สำนักพระราชวัง เผยภาพบันทึกประชาชนงานพระราชพิธีในหลวง ร.9 (ภาพชุด)

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมวลภาพเหตุการณ์แห่งความทรงจำนับแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา

เพื่อรวบรวมไว้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความจงรัก ความภักดีและความศรัทธาของปวงเหล่าพสกนิกรที่มีต่อพระองค์ อันจะเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ โดยมีพระราชดำริให้มีการนำภาพ ที่จัดส่งมาทูลเกล้าฯ ถวาย ไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป

โดยสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ร่วมส่งภาพแห่งความทรงจำและระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในมุมมองต่างๆ ที่ได้บันทึกภาพไว้นับแต่วันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยสามารถจัดส่งภาพเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และช่วงที่สอง หลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน สำนักพระราชวังได้สรุปยอดผู้ส่งภาพถ่ายในช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-31 ตุลาคม มีผู้ส่งรูปภาพเข้าประกวดทั้งหมด 5,674 รูป และคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักพระราชวัง ได้คัดเลือกภาพที่สื่อถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจำนวน 1,450 รูป เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th และจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการให้ประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดไป

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถส่งภาพถ่ายในช่วงที่สองหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 สามารถส่งภาพได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพ และมีความละเอียดของภาพไม่เกิน 3 MB (เม็กกะไบร์ท) โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถ่ายภาพ วัน เวลา และสถานที่ของภาพ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และส่งมาที่ เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th หรือทางไปรษณีย์ ที่

-สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

-ฝ่ายทะเบียนกองกลาง อาคาร 601 สำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

-กองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สำนักพระราชวัง อาคารศาลาลูกขุนใน ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

อนึ่ง ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมยินดีให้ส่วนราชการในพระองค์นำภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ https://photokingrama9.ohm.go.th และสอบถามที่ 02 – 220 – 7200 ต่อ 3401 – 3407

ชื่อภาพ “จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อ”โดย นายสีชมพร ดาบลาอำ
กราบ โดย ภานุวัฒน์ บุญรัตนสายัณห์
ก้อนเมฆคล้ายแผนที่ประเทศไทย โดย นายณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ
คิดถึง…ไม่จางหาย โดย น.ส.ขวัญกมล จันทรวิจิตร
ถวายบังคมลาด้วยน้ำตา โดย นายสมภพ สุขพิพัฒนามงคล
ธ สถิตในดวงใจ โดย นัฐพร สิทธิธนาสุทธิ์
ภาพโดย นายวรพจน์ แก้วจันทร์
ปทุมธานีรักพ่อ โดย นายวัชรกร จันทร์แจ้ง
ภาพโดย นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา
เมื่อโตไป…ลูกจะเข้าใจในสิ่งที่แม่ทำ โดย : นายวิทวัส ธรรมเที่ยง
ภาพฝนตกครึ่งฟ้า โดยนายสมบัติ ศรีศุภภัค
พ่อของหนู โดยนายประคองทรัพย์ โคตรงาม
ภาพน้ำตาอาข่า โดยนายชัยยศ จันทร์แย้ม
ภาพน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนางสาวศุภราพร ภาพทองเจริญ
ภาพศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ โดยนายบุญเลิศ โรจนบวร
ภาพคำสัญญาของข้าพเจ้า โดยนางอมรรัตน์ อัชฌากุลกิจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ทีมอัยการชง’ปล่อยกู้กฤษฎามหานคร-ภ.สรรพสามิต’ฟ้อง’ทักษิณ’ สัปดาห์หน้ารู้พิจารณาคดีลับหลังจำเลยได้หรือไม่
บทความถัดไป‘บุญเรือง’ยกคำสอน’เจ้าคุณนรรัตนฯ’สวน’วิชา จะถืออะไรกับปากมนุษย์