กระทรวงกลาโหมจีนตอบโต้รายงานของสหรัฐ เกี่ยวกับการทหารของจีน

กระทรวงกลาโหมจีนตอบโต้รายงานของสหรัฐ เกี่ยวกับการทหารของจีน

กระทรวงกลาโหมจีนตอบโต้รายงานของสหรัฐ
เกี่ยวกับการทหารของจีน

เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ประกาศ “รายงานการทหารประเทศจีนกับการพัฒนาความมั่นคง”โดยมีการบิดเบือนความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนกับกองทัพและมีการป่าวร้อง “การคุกคามของการทหารประเทศจีน” ฝ่ายกระทรวงกลาโหมของจีนโดยอู๋เชียนโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ตอบโต้ในเวลาต่อมา

สำนักข่าวจีนได้อ้างคำพูดของอู๋เชียนระบุว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ.2020 กระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้ประกาศ “รายงานการทหารประเทศจีนกับการพัฒนาความมั่นคง” ประจำปี 2020 โดยจงใจบิดเบือนความสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับกองทัพประเทศจีน เข้าใจโดยการบิดเบือนนโยบายป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์การทหารของประเทศจีน ป่าวร้องสิ่งที่เรียกว่า “การคุกคามทางทหารของประเทศจีน” วิจารณ์อย่างส่งเดชต่อการพัฒนาด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนากองทัพให้เป็นแบบทันสมัยของประเทศจีน และมีการประณามอย่างไร้เหตุการณ์ในประเด็นรายจ่ายการป้องกันประเทศนโยบายนิวเคลียร์ปัญหาไต้หวัน ฯลฯ “ทั้งนี้ เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นการใส่ร้ายป้ายสีประเทศจีนและกองทัพของประเทศจีน การที่ฝ่ายสหรัฐประกาศคำรายงานประเภทเดียวกันนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา 20 ปีนั้นเป็นพฤติกรรมความเป็นเจ้าและการกระทำที่ท้าทายอย่างโจ๋งครึ่ม ซึ่งเป็นการทำลายสัมพันธภาพของสองประเทศสองกองทัพระหว่างจีนกับสหรัฐ ในการนี้ประเทศจีนขอแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างเด็ดเดี่ยวตลอดจนขอท้วงติงอย่างเคร่งครัดต่อฝ่ายสหรัฐ”

อู๋เชียนชี้ไว้ว่า กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเป็นกองทัพประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีนบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นธาตุแท้ที่สุดของลัทธิสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ประเทศจีน กองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นของประชาชน การยึดมั่นการนำอันสัมบูรณ์ของพรรคต่อกองทัพคือวิญญาณทางทหารที่ไม่เปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์ของกองทัพประชาชน ในฐานะที่เป็นกองกำลังติดอาวุธ ซึ่งก่อตั้งและนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกองทัพของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนคือการรับใช้ประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจโดยตลอด โดยได้มีการเสียสละอันใหญ่หลวงเพื่อทำให้ความเป็นอิสระทางประชาชาติและการปลดปล่อยประชาชนปรากฏเป็นจริงและได้อุทิศคุณูปการอันโดดเด่นในการสร้างเศรษฐกิจการรับมือกับภัยธรรมชาติอันหนักหน่วงและการพิทักษ์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

อู๋เชียนกล่าวว่า ประเทศจีนยึดมั่นในการเดินหนทางการพัฒนาด้วยสันติวิธี ดำเนินนโยบายกลาโหมเชิงป้องกันและยุทธศาสตร์การทหารเชิงป้องกันอย่างแน่วแน่ การพัฒนากำลังทางทหารของประเทศจีนขึ้นอยู่กับความต้องการในการปกปักรักษาอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ในการพัฒนาของรัฐโดยสิ้นเชิง
โดยมิได้มุ่งตรงต่อประเทศใดประเทศหนึ่งและก็ไม่เป็นการคุกคามต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง การพัฒนาและการสร้างสรรค์อาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศจีนได้ยึดมั่นในหลักการที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองพึ่งตนเองและดำเนินนวัตกรรมของตัวเองโดยตลอด โดยที่สำคัญได้อาศัยกำลังของตนเองทำการวิจัยค้นคว้าและผลิตเอง กองทัพของประเทศจีนเดินสู่โลก สิ่งที่นำมาให้โลกคือความมั่นคงมิใช่การคุกคาม คือโอกาสมิใช่การท้าทาย

อู๋เชียนกล่าวว่า กองทัพของประเทศจีนเป็นกำลังอันแน่วแน่ที่ปกปักรักษาสันติภาพของโลกโดยตลอด โดยในหลายปีที่แล้วได้ดำเนินการทางทหารโพ้นทะเล แบกรับความรับผิดชอบของมหาอำนาจในการปฏิบัติตามพันธกรณีทางสากลด้วยรูปแบบการส่งจดหมายถึงกันและกันติดต่อทางโทรศัพท์ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสู้กับโควิด-19 โดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตลอดจนการหนุนช่วยวัตถุปัจจัยทางการแพทย์การรักษาพยาบาล

อู๋เชียนชี้ออกมาว่า ในโลกนี้มีเพียงประเทศจีนเดียว ไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งซึ่งแบ่งแยกมิได้ของประเทศจีน มูลเหตุที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดบริเวณทะเลไต้หวันคือทางการของพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าได้อาศัยต่างชาติหนุนหลังเพื่อใช้กำลังทางทหารมาปฏิเสธการรวมเป็นหนึ่งเดียว คืออิทธิพลภายนอกที่คัดค้านจีนมุ่งหมายจะ “ใช้ไต้หวันมาตรึงกำลังของจีน” และแบ่งแยกประเทศจีน เราต้องชี้ให้เห็นอย่างเคร่งขรึมว่า การก่อการ “แยกไต้หวันเป็นอิสระ” นั้นคือทางตายทางเดียว “ถ้ามีคนบังอาจหมายจะแยกไต้หวันออกจากประเทศจีนแล้วละก็ กองทัพปลดปล่อยจะใช้มาตรการที่จำเป็นทุกประการอย่างเด็ดเดี่ยวตีกำราบแผนกโลบายและการกระทำใดๆ ที่เป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศจีนและทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในบริเวณทะเลไต้หวัน พิทักษ์อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐอย่างเด็ดเดี่ยว”

โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนยังได้กล่าวว่า ในช่วง 20 ปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาได้ก่อสงครามและปฏิบัติการทางทหารในอิรัก ซีเรียและลิเบีย ทำให้ผู้คนเสียชีวิตกว่า 8 แสนและอีกหลายสิบล้านคนบ้านแตกสาแหรกขาด ความจริงในหลายปีที่แล้วมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าฝ่ายสหรัฐนี่แหละเป็นผู้ทำให้เกิดความวุ่นวายตามภูมิภาค เป็นผู้ละเมิดระเบียบทางสากล เป็นผู้ทำลายสันติภาพของโลก ทั้งนี้ สังคมโลกได้มีสาธารณะวิจารณ์มานานแล้ว ฝ่ายสหรัฐมิได้ทบทวนตัวเอง แต่กลับประกาศสิ่งที่เรียกว่ารายงานทำการวิจารณ์การป้องกันประเทศและการสร้างทางทหารอันเป็นปกติของประเทศจีนอย่างส่งเดช พูดโน่นพูดนี่ต่อพฤติกรรมอันถูกต้องเหมาะสมในการปกปักรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ทางความมั่นคงของประเทศจีน อู๋เชียนกล่าวต่อว่า “เราเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐมีมุมมองและปฏิบัติต่อการป้องกันประเทศและการสร้างทางการทหารของประเทศจีนอย่างเป็นภววิสัยและสมเหตุสมผล ยุติการประกาศวาทกรรมอันผิดพลาดและคำรายงานที่เกี่ยวข้อง รักษาการพัฒนาสัมพันธภาพของสองประเทศและสองกองทัพด้วยการกระทำที่เป็นจริง”

“กองทัพของประเทศจีนจะปฏิบัติตามทัศนคติองคาพยพร่วมชะตาชีวิตของมนุษยชาติอย่างซื่อสัตย์ ปกปักรักษาวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติอย่างแน่วแน่ ดำเนินการร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคอย่างเอาการเอางาน สนองผลิตภัณฑ์ความมั่นคงสาธารณะทางสากลอย่างทันการณ์ เป็นผู้สร้างสันติภาพของโลก เป็นผู้อุทิศคุณูปการแก่การพัฒนาทั่วโลกและเป็นผู้รักษาระเบียบทางสากลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย” อู๋เชียนเน้นย้ำ

ทิวสน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คนสมุยโล่ง ผลตรวจน้ำทะเลเรือเฟอร์รี่ล่ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ไร้มลพิษ
บทความถัดไปปิดตำนาน ‘เพื่อนโชค’ ลั่นเกษียณแล้วใครก็เอาไปอ้างไม่ได้!