สถานีคิดเลขที่ 12 : โพลอนามัย โดย นฤตย์ เสกธีระ

สถานีคิดเลขที่ 12 : โพลอนามัย ขอเปลี่ยนกระแสข่าวจากโพลการเมือง

สถานีคิดเลขที่ 12 : โพลอนามัย โดย นฤตย์ เสกธีระ

ขอเปลี่ยนกระแสข่าวจากโพลการเมืองมายังโพลของกรมอนามัย

โพลของกรมอนามัยได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเปิดประเทศ

นำร่อง 17 จังหวัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

โพลดังกล่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นคนเปิดเผย

สำรวจระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2564

ผลการสำรวจพบว่า คนไทยร้อยละ 94 กังวลกับการเปิดประเทศ

ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรค มีร้อยละ 28

และร้อยละ 72 เห็นว่า ควรเพิ่มมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นว่า หากเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัย

วิธีการทำให้เชื่อมั่น เช่น เร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศ ครบตามเกณฑ์ครอบคลุมทุกจังหวัด คุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการ และประชาชนอย่างเคร่งครัด

ส่วนสถานประกอบกิจการต่างๆ ขอให้เพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัย

วิธีการเพิ่มความมั่นใจ อาทิ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานทุกคนที่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน

คัดกรองพนักงานด้วย “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกำหนดและมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที

ให้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ Thai Stop COVID Plus ทุกเดือน

ให้ติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่ผู้รับบริการและที่เจ้าหน้าที่สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้

ขณะเดียวกัน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน SHA Plus เป็นต้น

ความกังวลที่สำรวจออกมานี้ จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ

เพราะจำนวนร้อยละที่ไม่เชื่อมั่นมีสูงถึง 94% แสดงว่า ภาครัฐและภาคเอกชนต้องทำการบ้านในเรื่องความมั่นใจอีกเยอะ

ข้อมูลที่ปรากฏนี้ น่าจะมีการบ่งบอกว่า โพลของกรมอนามัยสำรวจกลุ่มตัวอย่างกลุ่มไหน สำรวจด้วยวิธีอะไร จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่าไหร่

เพราะจำนวนร้อยละที่แสดงความกังวลนั้น มันเยอะมากจริงๆ

ขณะที่กำหนดการเปิดประเทศจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้านี้แล้ว

ในห้วงเวลาที่กำลังจะเริ่มต้นนี้ จะสามารถทำให้ความเชื่อมั่นของคนไทยเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

หรืออย่างน้อยหลังจากเปิดประเทศไปแล้วทุกๆ สัปดาห์ก็น่าจะมีข้อมูลที่ทำให้เชื่อมั่น

ไม่ว่าจะเป็นจำนวนฉีดวัคซีนที่มีอยู่สม่ำเสมอ หรือจำนวนผู้ป่วย และการสูญเสียที่ลดน้อยลง

รวมถึงการใช้มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

ขณะที่ความกังวลย่อมมีมาก เพราะที่ผ่านมาคนไทยเพิ่งผ่านพ้นเหตุการณ์ความเป็นความตาย

แต่ความกังวลนี้จะค่อยๆ หายไป หากการระบาดไม่กลับมาอีก

หรือถ้ามีสัญญาณว่าจะกลับมา แล้วมีมาตรการระงับได้ทันท่วงที

การที่จะให้สถานการณ์เช่นนี้เกิดได้ ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการต้องเอาใจใส่

ขณะที่ภาคประชาชนต้องสอดส่อง และแจ้งเหตุ

อย่างน้อยที่สุด ก่อนที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีน 2 เข็มจะครบ 100 เปอร์เซ็นต์ คนไทยทุกคนยังต้องอยู่ในมาตรการสาธารณสุข

เอาใจใส่ตัวเอง เพื่อมิให้เกิดการระบาดรอบใหม่

เอาใจใส่ตัวเอง เพื่อผู้อื่น และตัวเอง

นฤตย์ เสกธีระ
maxlui2810@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon