ตู้หนังสือ : หมู่เกาะมาเลย์ หนังสือดีให้สั่งจอง

หนังสือที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งในแง่พัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการ และบันทึกการสำรวจภูมิภาค หมู่เกาะมาเลย์ในอดีต ไม่ว่าลักษณะธรรมชาติ ผู้คน และวัฒนธรรม

หมู่เกาะมาเลย์ The Malay Archipelago 1 สำหรับนักอ่านหรือผู้ใฝ่รู้ ซึ่งเรียนเรื่องอุษาคเณย์ และสุวรรณภูมิเพื่อเข้าใจการดำรงอยู่ของตัวเองมาแล้ว การเห็นภาพของดินแดนทางใต้ให้ชัดเจนขึ้น จะช่วยให้ยิ่งมองเห็นหรือสามารถปะติดปะต่อความเกี่ยวเนื่อง หรือความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคนี้ได้

โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลการสำรวจคราวนี้ เกิดขึ้นในครึ่งหลังของศตรรษที่ 19 ไม่ไกลปัจจุบันไปมาก

อัลเฟรด รัสเซล วอลเลซ นักสำรวจ นักธรรมชาติวิทยา นักภูมิศาสตร์ นักมานุษยวิทยา นักชีววิทยา และนักเขียนภาพประกอบ ชาวอังกฤษ ได้บันทึกการเดินทางสำรวจหมู่เกาะมาเลย์ และบอร์เนียว โดยเก็บหลักฐานและร่วมพัฒนาทฤษฎีวิวัฒนาการอย่างเป็นอิสระไปจาก ชาร์ลส์ ดาร์วิน

ด้วยการบอกเล่าทั้งเรื่องธรรมชาติวิทยา พฤกษศาสตร์ จนถึงความเป็นอยู่ของชนพื้นเมือง อย่างละเอียด บันทึกนี้จึงช่วยให้โลกได้รับรู้เรื่องราวในอดีตที่อาจสูญหายไปตลอดกาลของดินแดนเหล่านี้

ลองติดตามดูรายละเอียดอันน่าทึ่ง

ในบรรดา 4 หมู่เกาะอันกว้างขวาง ตั้งแต่หมู่เกาะอินโด-มาเลย์ เราจะได้เห็นสิงคโปร์, มะละกาและเมาท์โอเฟียร์, บอร์เนียว_อุรังอุตัง_การเดินทางลึกสู่ภายใน_ชาวไดแอ็ก, ชวา, สุมาตรา, ธรรมชาติวิทยาของหมู่เกาะอินโด-มาเลย์

ในหมู่เกาะติมอร์ เราจะได้เห็น บาหลีและลอมบ็อก, ลอมบ็อก_มารยาทและธรรมเนียมของผู้คน_วิธีที่ราชาทำสำมะโนประชากร, ติมอร์, ธรรมชาติวิทยาของหมู่เกาะติมอร์

ในหมู่เกาะเซเลบีส เราจะได้เห็น เซเลบีส_มากัสซาร์ 1856_มากัสซาร์ 1857_มินาโด 859, ธรรมชาติวิทยาของหมู่เกาะเซเลบีส

และในหมู่เกาะโมลุกกะ เราจะได้เห็น บันดา, แอมบอยนา

หนังสืองดงามเล่มนี้ร่วมกันแปลโดย นำชัย ชีววิวรรธน์ กับ ศศิวิมล แสวงผล และ ต่อศักดิ์ สีลานันท์ กับ ณัฐพล อ่อนปาน เพื่อความสมบูรณ์และคงทนต่อการเรียนรู้

สั่งจองผ่านออนไลน์ได้ที่สำนักพิมพ์มติชนจนถึง 15 มีนาคมนี้ หนังสือจะเริ่มส่งวันที่ 18 มีนาคม

๐ ตอนนี้โลกทั้งโลกกำลังหมุนไปหาจีน กระทั่งโรคระบาดก็เริ่มมาจากจีน แต่คนไทยซึ่งคุ้นกับจีนมากๆที่สุดประเทศหนึ่ง ดูจะกลมกลืนเสียจนนึกไม่ออกแล้วว่า แม้จนภาษาที่ใช้ คำไหนมาจากจีนบ้าง วันนี้อาจารย์ วรศักดิ์ มหัทธโนบล ได้ลำดับไล่เรียงให้เราได้เห็นชัดเจนกับตาแล้ว

ว่ากันตั้งแต่ ก ถึง ฮ เลยทีเดียว

จากการรวบรวมคำจีนซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มาอธิบายความหมาย เล่าที่มา และตัวอย่างบริบทที่ควรใช้คำนั้นๆ เพื่อสะท้อนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของคนไทยกับคนจีน ปฏิสัมพันธ์นี้แสดงผ่านรูปธรรมอันแตกต่างไปแต่ละด้าน ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือวัฒนธรรม ที่สำคัญ ภาพสะท้อนเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานของการอยู่ร่วมกันมาด้วยดีอย่างไร ของคนไทยและจีน ทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมีความรูทางภาษา และสามารถใช้ได้ถูกต้องตามความหมายเดิมอีกด้วย

คำจีนสยาม ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทยจีน บอกประวัติศาสตร์บางมิติของคำ, บางเรื่องเกี่ยวกับชนชาติทางตอนใต้ของจีน, เอกสารที่เกี่ยวกับคำจีนสยาม, วิเคราะห์คำจีนสยาม ฯลฯ

อ่านแล้วรู้รอบขึ้นอีกเยอะ

๐ ปริศนาการกำเนิดชีวิตที่รอให้ค้นหาคำตอบ 50 ข้อสงสัยในความเป็นคน ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ และต้องรู้ ที่ มาร์ค เฮนเดอร์สัน เขียนให้อาจารย์ วัลลี สุวจิตตานนท์ แปล

เป็นหนังสือที่รวมแนวคิดทางพันธุศาสตร์ที่น่าสนใจไว้ถึง 50 แนวคิด ไม่ว่าจะเรื่องใกล้ตัว เช่น บุคลิกลักษณะเกิดจากพันธุกรรมหรือถูกสร้างขึ้นมา ดีเอ็นเอเปิดเผยความเป็นมาของมนุษย์อย่างไร ในอนาคตเราสามารถออกแบบพันธุกรรมลูกเราได้จริงหรือ มนุษย์ผิดปกติกันทุกคนหรือไม่

ยีนส์เกย์มีจริงไหม ตลอดจนคำถามที่อยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆเช่น พีชตัดแต่งพันธุกรรมเป็นประโยชน์ หรือโทษ การโคลนลูกแกะได้ผล สำคัญอบ่างไร ฯลฯ กับอีกหลายคำถามที่อาจไม่นึกคิดมาก่อน

เป็นงานค้นคว้าซึ่งน่าเรียนรู้มาก

๐ ขนาดพุทธเราบอกอยู่โต้งๆว่า ระวังโลภะ โมหะ โทสะ เพราะเป็นบ่อเกิดแห่งหายนะมากหลาย แต่ก็ได้ยินหูซ้ายออกหูขวากัน ประสาใกล้เกลือกินด่าง หรือเป็นจวักไม่รู้รสแกง เดี๋ยวๆถึงฆ่ากัน ประเดี๋ยวก็ฆ่ากัน จนเป็นเรื่องน่าถามตัวเองว่านี่เป็นเมืองพุทธที่ศีล 5 ข้อแรก ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือ

เอาล่ะ เมื่อพระสอนไม่ฟัง ธรรมะมีไม่เข้าหู เข้าวัดก็เห็นแต่กล่องบริจาคกับกระบอกเซียมซี มาฟังคนอื่นว่าบ้างดีกว่า คนอื่นที่ว่านี้ก็ต้องเป็นญี่ปุ่นถึงจะจูงใจได้ชะงัด ว่ากันอย่างนั้น

ชุนสึเกะ อันโดะ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการความโกรธ เขียนหนังสือขายได้ 40,000 เล่มใน 1 ปี ช่วยให้ผู้อ่านค้นพบรูปแบบความโกรธของตัวเอง ผ่านการทดสอบแบบง่ายๆ แล้วเสนอการแก้ไขด้วยวิธีรับมืออารมณ์ดังกล่าวแบบต่างๆ ทั้งจากตัวเองและผุ้อื่น โดยจัดการความโกรธให้สงบราบคาบได้ภายใน 21 วัน อังคณา รัตนจันทร์ แปล

ใครไม่อยากให้อารมณ์วูบเดียวทำลายครอบครัว ทำร้ายหน้าที่การงาน สูญเสียมิตรภาพ ต้องหาอ่าน จ้างให้ก็ไม่โกรธ เพื่อพิสูจน์ทั้งคุณค่าตัวเอง และคุณค่าหนังสือเล่มนี้

๐ อ่านเอาเรื่องกันมาหลายสัปดาห์ ยังมีเรื่องจีนสนุกๆมาสลับบรรยากาศ โดยเฉพาะในยามอยู่กับบ้านปลอดภัยกว่าออกไปเดินหาไวรัสในที่ชุมนุมชน หาหนังสือเพลิดเพลินอ่านได้ย่อมผ่านเวลาไปอย่างไม่อึดอัดคับข้องนัก ลองดูที่วางแผงมาจบแล้วสี่เล่มนี้

ลำนำนกกระเรียนแห่งหวาถิง โดย เสวียหม่านเหลียงหยวน แปลโดย เกาเฟย เรื่องของชายที่เกิดมาอยู่ใต้บุคคลเดียว แต่อยู่เหนือคนนับหมื่น ถึงอย่างนั้น ชะตาก็มิใช่จะสุขสงบนัก มารดาจากไปแต่เล็ก พี่น้องตั้งข้อรังเกียจ บิดาที่เป็นฮ่องเต้หวาดระแวง แต่ละวันผ่านไปอย่างเจ็บปวด

ครั้นวันอันพิศดารมาถึง นางหนึ่งลอบเข้าวังเพื่อล้างแค้นราชนิกุลที่ป้ายสีครอบครัวของตน ชีวิตระหว่างหญิงชายซึ่งไม่น่าจะโคจรมาพบกันได้ ก็สร้างเรื่องราวชวนซาบซึ้งสะเทือนใจขึ้น

ขณะความผันผวนในราชสำนักก็บีบรัดสถานการณ์ให้เรื่องราวเขม็งเกลียว ลองอ่านดูจะรู้ว่าเพลิน

๐ อีกเล่ม ยอดชายาจอมทัพ ของ เจี่ยนหวังอิง แปลโดย สีลรักษ์ อ่านสนุกอีกเรื่อง

เมื่อสตันท์วูแมนหรือนักแสดงแทนสาว เกิดอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ วิญญาณย้อนเวลากลับไปสิงร่างนางชีที่แม่เลี้ยงไล่ไปอยู่วัด ขณะเดียวกัน อยู่ไม่อยู่  ต้องถูกรับกลับมาแต่งงานแก้เคล็ดกับทายาทจวนอ๋องที่ป่วยใกล้ตาย แต่เกิดเรื่องแม่ทัพใหญ่ถูกสังหาร วิญญาณกลับมาเข้าร่างทายาทอ๋อง ทำให้สองวิญญาณในร่างใหม่ได้พบกันในสถานการณ์พิลึกพิลั่น

ทำไมทายาทอ๋องจึงถูกวางยาแต่เด็ก จนตาย ทำไมแม่ทัพคนสำคัญจึงถูกคนใกล้ชิดลอบฆ่า ความเกี่ยวเนื่องขยายกว้างจนดึงดูดความสนใจนักอ่านได้ติดหนึบหนับไปทีเดียว

๐ ในสภาพการทำมาค้าขายถดถอยเพราะคนกลัวโรคระบาด แม้ร้านก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ร้านเนื้อตุ๋นยังต้องปิด เมื่อลูกค้าไม่ยอมออกจากบ้าน มติชนสุดสัปดาห์ ติดตามสถานการณ์ จากผีน้อยถึงปีศาจมารายงาน เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของการสาธารณสุขไทย ในการรับมือโรคร้าย

จะเป็นอย่างไร หากสถาบันตุลาการถูกล่วงล้ำ ขู่เข็ญ ท้าทายสถาบันรักษากฎหมาย เมื่อพี่ผู้พิพากษาถูกอุ้มฆ่า จะป้องกันขื่อแปบ้านเมืองกันอย่างไร ผู้ตอบคำถามมีแต่ผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบ

อ่านโลงหินของพระบิดาแห่งกรุงโรม บทบาทหลังม่านของราชชนนีอู่ และอ่านนายดาต้า เรื่องความโกลาหลของวิชาชีพสื่อมวลชน กับดราม่า “สื่อไม่มีจรรยาบรรณ” ว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไร

ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคร้ายทั้งหลายทุกผู้คน เทอญ.

————————————————————–

บรรณาลักษณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สลด 2 หนุ่มซิ่งมอเตอร์ไซค์ ชนขอบทาง ตกสะพานกลับรถดับอนาถ
บทความถัดไปร.ร.เมืองกาญจน์ สั่งปิด 5 วัน หลังผู้ปกครองเพิ่งกลับจากเกาหลี แล้วไปส่งลูกที่ร.ร.