คอลัมน์หน้า 3 : ชุมชน มั่นคง ชุมชน สาธารณสุข กับ ไวรัส โควิด

คอลัมน์หน้า 3 : ชุมชน มั่นคง ชุมชน สาธารณสุข กับ ไวรัส โควิด

คอลัมน์หน้า 3 : ชุมชน มั่นคง ชุมชน สาธารณสุข กับ ไวรัส โควิด

เบื้องหน้าสถานการณ์โควิด-19 เบื้องหน้าการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายใต้มาตรการ “เข้ม” นับแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นมา

มี 2 ชุมชน มี 2 ความคิดดำรงอยู่

ชุมชน 1 คือ ชุมชน “ความมั่นคง” ชุมชน 1 คือ ชุมชน “สาธารณสุข” ยึดกุมความคิดที่แตกต่างกัน 2 ความคิดอย่างเด่นชัด

Advertisement

รูปธรรมจึงปรากฏออกมาเป็น “ข้อเสนอ” ที่แตกต่างกัน

ชุมชน “ความมั่นคง” เนื่องจากดำรงอยู่ภายใต้โครงสร้างของทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง จึงเน้นในเรื่องความมั่นคง เน้นในความเข้มของมาตรการ

ขณะที่ชุมชน “สาธารณสุข” เน้นทางด้าน “สุขภาพ” และคำนึงถึง “สุขภาวะ”

Advertisement

หลังจากมาตรการ “เข้ม” ผ่านมา 1 เดือน บทสรุปและการประเมินผลจาก 2 ชุมชนได้กลายเป็น 2 ความคิดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ณ เบื้องหน้าสถานการณ์ “ฉุกเฉิน”

การขับเคลื่อนของชุมชน “ความมั่นคง” สะท้อนความจัดเจนของทหาร ของตำรวจ และของฝ่ายปกครองอันเป็นความจัดเจนจาก “คสช.”

ถือความสงบ “ราบคาบ” เป็นเป้าหมายสำคัญ

จึงเห็นว่าการประกาศและบังคับใช้ภายใต้สถานการณ์ “ฉุกเฉิน” สามารถควบคุมประชาชนไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ความสำเร็จจากการควบคุม “ไวรัส” จึงอยู่บนพื้นฐานหลักการนี้

จึงได้สรุปและมีความเห็นเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้คงประกาศและบังคับใช้ภายใต้สถานการณ์ “ฉุกเฉิน” ต่อไปอีก

จนกว่าจะมีหลักประกันว่าควบคุมได้เป็น 0

หาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นด้วยก็หมายความว่ามาตรการ “เข้ม” ปิดเมือง ปิดงาน ปิดอาชีพอย่างที่เป็นมา 1 เดือนจะต้องดำเนินต่อไป

บนพื้นฐานแห่ง “ความมั่นคง” และความมั่นใจในการควบคุม

ขณะเดียวกัน กล่าวสำหรับ “ชุมชนสาธารณสุข” เนื่องจากเป็นคนลงมือและเผชิญกับสภาพความเป็นจริงแห่งการแพร่ระบาดของไวรัส

เขาจึงเป็น “แนวหน้า” ใน “สมรภูมิ”

สมรภูมิที่สมาชิกชุมชน “สาธารณสุข” ประสบ นอกจากจะต้องสัประยุทธ์กับ “ไวรัส” แล้วยังได้รับรู้ต่อผลสะเทือนในทางสังคม

น่ายินดีที่ชุมชน “สาธารณสุข” สามารถสร้างผลงาน

เป็นผลงานแห่งการควบคุมและจำกัดวงของโรคระบาด เป็นผลงานอันถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นชิ้นเป็นอันแท้จริง

ขณะเดียวกัน ก็ตระหนักในผลสะเทือนต่อสังคมวงกว้าง

ตระหนักว่ามาตรการ “เข้ม” สร้างความเดือดร้อนอย่างใหญ่หลวง จึงเห็นสมควรให้มีการคลายล็อก ลดมาตรการ “เข้ม” อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน

เพื่อคืนความเป็นปกติให้กับสังคมมากยิ่งขึ้น

ไม่ว่าข้อเสนออันมาจากชุมชน “ความมั่นคง” ไม่ว่าข้อเสนออันมาจากชุมชน “สาธารณสุข” แม้จะมีเป้าหมายเพื่อประเทศและประชาชน

แต่มี “รายละเอียด” แตกต่างกัน

เมื่อมีรายละเอียดและฐานความคิดแตกต่างกัน ข้อเสนอนั้นก็จะนำไปสู่ผลต่อประเทศชาติและประชาชนแตกต่างกันไปด้วย

การตัดสินใจ “เลือก” จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ ของประชาชน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image