คอลัมน์หน้า 3 : สัญญาณ การเมือง จาก กรณ์ ประชาธิปัตย์ สัญญาณ ‘ดิสรัปต์’

การหลั่งน้ำตาอำลาจากพรรคประชาธิปัตย์ของ นายกรณ์ จาติกวณิช คือสัญญาณอันแหลมคมยิ่งในทางการเมือง

เป็นสัญญาณแห่ง “ดิสรัปต์”

หากนับจากที่ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ ลาออก ตามมาด้วย นายกษิต ภิรมย์ ตามมาด้วย นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ตามมาด้วย นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ยิ่งแจ่มชัด ถนัดตา

สะท้อนให้เห็นว่า 1 เป็นปัญหาจากภายใน เมื่อประสานเข้ากับ 1 กระแสเร่งเร้าอย่างรุนแรงจากภายนอก

จึงยากที่จะงอก่อ งอขิง

เป็นผลสะเทือนจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 อย่างแน่นอน เป็นผลสะเทือนจากการปรากฏขึ้นของ “นิวคัมเมอร์” อย่างแน่นอน

จึงสะเทือนทั้งเชิงปัจเจก จึงสะเทือนทั้งพรรค

ลองไปศึกษาจาก “น้ำเสียง” ของ นายกรณ์ จาติกวณิช ประสานเข้ากับท่าทีและการแสดงออกของ นายกษิต ภิรมย์ อย่างต่อเนื่อง

2 คนนี้มิได้เป็นนักการเมืองธรรมดา

คนหนึ่งจบจากออกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร คนหนึ่งจบจากยอร์ชทาวน์ สหรัฐอเมริกา ผาดโผนทั้งในทางธุรกิจ ในทางราชการ

จมูกย่อม “กระสา” ต่อกลิ่นและกระแสการเปลี่ยนแปลง

เมื่อผ่านสถานการณ์รัฐประหารทั้งเดือนกันยายน 2549 ทั้งเดือนพฤษภาคม 2557 และสัมผัสแนวโน้มการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562

ย่อมเห็น “หน่ออ่อน” ในทางการเมือง

เป็นหน่ออ่อนที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าในระดับปัจเจกของแต่ละคน ไม่ว่าในระดับพรรคอันเป็นจุดรวมคนที่คิดใกล้เคียงกัน

หากไม่ยอม “เปลี่ยน” ก็มีโอกาส “ถูกเปลี่ยน”

ปัจจุบัน มีการเมือง 2 การเมืองเกิดขึ้น ดำรงอยู่และดำเนินไป อย่างหนึ่ง เป็นการเมืองแบบเก่า ขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองแบบเก่า

นักการเมืองหน้าเก่า ความเคยชินแบบเก่า

ขณะเดียวกัน อย่างหนึ่ง เป็นการเมืองแบบใหม่ ขับเคลื่อนโดยพรรคการเมืองใหม่ เป็นการเสนอตัวเข้ามาของคนหน้าใหม่

สร้างผลสะเทือน สร้างความหงุดหงิดเป็นอย่างสูง

หงุดหงิดกระทั่งมีความพยายามจะ “เด็ดหัว” นักการเมืองหน้าใหม่ พร้อมๆ กันไปกับรวบรัดสะบัดพลมัดตราสังพรรคการเมืองใหม่

อย่างที่เคยทำกับ “ศัตรู” ในห้วง 10 ปีหลัง

ไม่ว่าแนวทางทำลายล้าง บดขยี้ นักการเมืองหน้าใหม่ พรรคการเมืองยุคใหม่ จะประสบผลสำเร็จอย่างไร แต่ผลสะเทือนได้เกิดขึ้นแล้ว

เกิดขึ้นในพรรคการเมืองเก่า เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์

การเปลี่ยนแปลงภายในพรรคประชาธิปัตย์จึงเท่ากับเป็นการลั่นระฆังไปยังทุกนักการเมือง ไปยังทุกพรรคการเมือง ให้ร่วมกันขบคิด พิจารณา

เท่ากับยืนยันการแปรเปลี่ยนของ “ภูมิทัศน์” ในทางการเมือง

สัญญาณนี้เหมือนกับเป็นการเตือนลูกคิด เป็นการเตือนเครื่องคิดเลข เป็นการเตือนในเรื่องฟิล์มถ่ายรูป เป็นการเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน

เพียงแต่คราวนี้จะเป็นเรื่องการเมือง พรรคการเมือง

บทความก่อนหน้านี้เจ้าชายแฮร์รี “ออกงานแรก” หลังประกาศลดบทบาทสมาชิกราชวงศ์ระดับสูง
บทความถัดไปบทนำ : ปฏิทิน‘กระท่อม’