มหาเถรสมาคมส่งเรื่องให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางพิจารณาถอดถอน’พระธัมมชโย’สละสมณเพศ(คลิป)

ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการถอดสมณศักดิ์ของพระไพบูลย์ สุทธิผล หรือพระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่งมหาเถรสมาคมไม่มีอำนาจในการให้พระธัมมชโยและพระทัตตชีโวสละสมณเพศ นอกจากนี้ ในที่ประชุมมหาเถรสมาคมก็ไม่ได้นำเรื่องพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนที่ให้พระธัมมชโยต้องอาบัติปาราชิกมาพิจารณาด้วย

พ.ต.ท.พงศ์พรกล่าวว่า ดังนั้นเรื่องการให้สละสมณเพศ ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเรื่องไปให้เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ใช้กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 21 ในการพิจารณาถอดถอนสมณเพศ ขณะเดียวกันจะส่งข้อมูลเอกสารทางคดีในความผิดทางอาญาของพระธัมมชโย ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ได้ยื่นต่อ พศ. เอกสารทางคดีในความผิดเกี่ยวกับทางการเงินและทรัพย์สินที่มีส่วนเกี่ยวกับกระทำความผิดของพระธัมมชโย ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ไปประกอบการพิจารณา ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการ ในกฎเบื้องต้นไม่ได้กำหนดไว้ว่าจะต้องทำภายในระยะเวลาเท่าใด แต่ยืนยันว่าในสถานการณ์อย่างนี้จะมาช้าไม่ได้ และต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

พ.ต.ท.พงศ์พรกล่าวว่า สำหรับกฎของมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 21 ข้อ 3(1) กรณีพระภิกษุประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ มีลำดับขั้นตอนคือ เจ้าอาวาสมีหน้าที่แนะนำ ชี้แจง ตักเตือนเป็นหนังสือ เพื่อกำหนดเวลาให้ปฏิบัติตามที่มีหนังสือตักเตือน หากฝ่าฝืนให้เจ้าอาวาสรายงานเป็นลำดับชั้นไปถึงเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เพื่อวินิจฉัยให้สละสมณเพศ จากนั้นให้เจ้าอาวาสที่ภิกษุรูปนั้นสังกัดอยู่แจ้งผลคำวินิจฉัย

พ.ต.ท.พงศ์พรกล่าวว่า โดยขั้นตอนหลังจากการแจ้งผลคำวินิจฉัย มีแนวทางปฏิบัติ 2 แนวทางก็คือ ให้เจ้าอาวาสที่ภิกษุรูปนั้นสังกัดอยู่ดำเนินการให้พระภิกษุสละสมณเพศภายใน 3 วัน กรณีที่ไม่สละสมณเพศภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบผลคำวินิจฉัย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัย และแนวทางที่สอง กรณีที่ไม่พบพระภิกษุหรือพระภิกษุไม่ยอมรับ ให้ปิดประกาศคำวินิจฉัย ณ ที่พำนักอาศัย ซึ่งถือว่าทราบคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ต้องสละสมณเพศภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ถือว่าทราบคำวินิจฉัย หากไม่สละสมณเพศภายใน 3 วัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัย อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้แม้จะไม่พบตัวพระธัมมชโยก็สามารถพิจารณาลับหลังได้ และหากมีการให้ถอดสมณเพศก็จะมีผลได้ทันที

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon