเหตุผลตัดสินใจเลือกว่า เนื่องจากทราบปัญหาของ มก.เป็นอย่างดี

อีกทั้งเคยเป็นคณบดีและรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมาเป็นเวลา 3 ปี และยังได้แสดงความเป็นผู้นำอย่างชัดเจน

เกิด 27 กุมภาพันธ์ 2512 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะวนศาสตร์ประเภทคณาจารย์ประจำปี พ.ศ.2546-2548

รักษาการหัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด 2549-2550, รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวนศาสตร์ 2549-2552

หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ 2552-2556, คณบดีคณะวนศาสตร์ 2557-2559

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 2553-ปัจจุบัน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทผู้บริหารปี พ.ศ.2557-2559 ซึ่งเลือกจากคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก

นั่งรักษาการอธิการบดี มก.มาตั้งแต่ปี 2559

ล่าสุดที่ประชุมสภา มก.นัดพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่เป็นเอกฉันท์

แต่เกินครึ่ง มากกว่า 9 เสียง จากจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 18 คน

นับจากนี้ มก.จะเสนอชื่อต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการของการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มก.คนที่ 15 ต่อไป

ส่วนจะเกิดการฟ้องร้อง สะดุดยาว ซ้ำรอยไร้อธิการบดีตัวจริงมาร่วม 5 ปีหรือไม่ นายกสภา มก.ไม่การันตี ชี้เพียงว่าเป็นสิทธิ แต่อยากขอร้องทุกฝ่ายมองไปข้างหน้า

บทความก่อนหน้านี้เพจดัง รวมความกำมะลอ เสี่ยหมื่นล้าน ถ่ายรูปเช็กอิน กินหรู อยู่แพง-แต่ต้องคดี ถูกตร.จับ
บทความถัดไปฮือฮา! รายการดัง เผยภาพอาคารก่อสร้าง อ้าง ‘บ้านพักรับรอง ผบ.ทหารเรือ’ ทร.เตรียมชี้แจงบ่าย 3