วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
หน้าแรก บทความ

บทความ

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภูมิภาค : ผลงานเด่นของรัฐบาล คสช. โดย สมหมาย ภาษี

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม มีข่าวออกมาทางสื่อทั่วไปว่า พล.อ.ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีจะไม่แถลงผลงานของรัฐบาลในรอบ 3 ปี ในช่วงที่ครบวาระ 3 ปีของ คสช.ในวันที่ 22 พฤษภาคม แต่จะเหมารวมไปแถลงผลการดำเนินงานขอ...

คุณภาพชีวิต ของคนไทยยุคดิจิทัล (รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์)

ผลการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปรากฏว่า ปีนี้น้ำจะพอดี ข้าวกล้าได้ผลบริบูรณ์ ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร และมังสาหารอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับการเริ่มดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป...

อาศรมมิวสิก : นิชฌาน พิทยาธร นักแซกโซโฟนหน้าใหม่ : โดย สุกรี เจริญสุข

เริ่มครึ่งหลังของฤดูกาลที่ 12 วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra, TPO) เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560 แสดงที่อาคารมหิ...

ภาพเก่า…เล่าตำนาน : ใคร-ทำไม แยกประเทศออกเป็น เกาหลีเหนือ-ใต้ (3) : โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก...

เปิดเผยข้อมูล ทำไมนายพลแมคอาเธอร์ ผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติต้องถูกปลดออกจากตำแหน่ง ขณะบัญชาการรบในสงคราม ...ย้อนไป 12 ธันวาคม 2491 สมัชชาใหญ่ส...

เปิดอกคุย ‘แม่ทัพภาค 4’ พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช กับภารกิจดับไฟใต้

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ถือเป็นแม่ทัพคนหนึ่งที่ทำงานหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่มีสถานการณ์หนักหน่วงในพื้นที่จังหวัดชายแ...

กระบวนการสันติภาพที่มีความหมาย คือเกราะป้องกันจากผู้นิยมความรุนแรงที่ดีที่สุด

รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช เป็นนักวิจัยอิสระที่ศึกษาเรื่องความขัดแย้งในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกอยู่ที่ Australian Nationa...

เลือกตั้งเกาหลีใต้ 2017: อะไร ยังไง ใครจะมา?

เสกสรร อานันทศิริเกียรติ นักศึกษาทุนวิจัยอาเซียนเพื่อเกาหลีศึกษาประจำมูลนิธิเกาหลี บัณฑิตวิทยาลัยการระหว่างประเทศศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล หล...

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใหม่กับวิถีแห่งอำนาจ โดย:ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล

รัฐธรรมนูญปี 2560 บัญญัติเรื่ององค์กรอิสระไว้ในหมวด 12 โดยกำหนดให้มีองค์กรอิสระทั้งสิ้น 5 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกร...

เรือดำน้ำ รถไฟฟ้า และนโยบายออฟเซต กรณีศึกษา5ประเทศ ที่รบ.ไทยควรพิจารณา

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผู้เขียนทั้ง 2 คนได้มีโอกาสเผยแพร่แนวความคิดผ่านสื่อในหลายรูปแบบเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ในการกำหนดเงื่อ...

วิสามัญฆาตกรรมกับการโต้กลับด้วยความรุนแรง : รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช

หมายเหตุมติชนออนไลน์ : สำหรับบทความนี้ เขียนขึ้นโดย รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอิสระที่ศึกษาเรื่องความขัดแย้งในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อ...

สองโคริยาประชาธิปไตย: ใครเป็นใครในการชุมนุมกรณีทุจริตของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ (1)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่มีความสำคัญมากๆ ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเกาหลีใต้ เพราะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษากรณีรัฐสภา...

ชายเป็นใหญ่แล้วไงล่ะ !?! โดย กานดา นาคน้อย

เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ผู้หญิงกว่า 1 ล้านคนได้ออกมาแสดงพลังด้วย“ขบวนของผู้หญิง” (Women’s March) ในกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมกับผู้หญิงอีกหลายล้านคน...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ