สถานีคิดเลขที่12 : ขอให้สำเร็จ : โดย นฤตย์ เสกธีระ

แม้พรรคฝ่ายค้านจะเดินเกมคู่ขนานในการประชุมรัฐสภาวาระแถลงนโยบายรัฐบาล 25-26 กรกฎาคมนี้

คือ ชำแหละนโยบายของรัฐบาล และซักฟอกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ผลักดันนโยบายไปพร้อมๆ กัน

แต่ความสนใจส่วนตัวขอบอกว่า สนใจเรื่องความสำเร็จของนโยบายมากกว่า

นโยบายภาพรวมของรัฐบาลที่ประกาศมา 12 ข้อนั้น ยังไม่น่าสนใจเท่า 12 นโยบายเร่งด่วนที่ประกาศออกมา

ในจำนวนนโยบายเร่งด่วนทั้งหมด มีนโยบายเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมอยู่ด้วย

แม้จะเขียนสั้นๆ เหมือนไม่เต็มใจ แต่ถ้าทำได้ก็โอเค

12.การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

คำถามที่อยากฟังรัฐบาลอธิบายคือโรดแมปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เช่นเดียวกับนโยบายข้ออื่นๆ ของรัฐบาลที่ประกาศเป็นนโยบายเร่งด่วน

อาทิ “การแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน” เช่น แก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน และลดอุปสรรคประมงพาณิชย์

“การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน” เช่น ลดความแออัดใน รพ.ขนาดใหญ่

“การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม”

กำหนดเป้าหมายรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด

“การยกระดับศักยภาพแรงงาน” ที่กลายเป็นเงื่อนไขในการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

“การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21” ซึ่งเกี่ยวพันกับการศึกษา และเทคโนโลยี

“การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ” หรือ “การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย”

รวมทั้ง “การพัฒนาการให้บริการประชาชน”

ทุกๆ นโยบายเร่งด่วนนี่อ่านแล้วรู้สึกสนใจ ถ้าทำได้ประชาชนและประเทศชาติต้องเคลื่อนไปข้างหน้าแน่ๆ

อ่านนโยบายแล้ว อยากให้รัฐบาลทำสำเร็จ

เพียงแต่ยังมีข้อสงสัย คำว่า “เร่งด่วน” นี้ หมายถึงต้องสำเร็จภายใน 1 ปี

หรือเปล่า

แล้วคำว่า “สำเร็จ” นี้ใช้อะไรเป็นตัววัด

เช่น ขีดเส้นว่าเมื่อผ่านไป 1 ปี หนี้ครัวเรือนลดลงกี่เปอร์เซ็นต์จึงจะเรียกได้ว่าสำเร็จ

หรือราคาพืชผลเป็นไปตามที่รัฐบาลสัญญา ถือว่าประสบผล

รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น กินความกว้างแคบแค่ไหน

หมายถึงรัฐบาลจะผลักดันให้ทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญภายในปีนี้ หรือรัฐบาลแค่ไม่ขัดขวางฝ่ายค้านตั้งเวทีทั่วประเทศ

สุดท้ายอยากทราบว่า ถ้าหมดปีแล้วนโยบายเร่งด่วน 12 ข้อนี้ ทำไม่ได้ตามที่บอก

ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ

หวังว่าทุกคำถามจะได้ยินคำตอบในการแถลงนโยบายรัฐบาลปลายสัปดาห์นี้

คำตอบที่บอกจะได้มีการบันทึก เมื่อถึงเวลาแล้วถ้ารัฐบาลทำไม่ได้ จะได้ช่วยเตือนความจำ

นี่ถือว่าทำตามเจตนาของรัฐบาลที่อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เริ่มจากร่วมฟัง ต่อไปคือร่วมติดตาม

แล้วสุดท้ายถ้านโยบายที่ประกาศไว้ ไร้รูปธรรม ทุกอย่างเงียบหายไป

ประชาชนเขาจะได้ตามทวงคำสัญญากันต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon