บทนำ : ตกอีก‘ร่างแก้รธน.’

บทนำ : ตกอีก‘ร่างแก้รธน.’

บทนำ : ตกอีก‘ร่างแก้รธน.’

หลังจากอภิปรายตลอดวันที่ 16 พ.ย. เวลา 10.00 น.วันที่ 17 พ.ย. ที่ประชุมร่วมรัฐสภาไดัลงมติวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ แกนนำกลุ่มรีโซลูชั่น และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ การลงมติแบบขานชื่อรายบุคคล ใช้เวลากว่า 2 ชม. เสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ด้วยมติ 473 ต่อ 206 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง สำหรับคะแนนเห็นชอบ ฝ่าย ส.ส. มีจำนวน 203 เสียง กับ ส.ว. 3 เสียง ส่วนคะแนนไม่เห็นชอบ ฝ่าย ส.ส. 249 เสียง เท่ากับที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ เนื่องจากคะแนนเสียงรับหลักการ น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสองสภา หรือน้อยกว่า 362 เสียง จากสมาชิกทั้งสองสภา 723 คน

นายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ร่วมเสนอร่างแก้ไข เผยว่า ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าแก้รัฐธรรมนูญ 2560 ทำได้ยาก แต่หากเราไม่เคลื่อนไหว ไม่รณรงค์ต่อไป พวกเขาก็จะอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เขาออกแบบมาได้อย่างต่อเนื่องตลอดกาล จึงเป็นภารกิจของประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญตัวจริงเสียงจริง ต้องรณรงค์ผลักดันต่อไป แม้ว่าจะล้มลงกี่ครั้ง ต้องลุกขึ้นมาใหม่แล้วต่อสู้ผลักดันให้สำเร็จจนได้ ในเมื่อประชาธิปไตยแบบทางตรงถูกปิดประตูไปในครั้งนี้ คาดหวังอย่างยิ่งว่าระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน จะทำหน้าที่ในส่วนนี้ต่อ คือ ส.ส.ที่เห็นด้วย อีกไม่กี่เดือนจะมีการเลือกตั้ง จึงฝากความหวังไว้กับ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างฉบับนี้ นำไปออกแบบเป็นนโยบายและหาเสียงในการเลือกตั้ง

ก่อนหน้านี้ พรรคการเมืองหลายพรรคพยายามเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ แต่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา เฉพาะประเด็นบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส่วนร่างที่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อ และถูกตีตกไป เนื้อหามีการพัฒนาก้าวหน้า โดยเฉพาะข้อเสนอให้มีสภาเดียว การปรับปรุงองค์กรอิสระ การยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ แต่ถูกสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายต่อต้านอย่างหนัก ก่อนคว่ำไป มูลเหตุมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้มี ส.ว.เห็นชอบด้วย 1 ใน 3 ของมติวาระที่ 1 และ 3 ขณะที่ ส.ว. 250 คน มีที่มาจาก คสช. ดังนั้น หากไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนจากผู้มีอำนาจ ก็ยากที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเกิดขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon