ตู้หนังสือ : ความรักของวัลยา เศรษฐศาสตร์ย่อมมีชีวิต

ตู้หนังสือ : ความรักของวัลยา เศรษฐศาสตร์ย่อมมีชีวิต

สิ่งที่ขาดหายไปใหญ่หลวงจากกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาของสังคมไทย ตลอดเกือบศตวรรษที่ผ่านมา (นับจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475๒๔๗๕ ก็แล้วกัน) ไม่ว่าเรื่องใดๆ ก็คือการต่อยอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษมาสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่รัชกาลที่ 5๕ และ 6๖ เป็นต้นมา เราเริ่มและกระโจนเข้าหาความรู้ทางตะวันตก โดยรับเข้ามาแทบทุกเรื่อง อย่างขาดการประสาน เตรียมการ ไตร่ตรองและประยุกต์ ให้เข้ากับความคิดและวิถีวัฒนธรรมของสังคม เพื่อคงคุณประโยชน์เดิมไว้ต่อไป และเติมคุณประโยชน์ใหม่ให้เข้มแข็ง ผสานความรู้และวิทยาการตะวันออกตะวันตกไว้ด้วยกันให้แยบคาย เพื่อเติบโตเป็นสังคมคุณภาพที่เท่าทันโลก โดยทั้งรู้เขาและรู้เรา อย่างไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป

แต่มิใช่เลย

การเมืองระบอบใหม่เหมือนแพ้ภัยตัวเอง จากการค่อยๆห่างพระพุทธศาสนาจากวัดเข้าสู่การเรียนแบบใหม่ระบบโรงเรียนของตะวันตก ตั้งแต่ ร.5 ร.6 มาจนปัจจุบัน ทำให้การหล่อหลอมคนด้วยวิธีคิดทางศาสนาในวิถีธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม จริยธรรม ฯลฯ กลายเป็นศาสตร์ที่ถูกทิ้ง ไม่เห็นสำคัญ

ผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนพรรค ส่วนพวก จึงยังเป็น “ราหุล” บ่วงคล้องรัดความคิดในการแย่งชิงอำนาจปกครองของทหาร จนทำให้ อุดมการณ์เพื่อประชาชนส่วนรวมของ “คณะราษฎร” ล่มสลาย กระทั่งทุกวันนี้ แม้การเรียนรู้ประชาธิปไตยของชาวบ้านยังดำเนินไป แต่ก็เหมือนการต่อสู้ในสมัยหินที่ไม่มีภาษาสื่อสารให้เข้าใจได้ ต้องใช้ภาษาพลังของกลุ่มชนฝ่าฟันอุปสรรคที่เป็นขวานหิน ค้อนหิน ตกยุค ของมนุษย์ถ้ำที่ยังหลงเหลือไปหาแสงสว่างของโลกภายนอก

ทำให้สังคมคนข้างมากไร้เป้าหมายและทิศทาง เมื่อผู้กุมอำนาจได้แต่ตักตวง แสวง และสะสมผลประโยชน์บนหลังคน

ทำให้กระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศถูกมอมเมา โดยตื่นความรู้ด้านเดียวจากตะวันตกที่แม้หลายอย่างก้าวหน้า แต่ความรู้นั้นเองถูกนำมาใช้เอารัดเอาเปรียบคนรู้ไม่เท่า เพื่อคนกลุ่มเดียวมีอยู่มีกินดีกว่าคนอื่นๆ ขณะเดียวกัน แม้แต่ความรู้พื้นฐานอื่นๆ ตั้งแต่การเกษตรที่ทำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ก็ถูกวิถีสังคมทุนทำลายไปเสียมากต่อมาก กว่าจะเริ่มรู้สึกตัวกันวันนี้

แน่นอน ความคิดเพื่อคนข้างมาก มีชีวิตอยู่เพื่อคนข้างมาก ยังเป็นแสงเทียนส่องทางวับๆ แวมๆ อยู่ตรงโน้นตรงนี้ แม้แท่งจะไม่ใหญ่เท่าเทียนพรรษา ที่จะขจัดความมืดบอดได้มาก แต่ผู้เพียรจุดความคิดฝ่าขวากหนามมายาของอวิชชาต่างๆ เพื่อคนข้างมาก ก็มีอยู่ไม่ขาดสาย ความรักของวัลยา ก็เป็นเทียนแท่งหนึ่ง ที่ส่องมาแล้วนานช้าและยังไม่สิ้นแสงหรือหมดกำลัง

ยังเป็นความคิดที่ทอดยอดมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ

ที่นักเรียนนักศึกษาประชาชนซึ่งกำลังเดินทางไปในวิถีประชาธิปยังสามารถสืบแสงเทียนให้สว่างต่อไปได้ อย่างน้อยก็รู้ที่จะเลือกรัก

เพราะแม้แต่ความรักก็ยังมีประเภท มีเป้าหมาย มีวิถีดำเนินการ และวิธีปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างให้เรียนรู้ ท่ามกลางรักวาเลนไทน์เต็มโรงแรมม่านรูดของหนุ่มสาว

จากเรื่องราวในปารีสหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ของนักเรียนทุนสาวที่ไปศึกษาดนตรี ที่ปฏิเสธคำขอแต่งงานของเพื่อนชายมั่งมีสกุลสูง ด้วยเหตุผลที่หลายคนขณะนั้นอาจไม่เข้าใจ และแม้แต่หลายคนขณะนี้ ก็ยังอาจไม่เข้าใจ เพราะยากที่หญิงในสังคมทุนบริโภคจะเห็นดีได้

นี่เป็นวรรณกรรมสำคัญของ เสนีย์ เสาวพงศ์ อีกชิ้น ที่จะจำหลักบนเส้นทางวรรณกรรมไทยไปอีกแสนนาน ที่ต้องหาอ่าน

ในยามที่ความรักของผู้คนในช่วงชีวิตซึ่งกำลังมีความหวัง ความฝัน และอุดมการณ์ ที่เกิดในมหานครอันเป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณปฏิวัติและความเท่าเทียม ระหว่างบรรดาหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างสถานะ และต่างทรรศนะ ที่จะทำให้ต้องครุ่นคิดจริงจังตามไปไม่รู้ตัว

หนังสือเล่มนี้สั่งจองล่วงหน้าด้วยราคาพิเศษ 280 บาท จาก 330 บาท ได้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์นี้ และเริ่มจัดส่งวันที่ 5 มีนาคม


๐ หนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับโลกและสังคม รวมถึงตัวเอง ในยามที่ทุกคนกำลังตกระกำจากโรคระบาดที่ทำให้ปากท้องหิวโหยกันอยู่ทั่วไปตอนนี้ เศรษฐศาสตร์ : ประวัติศาสตร์มีชีวิตของพัฒนาการความคิดเศรษฐศาสตร์ หนังสือที่ช่วยให้เห็นภาพและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมทำกินระดับโลกจากนานาชาติ ตั้งแต่ยุคกรีกโรมัน ยุคเศรษฐกิจของพระเจ้า ยุคพาณิชยนิยม ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จนยุคปฏิวัติระบอบปกครอง ยุคเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ยุคสงครามเย็น ยุคเสรีนิยมใหม่ และยุคแห่งความเหลื่อมล้ำ ที่ยิ่งอ่านยิ่งเห็นตัวตนความคิดมนุษย์

จากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บนสายธารประวัติศาสตร์ ที่ทำให้เห็นชีวิตและจิตวิญญาณความต้องการของผู้คนที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงมาตลอดการแปรไปตลอดเวลาของสังคมมนุษย์ ผ่านบรรดานักคิดคนสำคัญๆ ทั้งหลาย ในบริบทการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอันแตกต่างไปแต่ละยุคสมัย เช่น

อดัม สมิธ, คาร์ล มาร์กซ์ จนถึง อมาตยา เสน, พอล ครุกแมน ในปัจจุบัน ร่วม 20 นามอันโด่งดังที่โลกรู้จัก

หนังสือเศรษฐศาสตร์ที่อ่านง่ายอ่านสนุกแบบไม่ต้องรู้เรื่องมาก่อนก็ได้ที่ ไนล์ คิชเทนี อาจารย์ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและนักเขียน ที่สอดเสาะเรื่องลับของเหล่านักคิดมาเล่าให้ฟังทั้งตะลึงและอมยิ้มได้ โดยมี เพลโต, เช กูวารา, จอร์จ โซรอส, เลนิน, ดอกเตอร์สเตรนจ์ เลิฟ เป็นตัวละคร ให้รู้จักความพิสดารของเศรษฐศาสตร์แง่มุมต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์สตรีนิยม ทฤษฎีชนชั้นเจ้าสำราญ ทฤษฎีพึ่งพิง การทำลายอย่างสร้างสรรค์ ความล้มเหลวของตลาด ฯลฯ

แปลให้อ่านง่ายๆ โดย ฐณฐ จินดานนท์ ไม่ผิดหวังแน่นอน


๐ งานสำคัญเล่มใหม่อีกเล่มของผู้เขียนรางวัลพูลิตเซอร์ จาเรด ไดมอนด์ เจ้าของงานที่แปลไทยแล้วเช่น ปืน เชื้อโรค เหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ ที่ว่า ประวัติศาสตร์โลกก็เหมือนหอมหัวใหญ่ ซึ่งการลอกกลีบแต่ละชั้นนั้นท้าทาย มีเสน่ห์ และสำคัญกับเราในโลกปัจจุบันอย่างยิ่ง กับ ล่มสลาย : ไขปริศนาความล่มของสังคมและอารยธรรม งานซึ่งสะเทือนอารยธรรมมนุษย์ยุคดิจิทัลอย่างยิ่ง เล่มใหม่นี้คือ

การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต ตำนานของมนุษย์อีกเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ แหวกแนวไม่เหมือนใคร พร้อมบทเรียนสำคัญยิ่งยวดในห้วงเวลาอันยากลำบากสุดสุดนี้

หนังสือที่เป็นของขวัญแห่งปัญญาที่ช่วยเปิดหูเปิดตาต่อวิกฤตการณ์และวิธีการรับมือปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก ไม่ว่าระดับบุคคล ระดับประเทศ เช่น จุดกำเนิดญี่ปุ่นใหม่, ชิลีเพื่อชาวชิลีทั้งมวล, อินโดนีเซีย การเติบโตของประเทศเกิดใหม่, สงครามฟินแลนด์กับโซเวียต ฯลฯ หรือระดับโลก อะไรรอญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้า, อะไรรอสหรัฐอยู่ข้างหน้า ฯลฯ

หนังสือเล่มที่แม้แต่ ยูวัล โนอาห์ แฮรารี เจ้าของงานยักษ์ระดับ เซเปียนส์ หรือ 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 อันโด่งดังยังประทับใจว่า “เป็นการเดินทางอันตรึงตาตรึงใจ สร้างความสว่างไสวทางปัญญา ได้รู้ว่าประเทศต่างๆ รับมือกับวิกฤตการณ์อย่างไร เป็นความหวังที่จะช่วยมนุษยชาติทั้งมวลได้กับวิกฤตโลกปัจจุบัน”

อรวรรณ คูหเจริญ กับ สัญญา นาวายุทธ ช่วยกันแปล

๐หนังสือเล่มใหญ่ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นโคตรหรือต้นตอแห่งวรรรกรรมตะวันตกที่นักเรียนนักศึกษาที่เริ่มเรียนโลกน่าอ่าน นอกเหนือโคตรวรรณกรรมตะวันออกของจีนและอินเดีย และคนอยู่บ้านที่ประคองตัวให้ผ่านวิกฤตโรคระบาดน่าใช้เวลาด้วย

นั่นคือ มหากาพย์อิเลียด มหากาพย์โบราณของกรีกที่เข้าใจกันว่า โฮเมอร์ เป็นผู้เขียน จนกลายเป็นเรื่องเล่าให้บรรดานักขับลำนำเดินทางร้องเล่าให้ฟังสืบต่อกันมาตั้งแต่ 3,000 ปีก่อน จนเมื่อรวบรวมเรื่องเหล่านั้นขึ้นในยุคหลัง ก็ปะติดปะต่อกันได้ยาวถึง 24 บรรพหรือ 24 เล่ม 24 ม้วนยาวๆ

มหากาพย์เรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ภาคสองเรื่อง ภาคแรกคือ อิเลียด เป็นเรื่องสงครามกรุงทรอย ภาคหลังคือ ๐โอดิสซี๐ การผจญภัยของกษัตริย์โอดิสซีหลังกลับจากสงครามกรุงทรอย เป็นขุมทรัพย์วรรณคดีโบราณที่รู้จักกันไปทั่วโลก ทั้งตัวมหากาพย์เองที่นอกจากนิยมอ่านกันแล้ว และจากการนำตอนต่างๆ มาสร้างเป็นภาพยนตร์จนกระทั่งบัดนี้

เวธัส โพธารามิก แปลให้เพลิดเพลิน


๐หนังสืออีกเล่มที่คนไทยน่าจะหาอ่าน กบฏชาวนา : มูลฐานจิตสำนึกในอินเดียยุคล่าอาณานิคม โดย รณชิต คูหา (Ranjit Guha) ตัวอย่างของประวัติศาสตร์ฉบับประชาชน ที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนกระทำอะไร ประชาชนถูกกระทำโดยอำนาจป่าเถื่อนโหดร้ายอย่างไร ประชาชนต่อต้านความป่าเถื่อนโหดร้ายของผู้มีอำนาจอย่างไร

ผู้เขียนเขียนจากมุมมองและทรรศนะของชาวนา มีชาวนาเป็นผู้แสดงหลักของเรื่อง แสดงความคิดและจิตสำนึกของชาวนาที่ก่อให้เกิดกบฏ เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมการเมือง ทำให้ประวัติศาสตร์เดินหน้าต่อไป เป็นประวัติศาสตร์ของประชาชนผู้กำลังไขว่คว้าอำนาจคืนมาจากผู้กุมอำนาจ ซึ่งได้ผลลัพธ์ชัดเจนในที่สุด ปรีดี หงษ์สดับ แปลชัดเจนด้วย

๐คงจะยากที่หากมิใช่ภิกษุซึ่งปรารถนาจะเรียนรู้เข้าใจพระธรรมให้กระจ่าง ที่จะมานะอ่านอย่างใคร่ครวญศึกษาพระไตรปิฎกทั้งตู้สามสิบกว่าเล่มโตๆ แต่ คำบรรยายพระไตรปิฎก เล่มเดียว 400 หน้าของราชบัณฑิต เสฐียรพงษ์ วรรณปก พอจะช่วยคนอยากรู้ได้

คำบรรยายเล่มนี้ว่าด้วยกำเนิดและความเป็นมาของพระไตรปิฎก สาระสังเขปของพระไตรปิฎก การวิเคราะห์วิจารณ์บางแง่บางประเด็นของผู้เขียน ตั้งแต่โครงสร้าง เนื้อหา ข้อสังเกตและจุดที่ควรเน้น ของทั้งพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ครอบคลุมทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย

จนภาคผนวกที่พยายามให้เข้าใจหัวใจพระธรรมอย่างง่ายเข้าไปอีก ในพระไตรปิฎกสองนาที พระไตรปิฎกห้านาที รวมถึงภาษาพระไตรปิฎก ซึ่งประกันว่าอ่านจบแล้วจะรู้จักภาพเต็มและเนื้อหาหลักของพระไตรปิฎกแน่นอน

๐สุดท้ายลืมไม่ได้ก็คือ มติชนสุดสัปดาห์ นิตยสารการเมืองฉบับครอบครัวว่าด้วยกลองศึกรัวพลัน(ละ)มิหวั่นเกรง กับ 3 ยุทธการใหญ่ในมือประยุทธ์ จันทร์โอชาที่มั่นใจในอำนาจ

อ่านศึกสามก๊กขย่มกันเอง จากศึกซักฟอกลากยาวถึงปรับ ครม., วัคซีนโควิดชุมนุมไม่เลิก, รายงานพิเศษจากสวนมิสกวันถึงมัฆวาน, ไทยน้ำท่วมปากกรณีรัฐประหารพม่า, เผด็จการพม่าจะแพ้อารยะขัดขืน, กองทัพกับรัฐประหารของ อ.นิธิ, มวลชนไพศาลต้านเผด็จการได้หรือไม่,

อ่านความสัมพันธ์สามเส้า จีน สหรัฐ ฟิลิปปินส์, เครือข่ายใหญ่ตลาดหุ้นอาเซียน, อ่านญี่ปุ่น วิถีชีวิตใหม่, เหตุที่แท้ของการติดโซเชียลมีเดีย, 2564 อัศวินม้าไม่ขาว,

อ่านโครงการผลิตอาชญากร, ทางรอดอยู่ในครัว, ดาบพิฆาตอสูร

อย่าประมาท ไปติดไวรัสเสียก่อนฉีดวัคซีนก็แล้วกัน.

บรรณาลักษณ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นครปฐมพบโควิด-19 พรวดเดียว 8 ราย เครือญาติผู้ป่วยชาวนครชัยศรี
บทความถัดไป‘วี วิโอเลต’ ประณาม ตร. #ม็อบ13กุมภา รุนแรงผู้ชุมนุม ชี้ทำร้ายทีมแพทย์ผิดหลักสากล