เดินหน้าชน : บริหารความน่าเชื่อถือ

ตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ตามคำจำกัดความของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

หรือตามความเข้าใจของประชาชน คือ การระบาดรอบ 2 ตัวเลขติดเชื้อสะสมในประเทศ นับจากตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ที่จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 คือ 548 คน

จนถึงวันที่ 12 มกราคม 2564 ตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 รายวัน ยังอยู่ในระดับหลักร้อยคน คือ 287 ราย มีตัวเลขติดเชื้อสะสมในประเทศที่ 10,834 ราย เสียชีวิต 67 ราย

ส่วนต้นตอสาเหตุของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามข้อเท็จจริงว่ามาจากคลัสเตอร์ของแรงงานต่างด้าวใน จ.สมุทรสาคร

ก่อนจะกระจายไปยังคลัสเตอร์จากบ่อนการพนัน บ่อนไก่ ในหลายจังหวัดภาคกลาง รวมทั้งการลักลอบข้ามแดนของแรงงานเถื่อน

จนมีตัวเลขติดเชื้อโควิด-19 กระจายไปทั่วประเทศแล้ว 59 จังหวัด แน่นอนหากจะไล่เรียงถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่

ตามข้อเท็จจริง รวมทั้งหลักฐาน และเบาะแสต่างๆ เชื่อมโยงถึงฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองที่มีกลไกของภาครัฐกับกับดูแลอยู่
หากจะโทษกันไปมาว่าใครหละหลวม การ์ดตก หลับตาหนึ่งข้าง จนเกิดช่องโหว่ ช่องว่าง จนทำให้เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ก็คงไม่เกิดประโยชน์

เพราะทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายมั่นคงและฝ่ายปกครอง ต่างพร้อมกันชี้แจงว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ที่มีหลุดรอดไปก็เป็นพวกกระทำผิดกฎหมาย

คำชี้แจงแบบนี้ พูดอีกก็ถูกอีก แต่ก็มีคำถามย้อนกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายมั่นคงและฝ่ายปกครองว่า ถ้าทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วยังมีช่องว่าง ช่องโหว่

คงจำเป็นต้องยกเครื่องการทำงานของแต่ละหน่วยงานกันครั้งใหญ่ และต้องสะท้อนไปถึงฝ่ายบริหารในแต่ละระดับที่มีหน้าที่กำหนดนโยบาย มาสู่หน่วยปฏิบัติ

ปัญหาแรงงานเถื่อน บ่อนพนัน แม้ตามข้อเท็จจริงอาจจะเกิดจากความหละหลวมของฝ่ายปฏิบัติ แต่ก็สะท้อนถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร

ที่ต้องกำหนดนโยบายให้นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความรัดกุม อุดช่องโหว่ ไม่ให้เกิดปัญหาให้ได้

โดยเฉพาะรัฐบาลที่สวมหมวกของฝ่ายบริหาร แม้ออกนโยบายใช้กฎหมายคุมเข้ม คาดโทษหน่วยปฏิบัติ ทั้งโยกย้ายออกนอกพื้นที่ เปลี่ยนบุคคลใหม่เข้าไปทำงาน

แต่หากยังแก้ปัญหาไม่ได้เบ็ดเสร็จ ฝ่ายบริหารที่กำกับดูแลด้านนโยบายก็คงต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่า ยังมีข้อบกพร่องใดหรือไม่

รัฐบาลจึงต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เป็นแบบอย่างการทำงานให้กับระบบราชการ และประชาชนเกิดความเชื่อมั่น เพื่อร่วมกันเดินหน้าประเทศต่อไปให้ได้

จตุรงค์ ปทุมานนท์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เช็กเลย ‘เราชนะ’ !! ‘อาชีพ’ ไหนได้ชัวร์ 7,000 บาท!!
บทความถัดไปเสียงจากอบจ. ถ้ารัฐชงให้อปท.ซื้อวัคซีน ท้องถิ่นเล็กๆลำบากแน่ งบเกลี้ยง ส่งไม่ถึง