วันพฤหัสที่ 19 กันยายน 2562
หน้าแรก ตีรณ-พงศ์มฆพัฒน์

ตีรณ-พงศ์มฆพัฒน์

ดุลยภาพดุลยพินิจ : สามขั้วของระบบโลก สหรัฐ-จีน-รัสเซีย : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกมีรากฐานมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ แต่การเมืองระหว่างประเทศก็มีส่วนสำคัญในการกำกับการเปลี่ยนแปลงของดุลอำนาจโลกด้วย ประธ...

ดุลยภาพดุลยพินิจ : เศรษฐกิจโลก 2560 : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ หลายประเทศยังคงกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาศัยนโยบายการเงินและการปล่อยให้ค่าเงินภายในประเ...

เศรษฐกิจ (ไร้) ธนบัตร การเมืองเชิงสัญลักษณ์ในอินเดีย : ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

อินเดียเป็นประเทศใหญ่ที่มีรากฐานประชาธิปไตยมานาน เศรษฐกิจที่กำลังเติบโตมีผลอย่างยิ่งต่อพลังทางการเมืองและความซับซ้อนระหว่างการเมืองระดับประเทศและระดับ...

การกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่น : ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังจะมีความสำคัญต่อทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะมีขนาดใหญ่แล้วยังเป็นแม่แบบของเศรษฐกิจเกื...

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาสามารถประดิษฐานมั่นคงอย่างไม่ขาดตอน รวมทั้งมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในความบริสุทธิ์ของพระศาสนามาแต่อดีต สภาพเช่นนี...

เบร็กซิท : ทางออกสำหรับอังกฤษ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

เมื่อประชามติของประชาชนในสหราชอาณาจักร (United Kingdom หรือ Great Britain) ได้ผลที่ผิดความคาดหมายของวงการต่อรองและผลโพลว่าสหราชอาณาจักรสมควรออกจากการเ...

แนวทางเศรษฐกิจของ Trump โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

การเมืองในสหรัฐอเมริกากำลังสะท้อนความแตกต่างทางความคิดของคนในชาติมากกว่าครั้งก่อนๆ การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งเคยทำได้ดีมาโดยตลอดกำลังถูกท...

Brexit : สัญญาณร้ายสำหรับยุโรป โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ยุโรปตะวันตกมีพัฒนาการที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน ในยุคสงครามเย็น ยุโรปตะวันตกสามารถรักษาความเข้มแข็งไว้ได้อย่างดี ท่ามกลางความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน