คุณภาพคือความอยู่รอด : พิพิธภัณฑ์การเกษตร : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : พิพิธภัณฑ์การเกษตร : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

คุณภาพคือความอยู่รอด : พิพิธภัณฑ์การเกษตร : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานี้ ผมได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์การเกษตร” ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประสบการณ์ที่ได้ต้องถือว่าคุ้มค่าจริงๆ

“พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (พกฉ.) เป็น “องค์การมหาชน” ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในโครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ พระราชพิธี และพิธีในวิถีเกษตรที่ขับเคลื่อนเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ สร้างให้เป็น “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต และสมสมัย” โดยมีการออกแบบจัดสร้างให้เป็นนิทรรศการหลากหลายรูปแบบที่มีความสอดคล้องกันทั้งเนื้อหาและการสื่อสารทั้งถาวรและหมุนเวียน ทั้งจัดแสดงภายในอาคารและนอกอาคาร รวมทั้งนำออกไปจัดแสดงนอกสถานที่ ตลอดจนพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรตามภูมิภาคได้ด้วย

สำหรับในพื้นที่พิพิธภัณฑ์นั้น ประกอบด้วย (1) “พิพิธภัณฑ์ในอาคาร” ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ และพิพิธภัณฑ์ดินดล ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมสมัย ผู้ชมสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับชุดนิทรรศการ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับกระบวนการนำชม ที่สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมที่ผสมผสานกันอย่างหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ประกอบแสงเสียง การละคร สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจ ควรค่าแก่การจดจำและบันดาลใจต่อวิถีเกษตรไทย

(2) “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรตามรอยพ่อ” ประกอบด้วย สวนมาดู (MADO : Museum of Agriculture Destination of Opportunity) สวนบัวเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรือนผักคุณภาพ ป่าอนุรักษ์พันธุกรรม บ้านรักธรรมชาติ พลังงานไร้ฤดู แปลงเกษตรสมดุล เรือนดูแลพันธุ์ไม้ แปลงกล้าก้าว บ้านสบาย และสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

(3) “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านบนต้นไม้ สวนเกษตร แสนสนุก ศาลาริมคุ้งน้ำ ศาลาริมฝั่งน้ำ สวนเกษตรแสนสนุก เรือขุดโบราณ บ้านไม้ไผ่ เกษตรอินทรีย์ บ้านรังสิต วิถีไทย 4 ภาค เรือนริมคลอง 1 ไร่พอเพียง เกษตรพอเพียงเมือง บ้านวัสดุธรรมชาติ ทุ่งรังสิต บ้านนวัตกรรมพึ่งตนเอง และตลาดนัดพันธุ์ไม้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งนี้ เป็นอาณาบริเวณสื่อสารองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน ผ่านประสบการณ์จริง ให้ฝึกปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผล

ดังนั้น สิ่งที่เป็นไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงมีมากมาย แต่ที่โดดเด่น ก็คือ “ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ” ที่จำลองบรรยากาศของการดำรงชีวิตของเกษตรกรให้พวกเราได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด และตื่นตาตื่นใจ

ทั้งครอบครัวและทุกคนผู้มาเยือนจะได้ทั้ง ความสุข สนุก เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างครบถ้วน ครับผม!

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อินเดียติดโควิด-19 ทะลุ 3 ล้านราย สหรัฐตายแล้ว 1.8 แสน
บทความถัดไปจิสด้า เปิดภาพดาวเทียมระยอง ชี้ 10 ปี เติบโตก้าวกระโดด