“ฐากร” แจง ม.44 ช่วยทีวีดิจิทัลพ่วงโทรคมนาคม เอกชนได้ยืดหนี้แต่ต้องประมูลคคลื่น 700 ต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสวบแห่งชาติ (คสช.) ม.44 เรื่อง มาตรการส่งเสริมกกรประกอบกิจการวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ นั้น

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) เปิดเผยภายหลังมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญม.44 ช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจทัล และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ว่า ภายหลังประกาศ คสช. ทาง กสทช.จะทำรายละเอียดชี้แจงสื่อมวลชน และจะมีการแถลงรายละเอียดร่วมกับผู้ประกอบการโครงข่าย ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ทั้งนี้ หากมีผู้ประกอบการรายใดที่สนใจเข้าประมูลคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิรตซ์ โดยสามารถแบ่งชำระเงินค่าคลื่นความถี่โดยแบ่งเป็น 10 งวด ซึ่งจะหารจากจำนวนเงินที่สามารถประมูลได้ โดยจะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อขอเข้าหลักเกณฑ์ใหม่นี้ ต่อสำนักงานกสทช. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

“ซึ่งผู้ที่ประสงค์ขอเหลักเกณฑ์จะต้องเข้าร่วมการประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดต่อหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ หรือจะต้องกับไปจ่ายตามแบบเดิม คือ 4 งวด” นายฐากรกล่าว

ทั้งนี้ จากคำสั่งส่งผลให้ผู้ประกอบการทีวีดิจทัลไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เหลือจำนวนรายละ 13,622 ล้านบาท หรือกว่า 30% ของมูลค่าใบอนุญาต และให้คืนใบอนุญาตได้โดยกสทช.จะตั้งอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชย ส่งผลให้เหลือช่องทีวีน้อยลงและอุตสาหกรรมสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ เบื้องต้นกสทช.ประเมินว่าจะมีผู้คืนใบอนุญาต 4-5 ราย ส่วนกรณีผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์คืนคลื่น จะมีการเรียกคืนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มาประมูล ซึ่งเมื่อได้เงินจากการประมูลคลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์ ก็จะนำเงินที่ได้ไปชดเชยให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 ส่วนจำนวนเงินที่จ่ายมาแล้วประมาณ 34,600 ล้านบาท หรือประมาณกว่า 60% ของมูลค่าใบประมูล

ทั้งนี้ การออกมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้จะได้ประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยมาตรการต่างๆ ไม่น่าจะทำให้รัฐเกิดความเสียหาย โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมสามารถนำเงินที่ยังไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่น 900 เมกกะเฮิรตซ์ มาประมูลคลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์ในอัตราที่มีเหตุผล สำหรับการกำหนดเงื่อนไขการประมูลคลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์ กสทช.จะจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกกะเฮิรตซ์ทั้ง 45 เมกกะเฮิรตซ์ที่จะนำออกประมูลได้ภายในปลายเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะเปิดประมูลล่วงหน้าภายในเดือนมิถุนายน และจะสามารถใช้คลื่นได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม กสทช.มองว่าผู้ประกอบการโทรคมนาคมจะรับเงื่อนไขในการยืดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่น 900 เมกกะเฮิรตซ์ โดยการประมูลคลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์

ด้าน นายสืบศักดิ์ สืบภักดี นักวิจัยโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า ประกาศดังกล่าว ถือเป็นประกาศที่แก้ไขปัญหาของโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่มีความยุ่งยากและเความเดือดร้อนก่อนหน้านี้ได้เกือบหมด โดยฝั่งผู้ประกอบการโทรคมนาคมเองจะได้รับการช่วยเหลือในการขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 เมกกะเฮิรตซ์ แต่การจะได้รับสิทธิจะต้องเข้าประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกกะเฮิรตซ์ ส่วนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล จะได้รับความช่วยเหลือให้สามารถประกอบกิจการต่อ หรือคืนใบอนุญาตได้ ส่วนผู้ให้บริการโครงข่าย (มัค) จะได้รับการสนับสนุน อย่างไรก็ดีขณะนี้ยังบอกไม่ได้ว่าผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมจะรับมาตรการหรือไม่ ผู้ประกอบการน่าจะรอดูประกาศหลักเกณฑ์ในการประมูลคลื่น 700 เมกกะเฮิรตซ์ และมูลค่าคลื่นความถี่ก่อน เนื่องจากการขยายระยะเวลาการชำระเงินในงวดต่อไปในปี 2563 ผู้ประกอบการแต่ละรายมีภาระที่จะชำระค่าธรรมไม่เท่ากัน แต่ละรายน่าจะอยากประเมินว่าภาระที่ต้องชำระงวดที่เหลือเทียบกับต้นทุนในประมูลคลื่นก่อน ในส่วนคลื่นความถี่ 2600 เมกกะเฮิรตซ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon