หน้าแรก ผาสุก-พงษ์ไพจิตร

ผาสุก-พงษ์ไพจิตร

เศรษฐกิจไทย ยังพอจะมีความหวัง ถ้า….? โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

สองข่าวที่สร้างความกังวลคือส่งออกไทยที่ติดลบมา 3 ปีต่อเนื่อง และไอเอ็มเอฟ คาดการณ์ว่าปี 2559, 2560 เศรษฐกิจไทยจะโตในอัตราต่ำกว่าใครหมดในอาเซียน แต่ข่า...

อนาคตเศรษฐกิจโลก:ทางสองแพร่ง (สำหรับเราด้วย) โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร

คริสต์ศตวรรษที่ 21 เปิดฉากด้วยวิกฤตสินเชื่อด้อยคุณภาพ ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2008 แล้วลามไปยุโรป จีน และที่อื่น จนเกิดภาวะซบเซาไปทั่ว 8 ปีให้หลัง 2...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน