ตู้หนังสือ : ให้ทายชื่อนายกฯผู้ซื่อสัตย์ ต้องทายผิดกันเป็นแถวแน่ๆ

หากใครได้เคยอ่านชีวิตจริงที่เหมือนนิยาย หรือนิยายที่คล้ายเป็นชีวิตจริงโดยไม่รู้จักผู้เขียน อุรุดา โควินท์ จากเรื่อง หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา มาก่อน นอกจากรสชาติของตัวอักษร ถ้อยคำสำนวน ที่สื่อความรู้สึกจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอันลึกซึ้งแล้ว ยังเห็นได้ไม่ยากว่า ทั้งตัวละครหญิงและชาย มีความสามารถในการประกอบอาหารไม่น้อย แทบทุกมื้ออาจได้กลิ่นแกงปักษ์ใต้โชยขึ้นมาทีเดียว

เหนือไปจากนี้แล้ว ผู้เขียนยังเขียนเรื่องอาหารโดยเฉพาะอีกหลายกาลเทศะ

ดังนั้น เมื่อสำนักพิมพ์เปิดให้จองหนังสือ สามฤดูเป็นหนึ่งใจ ของผู้เขียน โดยมีเวลาเหลืออีกเพียง 2 วันให้จองนี้ ด้วยเนื้อหา 4 เรื่องสั้น 33 เรื่องเล่าจาก 3 ฤดูกาล จึงเป็นหนังสืออีกเล่มที่ประกันความอร่อยได้

เพราะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผู้คน ความรัก ความสัมพันธ์ และชีวิตสามัญที่เรียงร้อยเข้าด้วยกัน ผ่านอาหารจานแล้วจานเล่า มื้อแล้วมื้อเล่า จากจานหนึ่งสู่อีกจาน จากคนหนึ่งสู่อีกคน จากฤดูหนึ่งสู่อีกฤดู ด้วยดวงใจอันเปี่ยมชีวิตชีวาของผู้เขียน

อาหารแต่ละจานยังมีประวัติส่วนตัว มีความทรงจำของที่มาและผู้รังสรรค์ ให้เลิศลิ้มชิมรสอีกต่างหาก

หนังสือรับจองประกอบภาพสี่สีสะพรั่งในเล่ม เพื่ออ่านก่อนเล่มนี้ มีปกหนังสืองดงามใบนอกมอบให้ พร้อมที่คั่นหนังสือสวยอีกใบ

จะเป็นหนังสืออีกเล่มที่อ่านไปเคี้ยวเอื้องไป ไม่อยากรีบกลืน ได้นานทีเดียว

…บอกให้ทายชื่อนายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์ ว่าคงจะทายผิดกันเป็นแถวๆ แน่นั้น มิใช่เพราะมีนายกฯผู้ซื่อสัตย์ในบ้านเมืองอยู่น้อยคน เป็นแต่ความจำของคนไทยที่พูดกันบ่อยๆ ว่า สั้นมาก จึงนึกไปไม่ถึง ว่าบ้านเมืองซึ่งมีชีวิตมายาวนานนี้ มิได้มีบุคลากรเกิดมาเพียงวันสองวัน ให้รู้จักแค่ประเดี๋ยว ประด๋าว แต่เพราะไม่มีผู้ใส่ใจสร้างความทรงจำที่มีคุณค่าของสังคมให้ดำรงไปเนิ่นนานต่างหาก เป็นเหตุ

เรื่องของนายทหารผู้หนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะหนึ่งในผู้นำ การเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พระยาพหลฯ นายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์ ที่ชีวิตเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของบ้านเมือง และอนาคตของคนจำนวนมาก แต่การรับรู้เรื่องราว รายละเอียดในชีวิตของบุคคลสำคัญนามนี้ มีน้อยอย่างยิ่ง ทั้งการค้นคว้าเพื่อนำมาแสดงต่อสาธารณะ ให้เรียนรู้ความคิดอ่านในการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งความสนใจที่จะเข้าใจความคิดอ่านเหล่านั้น

ส.พลายน้อย พยายามค้นหาข้อมูล หลักฐาน เกร็ดต่างๆ ให้เห็นชีวิตตั้งแต่ก่อน และหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากช่วงวัยเด็ก เรียนการทหารที่เยอรมนี จนช่วงสำคัญของความคิด ด้วยข้อมูลที่หาได้ยาก จนประกอบกันเป็นภาพให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ในการคิดอ่านเพื่อสังคม

ซึ่งทำให้กองทัพกลายเป็นผู้พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งเดียวในประวัติศาสตร์

รู้จักนายทหารอาชีพและนายกรัฐมนตรีผู้ซื่อสัตย์ ผู้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราใหญ่หลวง แต่ไม่ถูกนึกถึง


…เคยคิดหรือเข้าใจมาก่อนไหมว่า การรัฐประหารของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ยึดอำนาจจากพระเจ้าตากสิน ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ คือจุดจบของศิลปกรุงธนบุรี

อาจารย์ ประภัสสร์ ชูวิเชียร ได้สำรวจงานศิลปกรรมต่างๆ ในพื้นที่กรุงธนบุรี เพื่อเปรียบเทียบ ความเหมือนและต่างของเจดีย์ วิหาร อุโบสถ เพื่อสืบหาร่องรอยรูปแบบศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสืบสานความงามของศิลปอยุธยา และส่งต่อแก่กรุงรัตนโกสินทร์ใน ศิลปะกรุงธนบุรี

ดังนั้น ในช่วง 15 ปีสมัยธนบุรี การซ่อมและปรับปรุงวัด จึงน่าจะเป็นงานช่างสมัยกรุงธนบุรีนั่นเอง

จากหลักฐานมากมายที่ระบุว่า พื้นที่ธนบุรีและบางกอก มีชุมชนที่ลงหลักปักฐานหนาแน่นมาก่อน วัดต่างๆ ซึ่งมีมาแต่เดิมในรูปศิลปะครั้งอยุธยา จึงต้องบูรณะ ปฏิสังขรณ์ เพื่อใช้งานอยู่สม่ำเสมอ ทำให้สามารถเรียนรู้ความแตกต่าง และการปรับปรุง ดัดแปลง อย่างต่อเนื่องตามยุคและกาลเวลาได้

หนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาน่าอ่าน จากกายภาพของกรุงธนบุรี ร่องรอยทางวัฒธรรมของ 20 ชุมชนเมือง ซึ่งแปลงจากหมู่บ้านเป็นราชธานี จากกลุ่มใบเสมาที่มีประวัติการสร้างหรือซ่อมสมัยธนบุรี กลุ่มมหาธาตุเจดีย์วัดบางหว้าใหญ่ (วัดระฆังโฆสิตาราม) และวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)

ตลอดจนเรื่องการฟื้นฟูพระศาสนาจากศิลปกรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกรุงธนบุรี

ล้วนช่วยให้เราเข้าใจความต่อเนื่องของการเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้น

…ความฝันมิได้เป็นอากาศธาตุ และมิได้มากับความว่างเปล่า แต่ต้องประกอบด้วยนามธรรม กับวัตถุธาตุอีกนานัปการ ดังนั้น เมื่อพูดว่า สตาร์ตอัพ 9 ใน 10 มักประสบความล้มเหลวภายในสามปีแรก เรื่องต้องคำนึงสำหรับผู้ต้องการประกอบสัมมาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงต่อไป จึงมีอีกมากมาย

วินนิ่ง วิธ ไอเดียส์ จากหนึ่งถึงพันล้าน (Winning with Ideas) โดย มาโนช พฤฒิสถาพร นวัตกร และนักเขียนผู้นิยมคลุกคลีกับงานสตาร์ตอัพ ผู้ผ่านประสบการณ์ทำงานกับธุรกิจลักษณะนี้ที่มีมูลค่า นับพันล้านมาแล้ว อาสามานำผู้อ่านไปสำรวจ 20 ธุรกิจสตาร์ตอัพสุดล้ำจากซิลิคอนวัลเลย์ ให้เห็นกันจะจะ

โดยเจาะลึกถึงหัวใจความสำเร็จ และเปิดเผยสาเหตุความล้มเหลว พร้อมกับจุดประกายความคิดอันแปลกใหม่ แหวกแนว ของเหล่าสตาร์ตอัพสัญชาติอเมริกัน ซึ่งจะพลาดไม่ได้ทีเดียวเชียว

จากเกมชีวิตที่เดิมพันความล้มเหลว กับการเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านเหรียญ และการเป็นผู้นำแนวทางโลกอนาคต เพราะแม้จะมีพร้อมทุกสิ่งที่จำเป็นแล้ว ยังมีโชคชะตากับความเสี่ยง ที่คอยเข้ามามีส่วนด้วยแม้จะโดยรู้เนื้อรู้ตัว แต่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ หากต้องการจะล้มยักษ์

อ่านสนุก นั่งลุกสบาย พร้อมจะอกสั่นขวัญหายไปด้วย หากกำเงินล้านอยู่และคิดเสี่ยงจะเริ่มธุรกิจ

…นิยายจีนสามเล่มจบซึ่งดึงดูดผู้อ่านให้ติดตามได้งอมแงม ปิดแผ่นฟ้าทุบปฐพี ของ หรงจิ่ว เรื่องของหญิงสาวผู้สูญเสียความทรงจำ แต่หลังจากหนึ่งปีที่หายตัวไป เธอกลับเป็นองค์หญิงผู้ตรวจราชการ ซึ่งมีสามีแล้ว และคนรักเก่ากลายเป็นคนสำคัญในจวนเจ้า

สามีซึ่งเป็นราชบุตรเขยที่ทั้งรักทั้งชังเธอ คนรักเก่าที่เย็นชาไม่รู้จัก ล้วนมีมากสิ่งที่ปิดบังอำพราง รู้แน่ไม่ได้ว่าผู้ใดเป็นมิตรหรือศัตรู และต่างเกี่ยวข้องกับอำนาจลึกลับ ซึ่งกุมทิศทางบ้านเมือง

ใครวางยาเธอ พี่น้องเธอเอง รัชทายาท สามี เธอต้องสืบหาความจิง ขณะเดียวกับต้องรักษาอนาคต และความสงบสุขของบ้านเมือง แต่เธอผู้เดียวจะรับมือความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงคาดไม่ถึงได้ไหม

ภวิษย์พร แปลให้อ่านอย่างละมุนละม่อม


มติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารการเมืองในครัวเรือนฉบับ ชวนสัปปายะ เอ, ยังไงกันนี่ ยังมีที่หลงยุคขวาพิฆาตซ้ายอยู่อีกหรือ “อนค.” ชูธงการเมืองใหม่ อ้าว, เปลี่ยนสนามบินเป็นสนามรบเสียแล้ว ระอุ เมื่อยักษ์ค้าปลีกดาหน้าเข้าปักธง ชาวบ้านจะไปอยู่ไหนละนี่

ส่องกลาโหมยุคนายกฯกับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ อีกพื้นที่ที่ชาวบ้านไม่มีส่วนอะไร เฮ้ออออ


 

บรรณาลักษณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ เล่าเรื่องหนัง : King Georges ความบ้าคลั่งของ ‘จอร์จ เปร์ริเย่’ ‘พ่อครัว’ ระดับตำนาน
บทความถัดไปแท็งก์ความคิด : ขยะที่ไม่ใช่ขยะ