จับ ‘ต่างด้าว’ แย่งอาชีพคนไทย ดำเนินคดีแล้วกว่า 1,800 ราย

กรมการจัดหางานเดินหน้าตรวจจับแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแย่งอาชีพคนไทย เช่น ขายอาหาร ขายของหน้าร้าน นวดแผนไทย วินมอเตอร์ไซต์ เป็นต้น ขณะนี้ดำเนินคดีแล้ว 1,819 คน ส่งกลับประเทศต้นทาง 1,518 คน

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ดำเนินนโยบายตรวจสอบกวดขัน การทำงานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อมิให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน ซึ่งอาชีพขายของหน้าร้าน เร่ขายสินค้า เช่น ขายผลไม้ ขายอาหารขายไอศครีม เป็นต้น หรืองานอื่นๆ เช่น นวดแผนไทย เสริมสวย วินมอเตอร์ไซต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามกฎหมาย โดยในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 20 สิงหาคม 2562 กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว จำนวน 14,614 คน เป็นงานขายของหน้าร้าน จำนวน 990 คน งานเร่ขายสินค้า จำนวน 617 คน และงานอื่น ๆ ได้แก่ งานจำหน่ายอาหาร (คนต่างด้าวเป็นเจ้าของเอง) นวดแผนไทย คนงานบริการ (คาราโอเกะ) งานเสริมสวย วินมอเตอร์ไซต์ พนักงานรักษาความปลอดภัย งานทำรองเท้า และงานก่ออิฐช่างไม้หรืองานก่อสร้างอื่น จำนวน 212 คน ดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวไปแล้ว จำนวน 1,819 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด จำนวน 999 คน รองลงมาเป็นเวียดนาม 290 คน ลาว 222 คน กัมพูชา 204 คน อินเดีย 65 คน จีน 7 คน และอื่น ๆ 32 คน โดยผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางแล้ว จำนวน 1,518 คน คิดเป็นเงินค่าปรับรวม 9,095,000 บาท

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตรงกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต โดยงานที่ทำต้องไม่ใช่งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 5,000-50,000 บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขอรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี หากผู้ใดพบเห็นคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon