ตู้หนังสือ : สนพ.มติชน “เดินหน้า” มหกรรมหนังสือภาคใต้

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชย์ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะมีงานแสดงสินค้าปัญญาครั้งใหญ่ มหกรรมหนังสือภาคใต้ ครั้งที่ 6 อันเป็น งานหนึ่งที่ชาวใต้คุ้นเคยและรอคอย พบกับความตื่นเต้นของการลดราคาหนังสือชั้นเยี่ยมถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ที่ร้าน มติชน F01 กับบรรดาหนังสือที่อ่านอิ่ม ค่อยๆ ย่อยไปได้ทั้งปี ร่วมกับเพื่อนสำนักพิมพ์อื่นๆ ที่ตั้งใจมาพบชาวภาคใต้

…หนังสือชั้นยอดเล่มหนึ่งซึ่งพลาดไม่ได้ สำหรับนักอ่าน นักเรียน นักศึกษาชั้นบรม รุธิราชรำพัน หรือที่รู้จัก กันคือ โคลงนิราศหริภุญชัย และจารึกวัดพระยืน มรดกความทรงจำแห่งอภินวบุรี ศรีหริภุญชัย

หนังสือซึ่งจัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมที่สั่งสมมายาวนาน

รุธิราชรำพันปกแข็งงดงามเล่มนี้ เป็นรัตนกวีนิพนธ์ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของล้านนา เทียบได้กับ โคลงอุปาทวาทศ มาส ของอโยธยา โดย มหาราชเมืองแก้ว (2038 ถึง 2068) ได้พระราชนิพนธ์งานวรรณศิลป์นี้ในขนบนิราศ ในโอกาสที่ทรงเสด็จฯไปสมโภชพระมหาธาตุและพระมหาวิหาร ที่หริภุญชัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2060 และกล่าวว่า โคลง 180 บท เสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม ปีเดียวกัน

แม้ในรุธิราชรำพัน มหาราชเมืองแก้วจะทรงรำพึงรำพันถึงแม่นางศรีทิพย์ พระอัครชายา แต่ตลอดทางจากเชียง ใหม่ไปถึงพระมหาธาตุหริภุญชัย พระองค์ทรงบรรยายถึงพระอารามซึ่งอยู่ในเส้นทาง สภาพธรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนที่ ทรงประสบ ทำให้วรรณกรรมชิ้นนี้เป็นเสมือนคู่มือนำเที่ยวย้อนอดีต เมืองเอกและเมืองรองของอาณาจักรล้านนาอย่าง น่าสนใจ ฉายภาพโบราณครึ่งสหัสวรรษก่อนออกมาให้ผู้สนใจเรียนรู้ ได้รับข้อมูลอย่างน่าทึ่ง

นอกเหนือพระปรีชาในด้านการประพันธ์อันไพเราะอลังการ

ในการศึกษาวรรณกรรมชิ้นนี้ใหม่ อาจารย์ วินัย พงศ์ศรีเพียร เมธีอาวุโส เขียนวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ถอดความโคลงโบราณล้านนาออกมาเป็นภาษาปัจจุบัน เพื่อความเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น กล่าวถึงสุนทรียรสของโคลง จัดทำ สารัตถะวิพากษ์ อธิบายศัพท์เก่า ตลอดจนแปลโคลงทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษด้วย จึงเป็นหนังสือดีที่นักอ่านไม่น่าพลาด


…หนังสือที่ผู้รักงานศิลปะ ผู้สนใจงานวัฒนธรรม และความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างอินเดียกับอุษาคเนย์ เห็นแล้วต้องรีบหยิบจับ บทบาทของศิลปะอินเดียต่อเครื่องแต่งกายประติมากรรมบุคคลในเอเชียอาคเนย์ งานซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ประโยชน์ผู้สนใจรายละเอียดเฉพาะยิ่งยวด

โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาที่ผ่านมา และประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย ก่อนจะพูดถึงทรงผมและศิราภรณ์ในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ พูดถึงสร้อยพระศอและยัชโญปวิตในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ พูดถึงกฏิสูตร เข็มขัด และผ้านุ่ง สุดท้าย พูดถึงอิทธิพลและการแบ่งพื้นที่ กับปรากฏการณ์ของประติมากรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย์

หนังสือที่ข้อมูลเพียบพร้อมจากการวิจัย สำหรับคนรักงานศิลปะและผู้ใฝ่รู้โดยเฉพาะ

…เรามักเห็นถึงความเก่งกาจของหน่วยรบพิเศษตะวันตก จากหนังตะวันตก ในจอโทรทัศน์มายาวนาน ถึงความสามารถเหนือมนุษย์สามัญ เราได้ยินการทำงานของหน่วยสงครามลับ ที่ตามกำจัดคู่ปรปักษ์ถึงข้ามทวีปไปปฏิบัติการ ให้ได้ยินเป็นข่าวอยู่สม่ำเสมอ และเรายังต้องได้ยินการได้รับงบประมาณแผ่นดินซื้ออาวุธนานัปการของกองทัพไทย

ความสามารถ และขีดปฏิบัติการของนักรบในกองทัพของเรา เก่งกาจสามารถเช่นเดียวกับนักรบของเขาในหนัง ด้วยหรือไม่ คำตอบมีมาให้เปิดหูเปิดตากระจ่างแล้วจาก Super Seal คนเหนือคน หนังสือพิสดารของคนพิสดาร

ไม่มีอะไรที่มนุษย์กบไทยปฏิเสธที่จะทำ หรือทำไม่ได้ ไม่มีผู้ชนะร่วมในสนาม ฝึกให้หนักและต่อสู้เพื่อชัยชนะเท่านั้น เพราะความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือก เมื่อเขาสั่งให้เราไปตาย เราต้องใช้ความสามารถทุกประการที่จะไม่ตาย

ท่ามกลางความมืดมิดที่มองไม่เห็นปลายนิ้วมือ ในความหนาวเหน็บ ชื้นแฉะ ที่แช่อยู่ในน้ำ ใช้มือควานหาทางไป ต่อท่อออกซิเจนที่ต้องแบ่งกันหายใจ หน่วยซีลไทยยกทัพจากฐานที่ตั้งเกาะพระ บินตรงสู่เชียงราย ดำน้ำสำรวจถ้ำที่ ไม่เคยมีในหลักสูตรการฝึก ไม่มีประสบการณ์ แต่เมื่อถูกฝึกให้อดทน การดาหน้าหาสัญญาณชีพของ 13 หมูป่าในถ้ำหลวง ก็สร้างปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอื่นๆ ประสบผลสำเร็จชนิดคนทั้งโลกคาดไม่ถึง

หนังสือเล่มนี้เปิดเผยเส้นทางหฤโหดสู่การเป็นสุดยอดนักรบมนุษย์กบพันธุ์ไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก กับภารกิจ เดนตายนานา ที่แม้ในหนังก็ไม่อาจจะถ่ายทอดให้รับรู้ การฝึกฝนของ 100 คนที่ผ่านการทดสอบแค่ 36 คนอันน่าทึ่ง

หาอ่านให้ได้ ขอบอก วาสนา นาน่วม รับประกันความมัน


…เอ้าเฮ คนขี้เกียจหยิบจับไม้กวาด หรือผ้าเช็ดพื้น ต้องชอบ เอ, หรือยังไม่ชอบนะ ฝึกสมองด้วยงานบ้าน พบกับ 65 วิธีเปลี่ยนงานบ้านให้เป็นงานฝึกสมอง ที่ยิ่งทำยิ่งสนุก ยิ่งสนุกบ้านช่องก็ยิ่งสะอาดเป็นระเบียบ แถมสมอง ยังแข็งแรง ป้องกันอัลไซเมอร์ ไม่ว่าจะอายุมากขนาดไหน สมองก็ยังทำงานเจริญเติบโตได้ สามารถพิสูจน์ด้วยหนังสือเล่มนี้ ด้วยกิจกรรมง่ายๆ ในชีวิตประจำวันของเรานี่เอง เอ้าเฮ


…อีกไม่นาน ประชากรโลกก็คงโถมเข้าสู่จำนวน 7 พันล้านคน และด้วยวิถีทุนนิยมเสรีบริโภค ทรัพยากรก็จะถูกแย่งชิงกันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะให้ลูกเต้ารุ่นต่อๆ ไปมีภูมิต้านทานสังคมซึ่งเผ็ดร้อนจากการแข่งขันหนักขึ้นทุกที อย่างไร ก็คงต้องกลับมาสู่พื้นฐานของมนุษย์ที่ปรากฏมาแต่อ้อนแต่ออก

ลูกฉลาดเริ่มต้นที่แม่ ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันดังกล่าว เด็กแบกกระเป๋านักเรียนหนักอึ้งทุกวัน เรียนพิเศษ พ่อแม่เข้มงวดกวดขันให้สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อไปต่อโรงเรียนซึ่งมีชื่อเสียง ในนามของอนาคตอันสดใส ไม่ว่าเด็กสนใจจะเรียนหรือไม่ อยากมีอนาคตสดใสด้วยหรือไม่ การเรียนของเด็กกลายเป็นเรื่องของพ่อแม่ไม่ใช่เรื่องของเด็ก

หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำพ่อแม่เพื่อสร้างเด็กที่ใฝ่รู้ แสดงข้อเท็จจริงที่สะท้อนความคิดของเด็ก ให้มีพฤติกรรม สนใจเรื่องราวต่างๆ เสนอภาพที่เป็นจริงของเด็กๆ และอธิบายการแก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างชัดเจน ทั้งมีวิธีประยุกต์ การสอนเด็กๆ และเทคนิควิธีการเรียนวิชาต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยิ่งด้วย เด็กฉลาดเริ่มต้นจากแม่จริงๆ


…เกิดผิดเวลา ย้อนมิติอีกแล้ว คราวนี้เธอกลับเกิดมาในไหดองศพ บรื๊ออออ…ปฐพีไร้อาลัย หญิงสาวที่ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แต่ถูกแช่เป็นกระสายยาผู้ฝึกวรยุทธ ตายจากการถูกทดลองพิษเกินขนาด

การย้อนกลับคืนชีวิตของเธอเป็นภัยร้ายแรงต่อทุกด้านที่เกี่ยวข้อง เธอต้องหนีการตามล่าทั้งที่ไม่เข้าใจต้นสาย ปลายเหตุ ไว้วางใจผู้ใดไม่ได้ แม้แต่บุรุษที่เฝ้าปกป้องเธออย่างแก้วตาดวงใจ นิยายสนุกของ ติงโม่ เล่มนี้จะชวนให้ใช้เวลาได้เพลิดเพลินไม่น้อย แม้โครงเรื่องจะเขียนกันอุ่นหนาฝาคั่งแล้วก็ตาม แต่รายละเอียดสนุกสนานแตกต่างไป


…นิตยสารการเมืองฉบับครอบครัว อ่านแล้วไม่ทะเลาะกัน แต่ถกเถียงกันสะดวกสำราญ มติชนสุดสัปดาห์ อ่านเบื้องลึกทรัมป์ฟันจีเอสพีไทย ช่วยชีวิตตัวเอง ไม่สนใจคนอื่นบาดเจ็บล้มตาย นี่คือข้อเท็จจริงการเมืองระหว่างประเทศ ตามด้วยเศรษฐกิจไทยในทุ่งลาเวนเดอร์ แสนจะหอมหวนหรือไม่ อ้าว, ลี้คิมชวนก็มา เอ๊ะ, ยังไง

พลาดไม่ได้คือ แผนเบ็ดเสร็จ ยึดการเมือง ยึดกองทัพ คนไทยหัวเดียวโด่เด่ไปยังไม่รู้ตัว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon