สถานีคิดเลขที่12 : งบฯนายกฯ-รมต.

การใช้งบประมาณปีนี้และปีต่อไปกลายเป็นเรื่องน่าสนใจ เพราะมีเงินจำนวนมหาศาลที่ตกอยู่ในมือฝ่ายบริหารโดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีโอกาสเข้าไปรับรู้

งบประมาณปี 2565 ที่กำลังเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 ในชั้นกรรมาธิการเริ่มมีการเปิดเผยออกมา

ประการแรก มีงบกลางที่มีจำนวน 5.7 แสนล้านบาท โดยโอนภารกิจของกระทรวงอื่นๆ เช่น การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ามาอยู่ในงบกลาง ภายใต้การควบคุมของนายกรัฐมนตรี

ประการที่สอง พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ที่กำหนดภารกิจทั้งด้านสาธารณสุข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ จะอยู่ภายใต้คณะกรรมการ ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยฝ่ายบริหาร

และฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี

เมื่อรวมงบกลางกับ พ.ร.ก.กู้เงินเข้าไปแล้ว เท่ากับว่ารัฐบาลมีเงินอยู่ในมือแน่ๆ 1 ล้านล้านบาท

เป็นเงินที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่เพียงยกมือผ่าน และรับรู้ว่ามี

ประการที่สาม งบราชการลับ ซึ่งเดิมเข้าใจว่าเป็นงบทางด้านความมั่นคง แต่ล่าสุด นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวว่างบลับมีอยู่ทั่วไปหลายกระทรวง

นายยุทธพงศ์ระบุว่า กำลังจับตางบประมาณที่ไม่มีรายละเอียด เช่น งบกระทรวงกลาโหม ที่มีงบราชการลับ

งบลับกองทัพบก 290 ล้านบาท กองทัพเรือ 62 ล้านบาท กองทัพอากาศ 30 ล้านบาท สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม 32 ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 55 ล้านบาท

รวม 470 ล้านบาท

แล้วยังมีงบลับอีก 558 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงกับนายกฯ เช่น เงินราชการลับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 60 ล้านบาท

งบลับดังกล่าวยังแทรกอยู่ในหน่วยงานต่างๆ อีก

อาทิ งบลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 232 ล้านบาท งบลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ 50 ล้านบาท

หรืองบลับกระทรวงการต่างประเทศ ก็มี 8 ล้านบาท

ยังมีงบลับศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. 20 ล้าน

แม้แต่กระทรวงแรงงาน ทั้งสำนักปลัดกระทรวง กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน ก็มีงบลับ

งบลับนั้นเป็นงบประมาณที่ไม่มีรายละเอียด และการใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

เรื่องเช่นนี้ ต้องทวงถามหาความโปร่งใส

ต้องแสวงหาคำตอบว่า งบลับที่ซุกอยู่ตามกรมกองต่างๆ นั้น เคยมีหรือไม่

มีเอาไว้ทำไม ใครเป็นผู้อนุมัติการใช้งบลับ เคยมีการตรวจสอบการใช้งบลับว่าอย่างไร

ที่สำคัญคือการตรวจสอบที่ผ่านมา เคยพบการทุจริตหรือไม่

การกำหนดวงเงินเป็นสิบเป็นร้อยเป็นแสนล้านให้ผู้บริหารในรัฐบาลนำไปใช้โดยไม่ผ่านฝ่ายนิติบัญญัติ ก็คือการมอบเงินให้นายกฯ รัฐมนตรี หรือแม่ทัพนายกอง นำไปใช้จ่าย

เงินประเภทนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อเป็นงบกลาง หรืองบลับ หรืองบใดๆ

แต่สุดท้ายก็คือเงินของนายกฯ เงินของรัฐมนตรี เงินของแม่ทัพนายกอง

มิใช่เงินของหน่วย แต่เป็นเงินของผู้คุมหน่วย เพราะเป็นผู้มีอำนาจใช้

เงินก้อนนี้จึงสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต

เพราะใช้จ่ายง่าย แต่ตรวจสอบได้ยาก

นฤตย์ เสกธีระ
maxlui2810@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วัน อยู่บำรุง’ ขู่บล็อกเฟซหากเจอใครส่งลิงก์ปลอมมาให้ ชาวเน็ตชี้เว็บหลอกลวง เตือนอย่ากด
บทความถัดไปลัมปี สกินฉุดยอดขายเนื้อ เจ้าของเขียงวอนเชื่อมั่น ไม่มีวัวป่วยมาขาย