รับสมัครงาน

บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)

ผู้สื่อข่าว 4 ตำแหน่ง ( บันเทิง / กีฬา / ในประเทศ / เศรษฐกิจ )

 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 35 ปี
 • มีความสนใจงานข่าว

Account Executive  3 ตำแหน่ง   

 • วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  
 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการขายโฆษณาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 3 ตำแหน่ง ( งานแปล[อังกฤษ-จีน] / ศิลปวัฒนธรรม )

 • จบวุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย / หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดี
 • มีความสามารถทางการเขียนหนังสือ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ , รักการอ่านและถ่ายทอดได้ดี

Graphic  2 ตำแหน่ง  

 • จบวุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้เครื่อง Macintosh และใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์.

พนักงานพิสูจน์อักษร 1 ตำแหน่ง (กองบรรณาธิการมติชน)

 • จบวุฒิ ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 21-35 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

วิธีการรับสมัคร : สมัครได้ด้วยตัวเอง พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 7 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถ.เทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กทม 10900

โทร.02-589-0020 ต่อ 1711,1722 เวลา 08.30น. – 14.00น. ยกเว้น เสาร์ – อาทิตย์